UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Eva Mrázková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 369, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1799
+420 597 372 758
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Nedojedlá, P., Kollárová, H., Azeem, K., Mrázková, E., Jiřík, V., Vojkovská, K., Kozáková, I. a Janout, V. A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic.. Central European Journal of Public Health. 2018, roč. 26, 4(4), s. 316-320. ISSN 1210-7778.
Janoutová, J., Ambroz, P., Kovalová, M., Machaczka, O., Vařechová, K., Zatloukalová, A., Mrázková, E., Košta, O., Hálová, A., Hosák, L. a Janout, V. Epidemiology of mild cognitive impairment. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, 114(3), s. 284-289. ISSN 1210-7859.
Plevová, P., Tvrdá, P., Paprskarova, M., Trunska, P., Kantorova, B., Mrázková, E. a Zapletalova, J. Genetic Aetiology of Nonsyndromic Hearing Loss in Moravia-Silesia. Medicina. 2018, 54(2), ISSN 1010-660X.
Vyskotová, J., Mrázková, E. a Vojkovská, K. Results of voice evaluation using voice analysis with teachers. In: 12th Congress of the European Laryngolocical Society. Londýn. 2018.
Šichnárek, J., Vyskotová, J., Mrázková, E. a Macháčková, K. Comparison of the incidence rates of coincident symptoms in a group of patients with Vertigo. Otolaryngologia Polska. 2017, č. 71, s. 34-39. ISSN 0030-6657.
Vyskotová, J., Vojkovská, K. a Mrázková, E. Hodnocení kvality hlasu a rehabilitace hlasových profesionálů. In: Fyzioterapia - vzdelávanie a prax. 2. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. 2017.
Zádrapová, M. a Mrázková, E. Možnosti techniky v domácí rehabilitaci: Modern technology and its application in home-based rehabilitation. Praktický lékař. 2017, roč. 97, č. 5, s. 202-205. ISSN 0032-6739.
Porzer, M., Mrázková, E., Homza, M. a Janout, V. Out-of-hospital cardiac arrest. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký. 2017, roč. 161, č. 4, s. 348-353. ISSN 1213-8118.
Vyskotová, J., Vojkovská, K., Macháčková, PhD., M. K. a Mrázková, E. Přístrojová diagnostika hlasu a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch. In: 29. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů. Ostrava: Česká asociace ergoterapeutů. 2017.
Plevová, P., Paprskářová, M., Tvrdá, P., Turská, P., Slavkovský, R. a Mrázková, E. STRC Deletion is a Frequent Cause of Slight to Moderate Congenital Hearing Impairment in the Czech Republic. OTOLOGY & NEUROTOLOGY. 2017, roč. 38, č. 10, s. 393-400. ISSN 1531-7129.
Šichnárek, J., Mrázková, E., Záthurecký, M. E., Vyskotová, J. a Macháčková, Ph.D., M. K. Využití video Head Impulse Testu v diferenciální diagnostice závratí. In: Tělovýchovné lékařství 2017. Ostrava: Česká společnost tělovýchovného lékařství. 2017.
Sachová, P., Mrázková, E., Kollárová, H., Vojkovská, K., Fluksová, J., Nakládal, Z. a Janout, V. Does working in education affect teachers' auditory threshold?: Ovlivňuje práce ve školství sluchový práh pedagogů?. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 4, s. 125-131. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise. J Int Adv Otol. 2016, roč. 12, č. 1, s. 49-54. ISSN 1308-7649.
Mrázková, E., Kovalová, M., Tomášková, H., Janoutová, J., Sachová, P., Záthurecký, E., Šichnárek, J., Vojkovská, K. a Janout, V. Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 33-39. ISSN 0032-6291.
Vojkovská, K., Mrázková, E. a Sachová, P. State of Voice Quality in Pedagogues at Primary Schools. In: Voice Disorders: Epidemiology, Treatment Approaches and Long-Term Outcomes. 1. vyd. Hauppauge NY, United States of America: Nova Science Publishers, 2016. s. 55-84. ISBN 978-1-63484-413-0.
Mrázková, E., Šichnárek, J., Záthurecký, E. a Baarová, Š. Závažná onemocnění u seniorů a závratě. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 6-11. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 12-22. ISSN 0032-6291.
Tvrdá, P., Plevová, P., Vojta, P., Mrázková, E., Grecmalová, D. a Kunc, D. Analysis of 69 hearing loss associated genes in adulthood-onset hearing loss patients using next generation sequencing. s. 137-137.
