UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Hana Brozmanová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Hana Brozmanová, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:pharmaceutical analysis, TDM
Department/ Faculty: Institute of Clinical Pharmacology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 372 526
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Improved clinical outcomes in paediatric epileptic patients on lamotrigine therapy after implementation of therapeutic drug monitoring. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine Drug Interactions in Combination Therapy and the Influence of Therapeutic Drug Monitoring on Clinical Outcomes of Adult Patients. THERAPEUTIC DRUG MONITORING. 2017, č. 39, s. 543-549. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Šištík, P., Kacířová, I. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay). In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT-2017. Praha: EACPT. 2017.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Šištík, P., Kacířová, I. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Brozmanová, H., Kacířová, I., Uřinovská, R., Šištík, P. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Brozmanová, H., Kacířová, I., Uřinovská, R., Šištík, P. a Grundmann, M. New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations. CLIN CHIM ACTA. 2017, roč. 469, s. 136-143. ISSN 0009-8981.
Kacířová, I., Grundmann, M., Šilhán, M. P. a Brozmanová, H. A case report of clonazepam dependence: utilization of therapeutic drug monitoring during withdrawal period. MEDICINE. 2016, roč. 95, s. 1-5. ISSN 0025-7974.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Concentrations of carbamazepine and carbamazepine-10, 11-epoxide in maternal and umbilical cord blood at birth:Influence of co-administration of valproic or enzyme-unducing antiepileptic drugs. EPILEPSY RES. 2016, roč. 122, s. 84-90. ISSN 0920-1211.
Šištík, P., Uřinovská, R., Brozmanová, H., Kacířová, I., Šilhán, P. a Lemr, K. Fast simultaneous LC/MS/MS determination of 10 active compounds in human serum for therapeutic drug monitoring in psychiatric medication. Biomedical Chromatography. 2015, roč. 30, s. 217-224. ISSN 1099-0801.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Serum levels of valproic acid during delivery in mothers and in umbilical cord-correlation with birth length and weight. Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 159, s. 569-575. ISSN 1213-8118.
Halvová, P., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku. Klinická farmakologie a farmacie. 2015, roč. 2015, č. 29, s. 53-56. ISSN 1212-7973.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M., Plášek, J. a Kacířová, I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 65-72. ISSN 1213-8118.
Grundmann, M., Halvová, P., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Martínek, A. Blood levels of cyclosporine a and its first line metabolites during an early fase after renal transplantation in patients with normal and delayed graft function. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Brozmanová, H., Kacířová, I. a Grundmann, M. První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Ďuricová, J., Petejová, N., Urbánek, D. K., Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Kacířová, I., Petejová, N., Ďuricová, J., Urbánek, D. M. K., Grundmann, M., Martínek, A., Brozmanová, H. a Zahálková, J. Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. In: 13TH International Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Halvová, P., Grundmann, M., Brozmanová, H., Ďědochová, J. a Martínek, A. Vývoj hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi pacientů po transplantaci ledvin během chronické fáze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Petejová, N., Zahálková, J., Ďuricová, J., Kacířová, I., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Martínek, A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J CHEMOTHERAPY. 2012, roč. 24, s. 107-112. ISSN 1120-009X.
Uřinovská, R., Brozmanová, H., Šištík, P., Šilhán, P., Kacířová, I., Lemr, K. a Grundmann, M. Liquid chromaography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. J CHROMATOGR B. 2012, roč. 907, s. 101-107. ISSN 1570-0232.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 342-347. ISSN 1213-8118.
Kořístková, B., Grundmann, M., Suchý, D., Peřinová, I., Brozmanová, H. a Mayer, O. Cyclosporine A area-under-time-concentration-curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best?. INT J CLIN PHARM TH. 2011, roč. 49, č. 49, s. 311-320. ISSN 0946-1965.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS. 2011, roč. 49, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INT J CLIN PHARM TH. 2011, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení. Klinická farmakologie a farmacie. 2010, roč. 24, s. 222-225. ISSN 1212-7973.
Brozmanová, H., Peřinová, I., Halvová, P. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients. J SEP SCI. 2010, roč. 33, s. 2287-2293. ISSN 1615-9306.
