UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jiří Švec


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Room, floor, building: ZY 409, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:radiation physics, radioecology, radiation protection
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1680
E-mail:
Personal website:No record found.Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Jiří Švec
Year: 2017, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Přestup tepla
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2010
stať ve sborníku

Objemové změny látek
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2009
stať ve sborníku

Objemové změny látek
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2009
stať ve sborníku

Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči
Jiří Švec
Year: 2009
stať ve sborníku

Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings
R. Dubčáková, P. Praks, Jiří Švec
Year: 2009
stať ve sborníku

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2008
stať ve sborníku

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2008
stať ve sborníku

Ionizující záření a radioaktivita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Ionizující záření a radioaktvita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích
R. Ščurek, Jiří Švec
Year: 2008
stať ve sborníku

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Year: 2008
stať ve sborníku

Zásahy při radiační mimořádné události
Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
odborná kniha

Zásahy při radiační mimořádné události
J. Prouza, Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
odborná kniha

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2007
stať ve sborníku

Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů
Jiří Švec
Year: 2007
stať ve sborníku

Experiment v požární ochraně
Miloš Kvarčák, Jiří Švec
Year: 2007
stať ve sborníku

RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION INTRODUCTION
Pavel Danihelka, Jana Suchánková, Lenka Kopecká, Ilona Uhrová, Jiří Švec
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace
Jana Suchánková, Jiří Švec, Pavel Danihelka
Year: 2007
stať ve sborníku

Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2006
stať ve sborníku

Nebezpečné látky - radionuklidy
Jiří Švec
Year: 2006
stať ve sborníku

Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
V. Slivka, Jiří Švec, M. Holubová, J. Mališ
Year: 2006, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Radioaktivita a ionizující záření
Jiří Švec
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radioekologie pro bakaláře
Jiří Švec
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů
Jiří Švec
Year: 2004
stať ve sborníku

Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod
Jiří Švec
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně
Jiří Švec
Year: 2003
stať ve sborníku

Základy fyziky ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2003
stať ve sborníku

Zdroje ozáření obyvatel
Jiří Švec
Year: 2003
stať ve sborníku

Radioactivity of building materials
Jiří Švec
Year: 2002
stať ve sborníku

Radon ve vnitřním ovzduší budov
Jiří Švec
Year: 2002
stať ve sborníku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího zářeční
Jiří Švec
Year: 2001
stať ve sborníku

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
stať ve sborníku

Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice
Jiří Švec
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základní poznatky o ionuzujícím záření
Jiří Švec
Year: 2001
stať ve sborníku

Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Year: 1999
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Burianová NicolleThe usage of X-Ray in medicineBachelor's thesis 2018 
Nevelöš RadekRadiation protection of employees and patients in departments of radiotherapyBachelor's thesis 2018 
Pinkavová MartinaInfluence of exposure parameters on the radiation load of patients and workers during skiagraphyBachelor's thesis 2018 
Jarkovský TomášRadiation protection of patients and staff at the RDG departmentBachelor's thesis 2017 
Neuvirtová KristýnaFactors affecting the fidelity of X-Ray images in skiagraphyBachelor's thesis 2017 


No record found.

social hub