UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Eva Janíková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Eva Janíková
Room, floor, building: ZY 319, Building ZY
Position:Student Advisor (for the full-time General Nursing programme)
Research interests and teaching:nursing
Department/ Faculty: Department of Nursing and Midwifery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1613
E-mail:
Personal website:

Education

1998 Secondary Medical School Vsetín - General Nurse (Nursing Diploma)
2005 Palacký University, Olomouc - Pedagogy - Nursing and Social subject (Master's degree)
2006 Language school Academy J.A. Komenského Ostrava - English
2007 Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia in České Budějovice - Ph.D., Prevention, correction and therapy, Health and social problems of children, adults and seniors (theme: Volunteership and methodical preparation of volunteers for working in the health service)

Working practice

1998 – 2000 Internal department, I. Internal clinic Faculty Hospital Prague - Nurse
2005 co-operation with organization SOZE - Social worker
since 2005 co-operation with citizen-action public ADRA - Coordinator of summer job in Ukraine
2006 VOS AHOL - Teacher (Human Ecology, Organizational sociology, Psychology)
2006 Department of Nursing and Health Care Management, Medico Social Faculty, Ostrava University - Lecturer
since 2006 Faculty Hospital Ostrava, Chirurgic Clinic - Nurse
2007 - 2008 Department of Nursing and Midwifery, Medico Social Faculty, Ostrava University - Lecturer
2008 - 2010 Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Studies, Ostrava University - Lecturer
since 2010 Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, Ostrava University - Lecturer
since 2008 Vítkovice Hospital Ostrava - Volunteers coordinator

Lecturing in

  • Health care in surgery
  • Health care intervention

Activities abroad

2006 Hanzehogeschool van Groningen, Netherlands
Lecture on: Czech Republic and possibilities of Nurses Education, Healthcare system in the Czech Republic
2007 Intensive Programme, Groningen, the Netherlands A lecture on: Nursing Education in the Czech Republic, Registration of Nurses, University of Ostrava
2007 University of Stavanger, Norway
A lecture on: System of Education in the Czech Republic and Nursing Education, University of Ostrava
2007 Edinburgh Napier University of Edinburgh, Scotland
Integrating Notions of Society for Health Educational Transformation (INSET)
2007 Kuopio, Finland
A lecture on: Current health challenges in Czech Republic

Further education (courses)

2006 Martin, Slovakia - 2. Summer school - Education in nursing practice
2006 Pedagogical Faculty, University in České Budějovice - The world day of immigration people: Course about migration
2007 Lifelong education centre, For dignified old age, Prague - Course for lecturers in self-experience training and in social workers´ self-reflections