Uřinovská, R., Brozmanová, H. a Grundmann, M. První zkušenosti s analýzou psychofarmak metodou LC/MS. s. 60-60. ISBN 978-80-7368-715-1.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants. EPILEPSIA. 2010, roč. 91, s. 161-165. ISSN 0013-9580.
Grundmann, M., Peřinová, I., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Šafarčík, K. Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method. INT J CLIN PHARM TH. 2010, č. 48, s. 87-92. ISSN 0946-1965.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Peřinová, I. a Grundmann, M. Simultánní stanovení kyseliny mykofenolové a plné krvi metodou LC-MS/MS. s. 10-10. ISBN 978-80-7368-715-1.
Kacířová, I., Grundmann, M., Halvová, P. a Brozmanová, H. TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. s. 27-27. ISBN 978-80-7368-715-1.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method. THER DRUG MONIT. 2010, roč. 32, s. 586-593. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Peřinová, I., Budáková, L. a Grundmann, M. Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv. s. 11-11. ISBN 978-80-7368-715-1.
Halvová, P., Peřinová, I., Brozmanová, H., Lochman, I., Lochmanová, A. a Grundmann, M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-672-7.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanoveni lamotrigínu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy. CHEM LISTY. 2009, roč. 2009, s. 166-171. ISSN 0009-2770.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy. CHEM LISTY. 2009, roč. 103, s. 166-171. ISSN 0009-2770.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární zónové elektroforézy. CHEM LISTY. 2009, roč. 103, s. 166-171. ISSN 0009-2770.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation. s. 96-96.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation. s. 62-62.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. DDD of Antiepileptics and TDM. s. 28-28. ISBN 978-80-7368-511-9.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Elektromigrační metody v terapeutickém monitorování léků. s. 11-11. ISBN 978-80-7368-511-9.
Peřinová, I., Brozmanová, H., Ďuricová, J. a Grundmann, M. HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu. s. 41-41. ISBN 978-80-7368-511-9.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Maršálková, P., Peřinová, I. a Brozmanová, H. Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4. In: Sborník abstrakt. s. 18-18. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Brozmanová, H. Přehled analytických metod pro terapeutické monitorování. s. 10-10. ISBN 978-80-7368-511-9.
Budáková, L., Brozmanová, H., Grundmann, M. a Fischer, J. Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC. J SEP SCI. 2008, roč. 31, s. 1-8. ISSN 1615-9306.
Budáková, L., Brozmanová, H., Grundmann, M. a Fischer, J. Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC. In: Journal Separ. Science. 31. vyd. s. 1-8. 1.
Komzáková, I., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Grundmann, M. Stanovení metoprololu a jeho metabolitu alfa hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Čes. slov. Farm. 2008, roč. 57, s. 254-259. ISSN 1210-7816.
Maršálková, P., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Grundmann, M. TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfoctech u stabilních pacientů po transplantaci ledvin. s. 38-38. ISBN 978-80-7368-511-9.
Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení. s. 25-25. ISBN 978-80-7368-511-9.
Budáková, L., Brozmanová, H., Komzáková, I. a Grundmann, M. Therapeutic Drug Monitoring of New Antiepileptic Drugs. Prague Medical Report. 2008, č. vol. 109, s. 17-18.
Peřinová, I., Brozmanová, H., Maršálková, P. a Grundmann, M. Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech. s. 42-42. ISBN 978-80-7368-511-9.
Maláková, J. a Brozmanová, H. A capillary GC method using nitrogen phosphorus detection for determination of topiramate in patients with epilepsy. Chromatografia. 2007, roč. 2007, s. 363-367.
Lochmanová, A., Lochman, I., Maršálková, P., Dědochová, J., Novák, V., Kloudová, A., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů. Klinická imunológia a alergológia. 2007, s. 37-37. ISSN 1335-0013.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Komzáková, I. a Kacířová, I. Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2007, č. Suppl. 1, s. 79-79.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí. Čes. slov. Farm. 2007, roč. 56, s. 249-253. ISSN 1210-7816.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elektroforézy. Chemické listy. 2007,
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Stanovení léků pomocí elektromigračních metod. Klin. Farmakol. a Farmac. . 2007,
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. TDM digoxinu po studii DIG. s. 29-29. ISBN 978-80-7368-333-7.
