UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivana Nytra

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Ivana Nytra
Room, floor, building: ZY 118, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine, practical placements
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Doležel, J., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Nytra, I. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Nytra, I., Lapčíková, E. a Blahutová, P. §155. In: Ostrava v urgentní péči 2018: Ostrava v urgentní péči 2018, sborník přednášek 2018-04-27 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2018. s. 29-30. ISBN 978-80-7464-816-8.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Edukační potřeby sester pracujících na ARO/JIP v oblasti multikulturní péče. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Jarošová, D., Nytra, I. a Zeleníková, R. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě: Multicultural care in European intensive care units. In: 19th Colours of Sepsis. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Multicultural care in European intensive care units. In: Florence Network. Bern: Bern University of Applied Sciences. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Multicultural care in European intensive care units. In: Quo vadis zdravotníctvo III. Prešov: Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita v Prešove,. 2017.
Zoubková, R., Máca, J., Handlos, P., Rudinská, L., Nytra, I., Chýlek, V. a Vavrošová, J. Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?. Časopis lékařů českých. 2014, roč. 153, s. 277-283. ISSN 0008-7335.
Zoubková, R., Mikesková, M., Folwarczny, P. a Nytra, I. Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu (mnzo) na území moravskoslezského kraje. In: Intenzivní péče - vzdělávání a praxe. Brno: Masarykova univerzita. 2013.
Mikesková, M., Folwarczny, P., Gřegoř, R., Zoubková, R. a Nytra, I. Analýza mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje. Urgentní medicína. 2013, roč. 16, s. 20-22. ISSN 1212-1924.
Zoubková, R., Streitová, D., Blahutová, P., Břegová, B., Cvernová, K., Nytra, I. a Vilímková, A. Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče. 2013.
Cvernová, K., Nytra, I. a Zoubková, R. Logbook - Odborná praxe NMgr. Intenzivní péče. 2011.


AuthorTitleType of thesisYear
Godyňová AdrianaAcute conditions of pregnancy in emergency prehospital careBachelor's thesis  
Mučková ZuzanaThe issue of patients with delirium in the intensive care unitsBachelor's thesis 2016 


No record found.

social hub