Mrázková, E., Sachová, P., Hrabovicova, M., Kovalová, M., Vojkovská, K., Povová, J., Ambroz, P., Janout, V., Tomášková, H., Kunc, D., Zathurecky, E., Molinkova, P., Stavova, J., Prokopova, A., Schnirch, J., Rafcik, P., Adamcova, K., Turonova, M. a Bardonova, L. Effect of cigarette smoking on the quality of hearing.
Sichranek, J., Mrázková, E., Vojkovská, K., Pucek, L. a Zathurecky, E. First experience with video Head Impulse Test. In: 3rd Congress of European ORL-HNS. Praha. 2015.
Sichranek, J., Mrázková, E., Vojkovská, K., Pucek, L. a Zathurecky, E. First experience with video Head Impulse Test. s. 362-362.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Manoušková, M., Mrázková, E., Kovalová, M., Vařechová, K. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015: Global Public Health Issues 2015 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Mrázková, E., Kovalová, M., Vojkovská, K., Sachová, P., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šichnárek, J., Kunc, D., Hrabovčinová, M., Záthurecký, E., Stavová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Rafcik, P. a Plevová, P. Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking. s. 130-130.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H. a Povová, J. Je rozdíl ve sluchovém prahu u osob exponovaných a neexponovaných hluku?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 34-34. ISBN 978-80-7464-739-0.
Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Kovalová, M., Povová, J., Tomášková, H., Janout, V., Zathurecký, E., Molinková, P., Hrabovcinova, M., Slezakova, Z., Stavova, J. a Prokopova, A. Mají kuřáci horší sluch jak nekuřáci?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 36-36. ISBN 978-80-7464-739-0.
Mrázková, E., Slezakova, Z., Vojkovská, K., Zathurecky, E. a Sichranek, J. Následky hromadné otravy methanolem v ČR v roce 2012. Kazuistika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-739-0.
Vojkovská, K., Mrázková, E., Sachová, P., Kovalová, M., Janout, V. a Hajduková, Z. Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 45-51. ISSN 0032-6291.
Šichránek, J. a Mrázková, E. Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření poruch rovnováhy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 19-19. ISBN 978-80-7464-739-0.
Mrázková, E., Vyskotová, J. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014: Global Public Health Issues 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Vojkovská, K., Sachová, P. a Mrázková, E. Hlasová analýza pedagogů. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 36-36. ISBN 978-80-7464-509-9.
Sachová, P., Vojkovská, K. a Mrázková, E. Hluk ve školách. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 23-23. ISBN 978-80-7464-509-9.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Šichnárek, J. a Mrázková, E. Porovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigem. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Matějková, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J. a Janout, V. Porovnání sluchového prahu obyvatel Karvinska s ISO normou 5/2000. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-509-9.
Mrázková, E., Matějková, M., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šťávová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Adamcová, K., Rafčík, P. a Kunc, D. Porovnání sluchového prahu pracovníků exponovaných a neexponovaných hluku. In: Global Public Health Issues 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 22-22. ISBN 978-80-7464-509-9.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Mrázková, E., Bulawová, N., Richterová, K. a Sachová, P. Hlasová analýza-první zkušenosti. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 37-37. ISBN 978-80-7464-263-0.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, K., Baarová, Š., Bužgová, R. a Hajduková, Z. Kvalita života pacientů se závratí. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 25-31. ISSN 0032-6291.
Sachová, P., Mrázková, E., Jiřík, V., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Pedagog a školní prostředí. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-263-0.
Mrázková, E., Vyskotová, J., Sachová, P., Zálejská, R. a Richterová, K. Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 32-41. ISSN 0032-6291.
Sachová, P., Mrázková, E., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 152-156. ISSN 1802-6281.
Mrázková, E., Vyskotová, J. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace: certifikovaný kurz z projektu Jesenius [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2013.
Vyskotová, J., Mrázková, E. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace. In: Závěrečná konference projektu Jesenius. Ostravská univerzita v Ostravě: LF OU. 2013.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V., P., D., Ambroz, P., J., Š., Prokopová, A., Adamcová, K. a Rafčík, P. Závratě v dospělé populaci Karvinské oblasti. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 38-38. ISBN 978-80-7464-263-0.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Suchánková, L. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Matějková, M., Mrázková, E., Richterová, K., Sachová, P. a Janout, V. Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, č. 2-3, s. 78-85. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Baarová, Š., Sachová, P., Richterová, K., Vyskotová, J. a Bužgová, R. Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem. In: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Vyskotová, J., Baarová, Š., Mrázková, E., Bužgová, R., Sachová, P. a Richterová, K. Kvalita života se závratí. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Mrázková, E., Vyskotová, J., Sachová, P. a Richterová, K. Objektivní vyšetření závrati. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice. 2012.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Macháčková, K., Sachová, P. a Richterová, K. Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. s. 29-31. ISBN 978-80-7464-182-4.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2011.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V. a Ambroz, P. Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information. In: AHS 2012 - 2nd International Conference on Adult Hearing Screening. Cernobbio: AHS 2012. 2011.