Budáková, L., Brozmanová, H., Kvasnička, F. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování léků pomocí elektromigračních metod. In: Klinická farmakologie a farmacie. 21. vyd. s. 79-83. 2.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation. In: 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice. 2007.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics-therapeutic drug monitoring as a marker of the quality of the treatment.. INT J CLIN PHARM TH. 2006, roč. 44, s. 438-442. ISSN 0946-1965.
Maršálková, P., Komzáková, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Farmakokinetické monitorování cyklosporinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Fenotypizace karbamazepinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Kořístková, B., Bergman, U., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Sjöqvist, F. Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital.. THER DRUG MONIT. 2006, roč. 28, s. 594-598. ISSN 0163-4356.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Influence of phenytoin to control hypertension - a case report. J. Hypertens. 2005, roč. vol. 23, s. S308-S308.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Influence of phenytoin to control hypertension - a case report. In: XVth European Meeting on Hypertension. Milan. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Tehrapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?. In: 9th Congress of the International Association of Therapuetic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Louisville. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?. Therapeutic Drug Monitoring. 2005, s. 220-220.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?. Ther. Drug. Monit.. 2005, roč. vol. 27, s. 220-220.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Léková interakce amiodaronu s digoxinem. Folia Phoenix. 2005, roč. vol. 10, s. 18-18.
Pavlíková, L., Brozmanová, H., Fišer, J., Šešulková, J. a Grundmann, M. Simultánní stanovení lamotriginu spolu s ostatními antiepileptiky metodou HPLC. In: sborník: 55. česko-slovenské farmakologické dny . Grafické studio Olga Čermáková, 2005. s. 35-35.
Brozmanová, H., Kleslová, K., Komzáková, I. a Grundmann, M. Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC. Folia Phoenix. 2005, roč. vol. 10, s. 6-6.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. TDM of lamotrigin in childhood. In: Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. s. 91-92.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. TDM of lamotrigine in childhood. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Komzáková, I. The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Komzáková, I. The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults. Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. 2005, roč. vol. 97, s. 92-92.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM. In: 9th Congress of the International Association of Therapuetic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Louisville. 2005.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM. Ther. Drug. Monit.. 2005, roč. vol. 27, s. 219-220.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM. Therapeutic Drug Monitoring. 2005, s. 219-220.
Brozmanová, H., Urinovska, R., Komzáková, I. a Grundmann, M. Topiramate GLC analysis by on column derivatisation and correlation with FPIA method. Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.. 2005, roč. vol. 97, s. 33-33.
Brozmanová, H., Urinovska, R., Komzáková, I. a Grundmann, M. Topiramate GLC analysis by on column derivatisation and correlation with FPIA method.. In: 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznaň. 2005.
Kacířová, I., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Vliv fenytoinu na kompenzaci hypertenze - kazuistika. In: Sborník XXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, X. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS Galen. s. 25-25.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. First experience with the TDM of topiramate . In: 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Brisbane. 2004.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. First experiences with the TDM of topiramate. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.. 2004, s. A56-A57.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report. J. Hypertens. 2004, s. S380-S380.
Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report. In: 14th european Meeting on Hypertension. Paříž. 2004.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Kořístková, B., Kacířová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. In: World Conference on Dosing Antiinfectives. Nürnberg. 2004.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Kořístková, B., Kacířová, I. a Grundmann, M. Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. In: Sborník: World Conference on Dosing Antiinfectives. s. A-68-A-68.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Grundmann, M. a Kořístková, B. Topiramate analysis by on column derivatisation. In: 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Brisbane. 2004.
Brozmanová, H., Uhřinovská, R., Grundmann, M. a Kořístková, B. Topiramate analysis by on column derivatisation. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.. 2004, s. A57-A57.
Komzáková, I., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Rydlo, M. First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients. Ther. Drug Monit.. 2003, s. 511-511. ISSN 0163-4356.
Komzáková, I., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Rydlo, M. First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients . In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug. Basel. 2003.
Komzáková, I., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Rydlo, M. Hladiny Cyklosporinu a jeho metabolitů v lymfocytech a v krvi u pacientů s transplantovanými játry. In: I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 31-31. ISBN 80-7045-347-1.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. Ther. Drug Monit.. 2003, s. 508-508. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxicology. Basel. 2003.
