UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jitka Macháčková

Jitka Macháčková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jitka Macháčková
Room, floor, building: V 224, Building V
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Human Movement Studies (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 4409
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů. In: 11. ročník pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Ostrava, DK Akord. 2017.
Macháčková, J., Skalná, M. a Bužga, M. Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy. Hotel DUO, Horní Bečva. 2017.

All publications

Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. Je LGCP vhodná operácia? Analýza 7 ročných skúseností. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. LGCP po 7 letech. Jak dál?. In: Obezitologie a bariatrie 2018. Parkhotel Plzeň congress center, U Borského parku 31, Plzeň. 2018.
Bužga, M., Macháčková, J. a Horká, V. Metabolický syndrom [Konference]. Lékařská fakulta Ostrava, Česká republika. 2018.
Bužga, M., Petřeková, K., Macháčková, J. a Horká, V. Obezitologie I [Konference]. Lékařská fakulta Ostrava, Česká republika. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Parciálna jejunálna diverzia (PJD) - nový postup v metabolickej chirurgii - technický aspekt a predbežné výsledky. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Partial jejunal diversion - Novel procedure in metabolic surgery - Technical aspect and preliminary results. In: 23rd World Congress, International Federation For the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Dubai. 2018.
Horká, V., Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M., Štembírek, J., Novák, V. a Hybášková, J. Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) - změny tělesného složení po nutriční intervenci. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Skalná, M., Bužga, M., Macháčková, J., Štembírek, J. a Novák, V. Efekt redukce tělesného tuku a hmotnosti na zlepšení OSA. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.
Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů. In: 11. ročník pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Ostrava, DK Akord. 2017.
Macháčková, J., Skalná, M. a Bužga, M. Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy. Hotel DUO, Horní Bečva. 2017.
Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení redukce hmotnosti a složení těla po bariatrických výkonech: 24 měsíců open prospektivní studie.. 2016.
Petřeková, K., Macháčková, J. a Neníčková, M. A. Nutriční poradenství u pacientů s aspirační léčbou obezity aneb co víme o výživě u tohoto typu léčby. In: XI. Ostravské dny léčebné výživy. Horní Bečva, Hotel DUO: Vítkovická nemocnice. 2016.


No record found.No record found.No record found.

social hub