UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivo Valkovský

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 510
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Valkovský, I. Obezita u chronického selhání ledvin léčeného dialýzou. In: V. Teplan a kol.. Obezita a ledviny. Praha: Mladá Fronta, 2018. s. 193-206. ISBN 978-80-204-4745-6.
Valkovský, I. Dialyzační léčba u seniorů. 2015.
Teplan, V., Mahrova, A., Králová-Lesná, I., Racek, J., Valkovský, I. a Štollová, M. Endothelial Progenitor Cells and Asymmetric Dimethylarginine After Renal Transplantation. J RENAL NUTR. 2015, roč. 25, s. 247-249. ISSN 1051-2276.
Teplan, V., Králová Lesná, I., Piťha, J., Mahrová, A., Racek, J., Valkovský, I., Sekerková, A. a Štollová, M. Asymmetric dimethylarginine and endothelial progenitor cells after renal transplantation: the effect of exercise training. PHYSIOL RES. 2014, roč. 63, s. 411-417. ISSN 0862-8408.
Teplan, V., Mahrova, A., Piťha, J., Racek, J., Gürlich, R., Teplan Jr, V., Valkovský, I. a Štollova, M. Early exercise training after renal transplantation and asymmetric dimethylarginine: the effect of obesity. KIDNEY BLOOD PRESS R. 2014, roč. 39, s. 289-298. ISSN 1420-4096.
Martinková, K., Valkovský, I. a Handlos, P. Granulomatóza s polyangiitidou. Interní medicína pro praxi. 2014, roč. 16, s. 199-201. ISSN 1212-7299.
Valkovský, I., Olsanska, R., Tvrdík, J., Martínek, A., Švagera, Z., Pernicova, M., Dedochova, J. a Čermáková, Z. Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 2013, č. 157, s. 1-7. ISSN 1213-8118.
Kren, L., Valkovský, I., Doležel, J., Capak, I., Pacík, D., Poprach, A., Lakomý, R., Redova, M., Fabian, P., Krenova, Z. a Slaby, O. HLA-G and HLA-E specific mRNAs connote opposite prognostic significance in renal cell carcinoma. DIAGNOSTIC PATHOLOGY. 2012, roč. 7, s. 1-7. ISSN 1746-1596.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Blahutová, Š., Dvořáčková, J., Brát, R., Valkovský, I. a Hrdličková, R. Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, s. 294-298. ISSN 1214-6994.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Plášek, J., Valkovský, I., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 448-454. ISSN 0042-773X.
Teplan, V., Schuck, O., Malý, J., Horáčková, M., Zadražil, J., Hajný, J., Šurel, S., Staněk, I., Valkovský, I., Marečková, O., Hanzal, V., Wiecek, A., Zakar, G., Dlhopolček, P., Štollová, M. a Sasaková, D. Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů.. -Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2011, roč. 14, s. 37-43. ISSN 1211-9326.
Valkovský, I., Martínek, A., Olšanská, R., Skibová, J., Dědochová, J., Petejová, N., Pernicová, M. a Švagera, Z. Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry. Aktuality v Nefrologii. 2011, roč. 17, č. 17, s. 105-112. ISSN 1210-955X.
Tvrdík, J., Kabieszová, L., Orságová, I., Hozáková, L., Lochman, I., Kloudová, A., Letocha, P., Schwarzová, S., Rožnovský, L., Valkovský, I., Petroušová, L. a Hladík, M. Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti. Vnitřní lékařství. 2011, č. 57, s. 808-814. ISSN 0042-773X.
Teplan, V., Schuck, O., Malý, J., Horáčková, M., Zadražil, J., Hajný, J., Šurel, S., Staněk, I., Valkovský, I., Marečková, O., Hanzal, V., Wiecek, A., Zakar, G., Dlhopolček, P., Štollová, M. a Sasaková, D. Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů. Aktuality v nefrologii. 2010, roč. 16, s. 59-66. ISSN 1210-955X.
Valkovský, I., Olšanská, R., Chrenšťová, E., Dědochová, J., Petejová, N. a Zapletalová, J. Vliv ročního období na hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných.. 2010.
Valkovský, I. Hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných. In: XVI.kongres České internistické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Praha: ČSL J.E.Purkyně. 2009.
Zadražil, J., Horák, P., Zahálková, J., Strebl, P., Horcicka, V., Krejčí, K., Bachleda, P., Dědochová, J. a Valkovský, I. Improvement of cardiovascular risk factors and cosmetic side effects in kidney transplant recipients after conversion to tacrolimus. Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc. 2009, č. 153, s. 67-73. ISSN 1213-8118.
Teplan, V., Valkovský, I., Teplan, Jr., V., Stollová, M., Vyhnánek, F. a Anděl, M. Nutritional Consequences of Renal Transplantation. J RENAL NUTR. 2009, č. 19, s. 95-100. ISSN 1051-2276.


AuthorTitleType of thesisYear
Chrenšťová EmilieNeeds of patients who are Treared by HemodyalyzisBachelor's thesis 2010 


No record found.

social hub