Grundmann, M., Dedík, L., Ďurišová, M., Suchý, D., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients. Ther. Drug. Monit.. 2003, s. 510-510. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Dedík, L., Ďurišová, M., Suchý, D., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients. In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology . Basel. 2003.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin. Klin. Farmakol. Farm.. 2003, s. 7-11. ISSN 1212-7973.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A. In: Sborník Konference k X. výročí založení Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity.
Brozmanová, H. Stanovení Lamotriginu metodou kapalinové chromatografie. In: Sborník I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 4-4. ISBN 80-7045-347-1.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. The Improvement of Digoxin Therapy after Development and Rational Drug Therapy. In: European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. Berlin: Springer-Verlag, 2003. Springer-Verlag, 2003. s. 115-115. ISBN 3-540-14010-7.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B. a Brozmanová, H. The Improvement of Digoxin Therapy after Implementation of Pharmacokinetic Interpretation. In: The Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Istanbul. 2003.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I., Brozmanová, H. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients. Ther. Drug. Monit.. 2003, s. 510-510. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H. a Uhřinovská, R. Vývoj metody na stanovení topiramatu. In: Sborník I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2003. REPRONIS, 2003. s. 5-5. ISBN 80-7045-347-1.
Grundmann, M., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Zlepšení kvality terapie digoxinem po zahájení farmakokinetického servisu. Čs. fyziol.. 2003, s. A 8-A 8. ISSN 1210-6313.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DUR, IV.pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: REPRONIS, 2002. REPRONIS, 2002. s. 20-20. ISBN 80-7042-337-4.
Dedík, L., Ďurišová, M., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Modelovanie tvorby metabolitov cyklosporínu A u pacientov. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léčiv: Abstrakta IX. pracovní konference o TDM 2002-10-17 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 3-3. ISBN 80-7042-337-4.
Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grundmann, M. Naše zkušenosti s monitorováním hladin lamotriginu. In: 52. farmakoloigické dni. Martin. 2002.
Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grundmann, M. Our experience with TDM of lamotrigine. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 307-307. ISSN 0006-9248.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993 - 2001 s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik. In: 52. Farmakologické dny. Martin. 2002.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993-2001s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik.. Bratislavské lékařské listy. 2002, č. 12, s. 318-318. ISSN 0006-9248.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 107-111. ISSN 1210-7816.
Komzáková, I., Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. TDM of theophylline in elderly. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 317-317. ISSN 0006-9248.
Komzáková, I., Šafarčík, K., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování cyklosporinu A. Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 159-167. ISSN 1210-7816.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The analysis of pharmacotherapy of epilepsy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics. Bratisl Lek Listy. 2002, č. 12, s. 317-318. ISSN 0006-9248.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Validace metod sparse samplingu pro predikci AUC cyklosporinu A u renálně transplantovaných pacientů.. In: 52. Farmakologické dny. Martin. 2002.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I. a Brozmanová, H. Validation of sparse sampling strategies for prediction of AUC of cyclosporine A in renal transplant patients. Bratisl. lek. Listy. 2002, s. 314-314. ISSN 0007-0920.
Pávek, P., Fendrich, Z., Staud, F., Maláková, J., Brozmanová, H., Lázníček, M., Grundmann, M. a Palička, V. Influence of P-Glycoprotein in the Transplacental Passage of Cyclosporine. J. Pharm. Sci.. 2001, s. 1583-1592. ISSN 0022-3549.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactins between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults. In: 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults. Pharmacol. Toxicol.. 2001, s. 76-76. ISSN 0901-9928.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactins with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication. In: 24th International epilepsy congress. Buenos Aires. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication. In: 24th Inernational Epilepsy Congress. Buenos Aires. 2001.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Kacířová, I. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication. Epilepsia. 2001, s. 94-94. ISSN 0013-9580.
Grundmann, M., Dedík , L., Ďurišová, M., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Komzáková, I., Dedík, L., Ďurišová, M. a Kořístková, B. Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R. a Grundmann, M. Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit . Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 479-479. ISSN 0163-4356.
Chládek, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Martínková, J. Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy. Acta Med.. 2001, s. 48-48. ISSN 1211-4286.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Grundmann, M., Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů. In: VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 13-13. ISBN 80-7042-331-5.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Terapeutické monitorování hladin léků (TDM). In: Sborník: V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: REPRONIS, 2001. REPRONIS, 2001. s. 16-16. ISBN 80-7042-331-5.