Sachová, P., Janout, V. a Mrázková, E. Hluk-rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení. ISBN 978-80-244-2847-5.
Sachová, P., Richterová, Bc., K. a Mrázková, E. Kouření-rizikový faktor v neurootologické ambulanci?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-824-0.
Mrázková, E., Richterová, Bc., K. a Sachová, P. Možnosti diagnostiky závratí v neurootologické ambulanci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-824-0.
Richterová, Bc., K., Sachová, P. a Mrázková, E. Závrať (vertigo)-multiobrový příznak. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-824-0.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Klimková, P. Alergenní riziko v dolech OKD. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 44-44. ISSN 0032-6291.
Richterová, Bc., K., Mrázková, E. a Sachová, P. Dotazník VHI-jeho aplikace v pracovním lékařství. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 40-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2010.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. Ostrava: Epava Olomouc, 2010. Epava Olomouc, 2010. s. 73-73. ISBN 978-80-7368-804-2.
Sachová, P., Mrázková, E. a Richterová, Bc., K. Můžeme povolání pedagoga považovat za rizikové?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 50-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Mrázková, E., Richterová, K. a Sachová, P. Nedoslýchavost a možnosti léčby z pohledu otorinolaryngologa. Praktické lékárenství. 2010, roč. 6, č. 2, s. 74-78. ISSN 1801-2434.
Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, Bc., K. a Hajduková, Z. Objektivní vyšetření sluchu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 39-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Mrázková, E. Proč dbát na dobrou průchodnost nosní: Angelman syndrom. 1. vyd. Bohumín: Za finanční podpory Úřadu vlády ČR, 2010. s. 35-43.
Mrázková, P. a Mrázková, E. Vliv nutriční intervence u onkologicky léčených nádorů hlavy a krku- 2 kazuistiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 51-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Sachová, P., Mrázková, E. a Richterová, Bc., K. Vliv školního hluku na zdraví peedagogů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 37-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Lochmanová, R. Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B. s. 44-44. ISBN 978-80-7368-804-2.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, Bc., P. a Menzlová, M. Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 48-48. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V. a Chmelová, J. Carotid body tumors: Surgical Treatment. In: 9th ESBS Congress. Rotterdam: FSZ OU. 2009.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V. a Chmelová, J. Carotid body tumors: Surgical Treatment.. In: Skull Base An Interdisciplinary Approach. Stuttgart: thieme, 2009. thieme, 2009. s. 70-70. ISSN 1531-5010.
Mrázková, E. Diagnostika a léčba závratí. In: LXXIV. Přednáškový večer spolku moravskoslezských farmaceutů. Ostrava. 2009.
Sachová, P., Mrázková, E., Menzlová, M., Richterová, Bc., K. a Janout, V. Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, s. 182-187. ISSN 1803-6597.
Mrázková, E. a Menzlová, M. Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji. In: 9.Slezské dny preventivní medicíny. Karviná, lázně Darkov. 2009.
Mrázková, E. a Menzlová, M. Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 53-53. ISBN 978-80-7368-609-3.
Mrázková, E., Richterová, Bc., K., Menzlová, M. a Mrázek, J. Kvalita hlasu hlasových profesionálů. In: XXXIV.Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Mrázková, E., Richterová, K., Hajduková, Z., Sachová, P. a Janout, V. Kvalita hlasu u hlasových profesionálů. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, č. 4, s. 164-171. ISSN 1803-6597.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. In: Sborník souhrnů. s. 73-. ISBN 978-80-7368-804-2.
Menzlová, M., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku. In: XXXIV.Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E. Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné části Ostravy.. 2007.
Mrázková, E. Biologické hodnocení rizika hluku v tiché oblasti města.. 2007.
Mrázková, E. Faktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů.. 2007.
Mrázková, E. Problematika vzniku specializované vyšetřovací laboratoře.. 2007.
Mrázková, E. Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku. Normativ u smíšené neexponované populace.. 2007.
Mrázková, E. Základy audiologie a metod objektivního vyšetření sluchu. 2006.
Mrázková, E., Mrázek, J. a Lindovská, M. Základy audiologie a objektivní audiometrie. Medicínské a sociální aspekty sluchových vad. 2006.
Mrázková, E. Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v Moravskoslezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby. 2004.
Mrázková, P., Mrázková, E., Mrázek, J. a Vodvářka, P. Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu.. In: Sborník abstrakt. ISBN 80-02-01637-8.
