UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivo Valkovský


Academic degree, name, surname:MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 510
E-mail:
Personal website:No record found.Nutrice u chronicky dialyzovaných
Ivo Valkovský
Year: 2019
stať ve sborníku

Obezita u chronického selhání ledvin léčeného dialýzou
Ivo Valkovský
Year: 2018, Mladá Fronta
kapitola v odborné knize

Dialyzační léčba u seniorů
Ivo Valkovský
Year: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Endothelial Progenitor Cells and Asymmetric Dimethylarginine After Renal Transplantation
Vladimír Teplan, Andrea Mahrova, Ivana Králová-Lesná, Jaroslav Racek, Ivo Valkovský, Milena Štollová ... další autoři
Year: 2015, J RENAL NUTR
článek v odborném periodiku

Asymmetric dimethylarginine and endothelial progenitor cells after renal transplantation: the effect of exercise training
V. Teplan, I. Králová Lesná, J. Piťha, A. Mahrová, J. Racek, Ivo Valkovský, A. Sekerková, M. Štollová ... další autoři
Year: 2014, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Early exercise training after renal transplantation and asymmetric dimethylarginine: the effect of obesity
Vladimír Teplan, Andrea Mahrova, Jan Piťha, Jaroslav Racek, Robert Gürlich, Vladimír Teplan Jr, Ivo Valkovský, Milena Štollova ... další autoři
Year: 2014, KIDNEY BLOOD PRESS R
článek v odborném periodiku

Granulomatóza s polyangiitidou
K. Martinková, Ivo Valkovský, Petr Handlos
Year: 2014, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment
Ivo Valkovský, R. Olsanska, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Zdeněk Švagera, M. Pernicova, J. Dedochova, Zuzana Čermáková ... další autoři
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

HLA-G and HLA-E specific mRNAs connote opposite prognostic significance in renal cell carcinoma
L. Kren, Ivo Valkovský, Jan Doležel, Ivo Capak, D. Pacík, Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Martina Redova, P. Fabian, Zdenka Krenova, Ondrej Slaby ... další autoři
Year: 2012, DIAGNOSTIC PATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby
Ivo Valkovský, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Nadežda Petejová, Zdeněk Švagera, Zuzana Čermáková, R. Olšanská, J. Dědochová, Markéta Pernicová ... další autoři
Year: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Š. Blahutová, Jana Dvořáčková, Radim Brát, Ivo Valkovský, Radka Hrdličková ... další autoři
Year: 2012, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Jiří Plášek, Ivo Valkovský, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... další autoři
Year: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů.
Vladimír Teplan, O. Schuck, J. Malý, M. Horáčková, J. Zadražil, J. Hajný, S. Šurel, I. Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, V. Hanzal, A. Wiecek, G. Zakar, P. Dlhopolček, M. Štollová, D. Sasaková ... další autoři
Year: 2011, -Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa
článek v odborném periodiku

Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry
Ivo Valkovský, Arnošt Martínek, R. Olšanská, J. Skibová, J. Dědochová, Nadežda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera ... další autoři
Year: 2011, Aktuality v Nefrologii
článek v odborném periodiku

Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti
Josef Tvrdík, L. Kabieszová, I. Orságová, L. Hozáková, Ivo Lochman, Alena Kloudová, P. Letocha, S. Schwarzová, Luděk Rožnovský, Ivo Valkovský, Lenka Petroušová, Michal Hladík ... další autoři
Year: 2011, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů
Vladimír Teplan, Otto Schuck, J. Malý, Miroslava Horáčková, J. Zadražil, Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, Vladimír Hanzal, Andrej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček, Milena Štollová, Dana Sasaková ... další autoři
Year: 2010, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Vliv ročního období na hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných
Ivo Valkovský, R. Olšanská, Emilie Chrenšťová, J. Dědochová, Nadežda Petejová, J. Zapletalová ... další autoři
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných
Ivo Valkovský
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improvement of cardiovascular risk factors and cosmetic side effects in kidney transplant recipients after conversion to tacrolimus
J. Zadražil, P. Horák, J. Zahálková, P. Strebl, V. Horcicka, K. Krejčí, P. Bachleda, J. Dědochová, Ivo Valkovský ... další autoři
Year: 2009, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Nutritional Consequences of Renal Transplantation
Vladimír Teplan, Ivo Valkovský, V. Teplan, Jr., M. Stollová, F. Vyhnánek, M. Anděl ... další autoři
Year: 2009, J RENAL NUTR
článek v odborném periodiku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Chrenšťová EmilieNeeds of patients who are Treared by HemodyalyzisBachelor's thesis 2010 


No record found.

social hub