Grundmann, M., Komzáková, I., Kořístková, B., Kacířová, I. a Brozmanová, H. Terapeutické monitorování hladin theofylinu ve stáří. In: VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 14-14. ISBN 80-7042-331-5.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment. Pharmacol. Toxicol.. 2001, s. 76-77. ISSN 0901-9928.
Kořístková, B., Bergman, U., Sjöqvist, F., Grundmann, M. a Brozmanová, H. The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment. In: 5th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense. 2001.
Šafarčík, K., Bartoš, V., Brozmanová, H., Jegorov, A. a Grundmann, M. Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients. Clin. Chem. Lab. Med.. 2001, s. 363-363. ISSN 1434-6621.
Kacířová, I., Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vliv klonazepamu na hladinu karbamazepinu u dětí při současné medikaci kyseliny valproové. Čs. Fyziol.. 2001, s. 162-162. ISSN 1210-6313.
Kořístková, B., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Vliv změny lékové formy na spotřebu a TDM kyseliny valproové. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Jegorov, A. High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients. J. Chromatogr. B. 2000, roč. 749, s. 93-100. ISSN 0378-4347.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication. Br. J. Clin. Pharmacol.. 2000, s. 106-106. ISSN 0306-5251.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication. In: VII. World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Firenze. 2000.
Chládek, J., Martínková, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Grim, J. Population pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in clinical pharmacology. Acta Med.. 2000, s. 37-37. ISSN 1211-4286.
Chládek, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Martínková, J. Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy. Br. J. Clin. Pharmacol.. 2000, s. 178-178. ISSN 0306-5251.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Kacířová, I. TDM a lékové interakce antiepileptik. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 13-13.
Brozmanová, H., Kořístková, B., Hrdlička, R., Kacířová, I. a Grundmann, M. TDM isepamicinu u dětí. In: VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 33-34.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Hrdlička, R. TDM of isepamicin in children. In: VII. Workd Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Firenze. 2000.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Hrdlička, R. TDM of isepamicin in children. Br. J. Clin. Pharmacol.. 2000, s. 105-105. ISSN 0306-5251.
Chládek, J., Martínková, J., Vlčková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Carbamazepine population pharmacokinetics. Acta med.. 1999, s. 50-50. ISSN 1211-4286.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 484-484. ISSN 0163-4356.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. In: VIth International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Cairns. 1999.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Jegorov, A. HPLC method of cyclosporine A and its two metabolites for TDM in patients. In: VI. world congress of TDM and clinical toxicology. Cairns. 1999.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Jegorov, A. HPLC method of cyclosporine A and its two metabolits for TDM in patients. Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 451-451. ISSN 0163-4356.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults. Clin. Neurophysiol.. 1999, s. S183-S183. ISSN 1388-2457.
Kořístková, B., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults. In: XI. International Congress EMG and Clinical Neurophysiology. Praha. 1999.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children. Clin. Neurophysiol.. 1999, s. S184-S184. ISSN 1388-2457.
Grundmann, M., Kořístková, B. a Brozmanová, H. Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children. In: XI. International Congress EMG and Clinical Neurophysiology. Praha. 1999.
Pávek, P., Fendrich, Z., Staud, F., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites. In: 8th Southeast Asia - Western Pacific Meetingof Pharmacologists.
Pávek, P., Fendrich, Z., Štaud, F., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites. In: 8th Southeast Asia - Western Pacific Meeting of Oharmacologists. Taipei. 1999.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Kabina, M. První zkušenosti s TDM isepamicinu. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 47-47.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Jegorov, A. a Šafarčík, K. Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 18-18.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 25-25.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone. In: VI. world congress of TDM and clinical toxicology. Cairns. 1999.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone . Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 451-451. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Honka, M., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Šafarčík, K. Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin. In: XV. konference o arteriální hypertenzi a VII. konference preventivní kardiologie. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 10-10.
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Brozmanová, H. Farmakoekonomika léčby hypertenze v ambulantní praxi. Čs. Fyziol.. 1998, s. 149-149. ISSN 1210-6313.
Chládek, J., Vlčková, B., Brozmanová, H., Martínková, J. a Grundmann, M. Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB). Čs. Fyziol.. 1998, s. 150-151. ISSN 1210-6313.