Mrázková, E. a Richtarová, J. EFEKTIVITA METODY ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) U PACIENTŮ CHIRURGICKÉ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE..
Mrázková, E., Richtarová, J. a Satinský, I. ERAS versus tradiční péče v praxi..


AuthorTitleType of thesisYear
Šichnárek JakubComparison between Video Head Impulse Test and Caloric test for the purpose of vestibular system examinationDoctoral thesis  
Kovalová MartinaAssessment of the Hearing at Workers in Risk and Outside of Risk of NoiseDoctoral thesis 2016 
Vojkovská KristýnaThe evaluation of the voice condition of voice professionals in Ostrava - epidemiological studyDoctoral thesis 2015 
Balická LibušeHearing of seniorsMaster's thesis 2018 
Mičánková MonikaThe sense of hearing and work in the noiseMaster's thesis 2018 
Němčicová NelaHHI and tone audiometryMaster's thesis 2018 
Kaszperová VlastaComparison of hearing threshold in selected professionsMaster's thesis 2017 
Baarová ŠárkaThe incidence of dizziness in the elderlyMaster's thesis 2015 
Fluksová JitkaDetermination of the type and severity of hearing loss, depending on gender and age in a selected populationMaster's thesis 2015 
Zálejská RadkaHearing and ageMaster's thesis 2014 
Dostálová LenkaEpidemiology of Balance DisordersMaster's thesis 2013 
Eitlerová LenkaQuality of life before and after rehabilitation of dizzinessMaster's thesis 2013 
Kociánová AnnaAssessment of hearing threshold among adults in selected areaMaster's thesis 2013 
Podolínská BarbaraDetermination of the hearing threshold for teachers of primary schools in selected parts of OstravaMaster's thesis 2013 
Kozáková IvaNoise measurements at selected elementary schools in the Ostrava - Comparison of noise exposure in different subjects.Master's thesis 2012 
Křesťanová KristýnaA measurement of noise in the kindergartens in choise area of Ostrava by diffrent all-day activitiesMaster's thesis 2012 
Lipjaková AndreaThe health problems of teachers in a selected area of OstravaMaster's thesis 2012 
Chocenská JanaCatering by dietary recommendations and its economic performanceMaster's thesis 2011 
Kovalová MartinaThe Voice Problem the Population in Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2011 
Ohrzalová VeronikaDETERMINATION OF LOADS OF NOISE IN SELECTED SURGERY AT THE UNIVERSITYMaster's thesis 2010 
Vojkovská KristýnaThe relation between the quality of voice and selected environmental factorsMaster's thesis 2009 
Kozelská KláraHearing tests within the frame of the labour medical care - the rulesBachelor's thesis 2017 
Landsmannová SáraHigh-frequency audiometryBachelor's thesis 2017 
Balická LibušeUse of a screening questionnaire of hearing handicap in primary careBachelor's thesis 2016 
Honkyšová SabinaCharacteristics and classification of dizzinessBachelor's thesis 2016 
Blahutová TerezaTinnitusBachelor's thesis 2015 
Havlová SimonaSmoking and hearingBachelor's thesis 2015 
Ďuranová MiroslavaThe occurrence of specific problems in respondents of ENT ambulance of chosen regionBachelor's thesis 2014 
Fluksová JitkaComparison of the Quality of Auditory ThresholdBachelor's thesis 2013 
Kopecká BarboraNoise of individual activities in kindergartensBachelor's thesis 2013 
Zálejská RadkaHearing loss and hearing aidBachelor's thesis 2012 
Dudášová MarkétaThe evaluation of the nursery school´s teachers´ hearing quality in the chosen part of Ostrava cityBachelor's thesis 2011 
Kozáková IvaThe most frequent sources of noise in Moraviansilesian agglomerationBachelor's thesis 2010 
Bína MichalOtoacoustic emissions and their usage in occupational and preventive medicineBachelor's thesis 2009 
Sachová PetraThe hearing loss in inhabitants of Ostrava depending on age. The norm in mixed unexposed population.Bachelor's thesis 2007 
Vojkovská KristýnaThe factors influencing the quality of voice in vocal professionals.Bachelor's thesis 2007 


Epidemiological and genetic study of the frequency of hearing loss
Main solverMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Period7/2011 - 12/2015
ProviderIGA MZd
Statefinished
Komparativní analýza - Epidemiologická studie frekvence hlasových poruch u pedagogů a návrh jejich prevence
Main solverMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Period4/2013 - 9/2013
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Epidemiologická studie frekvence hlasových poruch u pedagogů a návrh jejich prevence
Main solverMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Period3/2012 - 11/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub