UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jan Neiser

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Jan Neiser
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Sklienka, P., Máca, J., Neiser, J., Burša, F., Káňová, M., Danek, T., Kula, R. a Ševčík, P. Exogenous surfactant as a bridge to prolonged ?total lung rest? in severely injured patient during extracorporeal membrane oxygenation. Journal of Artificial Organs. 2018, roč. 21, s. 374-377. ISSN 1434-7229.
Káňová, M., Povová, J., Neiser, J. a Burda, M. Delirium u kriticky nemocných - Prospektivní studie. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 662-667. ISSN 1210-7859.
Kovalčík, J., Kudrna, P., Poljaková, I., Jackanin, J., Neiser, J., Richter, J., Duksa, M., Burša, F., Ostárková, B. a Ševčík, P. Invazivní aspergilóza, jak ji neznáme. In: XXII. Kongres ČSARIM. Plzeň. 2015.
Zoubková, R., Neiser, J., Máca, J., Streitová, D., Rybárová, Z., Májek, M. a Vavrošová, J. Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty. London. 2015.
Lasák, J. a Neiser, J. PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ. In: Ostrava v urgentní péči 2015: 2015-04-10 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 60-60. ISBN 978-80-7464-733-8.
Streitová, D., Zoubková, R., Chwalková, I., Cvernová, K., Vavrošová, J., Glac, T., Vylíčilová, A., Neiser, J. a Issufi, L. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 164 s. ISBN 978-80-247-5215-0.
Szturz, P., Kula, R., Tichý, J., Máca, J., Neiser, J. a Ševčík, P. Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2014, roč. 115, s. 653-659. ISSN 0006-9248.
Kula, R., Szturz, P., Sklienka, R., Máca, J. a Neiser, J. A response to infection in patients with severe sepsis - do we need a. -. 2009, ISSN 0006-9248.
Neiser, J. a Neiserová, H. Dětská polytraumata. ISBN 978-80-7368-500-3.
Neiser, J. HFOV u dětí - standard nebo stále rescue option.
Kula, R., Szturz, P., Sklienka, R. a Neiser, J. Negative fluid balance in patients with abdominal compartment syndrome - case reports. ACTA CHIR BELG. 2008, s. 346-349. ISSN 0001-5458.
Neiser, J., Trávníček, B. a Hladík, M. Jugular bulb oximetry results as prognostic factor for severe brain injury in children?. Pediatric critical care medicine. 2007, č. Vol. 8,, s. 176-176.
Neiser, J., Trávníček, B. a Hladík, M. JUGULAR BULB OXYMETRY RESULTS AS PROGNOSTIC FACTOR FOR SEVERE BRAIN INJURY IN CHILDREN? . Pediatr Crit Care Med. 2007,
Kula, R. a Neiser, J. Sepse v intenzívní péči. ISBN 80-7345-054-2.
Neiser, J., Hladík, M. a Trávníček, B. Cévní mozkové příhody u dětí - od epidemiologie k standardu léčby. In: Urgentní medicína.
Kula, R., Sklienka, R., Szturz, P., Neiser, J. a Jahoda, J. Přínos a vybraná rizika krevních převodů.. Čes. Gynek. 71. 2006, č. 71, s. 494-499.
Neiser, J. Anesteziologický přístup k drobným výkonům v oftalmologii u nezralých novorozenců - co je dost bezpečné?.
Kula, R., Szturz, P., Sklenka, P. a Neiser, J. A role for negative fluid balance in septic patients with abdominal compartment syndrome?. Intensive Care Med. 2004,
Neiser, J. Zásady a úskalí vnitronemocnicního transportu v pediatrii.
Neiser, J. a Kričfaluši, D. Mobilní analytické soupravy a ekologická výchova v chemii na ZŠ a gymnáziu. In: Sborník prací PřF OU: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, řada fyzika - chemiesv. 141 . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1994. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 109-121. ISBN 80-7042-720-5.
Neiser, J., Holý, M. a Vidlář, J. Studium oxidace grafitu z konvertorových oceláren. In: . Olomouc: Akademie v+d, 1993. Akademie v+d, 1993.
Pánek, P., Scheler, G. a Neiser, J. Characterization of Czechoslovak Coals from Ostrava-Karviná Basin by means of Solid State Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Fuel. 1990, roč. 69, s. 813-.


AuthorTitleType of thesisYear
Nábělková JanaEnsure the intraoseálního entry to the emergency medical service of the Moravian-Silesian regionMaster's thesis 2018 
Chudárek TomášMethods of bleeding control used by Czech army and their use by Emergency medical service.Bachelor's thesis 2017 
Janošková MarcelaAnalgesia and sedation for patients with non traumatic conditions in pre-hospital emergencyBachelor's thesis 2016 
Stach VáclavDifficult airways accessBachelor's thesis 2016 
Lasák JakubA parent´s point of view on the problems of non professional first aid on newly emerged children´s health disordersBachelor's thesis 2015 
Ďurďa JakubThe importance of intra-abdominal pressure monitoring at patients suffering severe sepsisBachelor's thesis 2013 
Fabián VojtěchNeonatal transport system in terms of the Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2013 
Stelzer JaromírThe most common types of injuries in car accidents in the Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2013 
Dohnálek LukášControlled hypothermia in patients after CPR in prehospital and hospital careBachelor's thesis 2011 
Rabas MichalBurn trauma within the scope of the Emergency medical services OpavaBachelor's thesis 2011 
Frýs VladimírIncidence od severe traumatic brain injury in children treated in University Hospital Ostrava in 1997-2007 periodBachelor's thesis 2008 
Góralczyk RadimJugular bulb oxymetry as prognostic factor for severe brain injuries in children?Bachelor's thesis 2008 
Kmec DanielCharacter of children population in pre-hospital care in the selected Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2008 
Kubizňáková PetraResearch of paramedical knowledge in pediatric life supportBachelor's thesis 2008 
Kolková ZuzanaPolytrauma in Pre-hospital care in the Range of Competence of Hlucin Rescue ServiceBachelor's thesis 2007 
Pentka JanThe intensive care of pediatric patients with a traumatic injury in FN OstravaBachelor's thesis 2007 


No record found.

social hub