Brozmanová, H., Šafarčík, K., Jegorov, A., Wasserburgerová, R. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA. Čs. Fyziol.. 1998, ISSN 1210-6313.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Bobčíková, P. Vliv fenytoinu a primidonu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů. Čes. slov. Neurol. Neurochir.. 1998, s. 77-77. ISSN 0301-0597.
Ličková, R., Grundmann, M. a Brozmanová, H. Vybraná kazuistika TDM digoxinu. In: V. pracovní konference o TDM a II. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 16-16.
Bobčíková, P., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY. Čs. fyziol.. 1998, s. 146-146.
Slaný, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Blažek, B. a Štěrba, J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blasticleukemia in children (a pharmacokinetic study) . Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers. 1997, s. 183-188.
Grundmann, M., Vlčková, B., Ličková, R. a Brozmanová, H. Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava. In: Abstrakta IV. Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM). Ostrava: Repronis, 1997. Repronis, 1997.
Fendrich, Z., Štaud, F., Lázníček, M., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta. In: Abstracts from XIIIth National Congress of the Turkish.
Fendrich, Z., Štaud, F., Lázníček, M., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta. In: XIIIth National Congress of the Turkish Pharmacological Society. Tekirova-Antalya. 1996.
Slaný, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Blažek, B. a Štěrba, J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic meukemie in children. In: 2nd Inter. Symp. Drug resistance in leukemie and lymphome. Amsterdam. 1995.
Brozmanová, H. a Grundmann, M. HPLC method for analysis of a small amount of troxerutine in human plasma. In: IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology. Vídeň. 1995.
Grundmann, M., Zielinski, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. TDM of antiepileptics during and after pregnancy. In: IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology. Vídeň. 1995.
Grundmann, M., Zielinski, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. TDM of antiepileptics during and after pregnancy. Abstracts IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology. Ther. Drug. Monit. 1995, s. 405-405.
Walder, P., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Ličková, R. Farmakokinetika a biologická dostupnost teofylinu v některých tuzemských preparátech. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Brozmanová, H. a Grundmann, M. K možnostem terapeutického monitorování benzodiazepinů. In: 41. farmakologické dny. Martin. 1991.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Ličková, R. Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin v séru. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Kabina, M., Grundmann, M., Ličková, R. a Brozmanová, H. Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin ve slinách. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Bednářová, J. Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Brozmanová, H., Grundmann, M. a Bednářová, J. Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií. Čs. fyziol.. 1988, s. 134-134.
Grundmann, M., Chmelík, M., Brozmanová, H. a Dvořáčková, R. Hladiny teofyolinu u astmatických pacientů. Čs. fyziol.. 1987, s. 227-227.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Bednářová, J. a Grundmann, M. Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Grundmann, M., Brozmanová, H. a Šimíček, J. Hladina digoxinu a digitálisová intoxikace. Čs. fyziol.. 1982, s. 136-136.
Slaný, J., Grundmann, M., Brozmanová, H., Blažek, B. a Štěrba, J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers. 1977, s. 183-188.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Komzáková, I. Fenotypizace karbamazepinu. Folia Phoenix. roč. 11, ISSN 1804-1063.


No record found.AuthorTitleType of thesisYear
Bonczková KateřinaDetermination of mitotane and its active metabolite by liquid chromatographyBachelor's thesis 2018 
Gazárková TaťánaDetermination of selected antiepileptic drugs by high performance liquid chromatographyBachelor's thesis 2016 
Dohnalová MonikaDetermination of vancomycin by liquid chromatographic methodBachelor's thesis 2014 
Karczmarczyková PavlaHigh-performance liquid chromatographic method for determination of antiepilepticsBachelor's thesis 2013 
Friedlová MartinaDetermination of some antimycotic drugs by HPLC methodBachelor's thesis 2011 
Černá VeronikaHPLC in drug analysis focus on phenotypeBachelor's thesis 2008 
Procházková JiřinaChromatographic methods in drug analysis focus on phenotypizationBachelor's thesis 2008 
Plačková MarieHigh -Performance Liquid Chromatography in analysis of drugsBachelor's thesis 2007 
Šešulková JanaSimultaneous Determination of Antiepileptics by Liquid Chromatographic MethodBachelor's thesis 2005 


No record found.

social hub