All publications

Dušová, B., Hermannová, M., Janíková, E. a Saloňová, M. R. Edukace žen v porodní asistenci. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0836-7.
Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: 12. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: SBORNÍK ABSTRAKT XII. KONGRESU KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ 2018-10-04 Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018. s. 3-4. ISBN 978-80-88159-80-3.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. kongres kardiologických sester. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY: PROGRAM SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018-09-13 Hradec Králové. Hradec králové: HANZO Production, 2018. s. 44-44. ISBN 978-80-906205-9-9.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Česká asociace sester - region Hradec Králové. 2018.
Nemcová, J., Hlinková, E., Farský, I., Žiaková, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E., Zdzieblo, K., Wiraszka, G., Stepien, R., Nowak-Starz, G., Csernus, M. a Balogh, Z. Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.. Journal of Clinical Nursing. 2017, roč. 26, s. 1245-1256. ISSN 0962-1067.
Janíková, E. a Bužgová, R. Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví. Československá psychologie. 2017, roč. 61, s. 363-378. ISSN 0009-062X.
Lukšová, H., Kuzníková, I. a Janíková, E. Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Lukšová, H. a Janíková, E. Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra. In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství - Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. Nursing in foreing country. In: X. Kongres kardiologických sester. Ostrava. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic. In: . 4. International Scientifik Conference ? All about People: Society and Science for Integrated care of people. Maribor. 2016.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 2-8. ISSN 1804-2740.
Plevová, I., Janíková, E. a Babičová, M. Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD. In: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. 10. medzinárodná vedecká konferencia.. Martin: Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Janíková, E., Zeleníková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. In: IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech 2013-04-24 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-264-7.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. Sestra. 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.
Zeleníková, R. a Janíková, E. Ošetřovatelské výkony a intervence 1. 2013.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelské výkony a intervence 2. 2013.
Madziová, S. a Janíková, E. Péče všeobecných sester o své zdraví. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 546-552. ISSN 1804-2740.
Plevová, I. a Janíková, E. Výukové videozáznamy - proces tvorby. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Ostrava. 2013.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 35-38. ISBN 978-80-7368-967-4.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Janíková, E. a Plevová, I. Ošetřovatelství. 2012.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Jarošová, D., Tomášková, H., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R. a Papastavrou, E. Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 1, s. 5-10. ISSN 1338-6263.
Kozáková, R. a Janíková, E. Adnan Menderes Üniversitesi Aydin. 2011.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Distanční texty. 2011.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Jarošová, D., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R., Tomášková, H. a Papastavrou, E. Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 269-273. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. a Janíková, E. Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO. In: Spolupráce a s ní související právní normy při zajištění následné péče o soby v nepříznivých životních situacích. Bílovec: Bílovecká nemocnice. 2011.
Lukšová, H. a Janíková, E. Nursing student competences during the practical placement.
Lukšová, H. a Janíková, E. Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults.
Lukšová, H. a Janíková, E. The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
1ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
ADALFAdaptační kurz
ADAVPAdaptační kurz
DOBRKDobrovolnictví
DOBRPDobrovolnictví
EBCEBlood Centre - University Hospital Ostra
EDUKSEdukace v ošetřovatelství
EDUNKEdukace v práci nutričního terapeuta
EDUNTEdukace v práci nutričního terapeuta
EDVS1Edukace v ošetřovatelství 1
EEDNEducation in Nursing
EPPMPractical placement with mentor and stud
ESUNSurgical Nursing
EVNCVolunteering in Health Care
GSEKSpecifika edukace v geriatrii
GSEPSpecifika edukace v geriatrii
CHIPAOšetřovatelská péče v chir. oborech
CHKS1Ošetřov. péče v chirurgických oborech
CHVS1Ošetř. péče v chirurgických oborech 1
CHVS2Ošetř. péče v chirurgických oborech 2
MSTVPManagement studia
NZVOLVolunteering in Health Care
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
ODPA1Odborná praxe 1
OPRLFOšetřovatelská praxe
OPVS1Odborná praxe1
OPVS2Odborná praxe 2
OPVS3Odborná praxe 3
OPVS4Odborná praxe 4
OPVS5Odborná praxe 5
OPVS6Odborná praxe 6
O1VIKOšetřovatelské výkony a intervence
O2EDOEdukace v ošetřovatelství
O3OCHOšetřov. péče v chirurgických oborech
O3OP3Odborná praxe 3
PIVS1Odborná praxe individuální 1
PIVS2Odborná praxe individuální 2
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SCILFSociálně interakční dovednosti
SLELFLékařská etika
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
VIPA2Výkony a intervence v por.asistenci 2
VIVS1Ošetřovatelské výkony a intervence 1
VIVS2Ošetřovatelské výkony a intervence 2
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
0IAKXAdaptační kurz
0IC1OOšetř. péče v chirurgických oborech 1
0IC2OOšetř. péče v chirurgických oborech 2
0IDPKObhajoba magisterské práce
0IDPPObhajoba magisterské práce
0ID1OIndividuální praxe 1
0ID2OIndividuální praxe 2
0IEDOEdukace v ošetřovatelství
0IED9Edukace v ošetřovatelství
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0IE1OOdborná praxe 1
0IE2OOdborná praxe 2
0IE3OOdborná praxe 3
0IE4OOdborná praxe 4
0IE5OOdborná praxe 5
0IE6OOdborná praxe 6
0ICH9Oš. péče v chirurgických oborech
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO19Ošetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0IO29Ošetřovatelské postupy 2
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0IVHQVoluntering in Health Care
0IVHYVoluntering in Health Care
0IZMQZahraniční mobilita
0IZMYZahraniční stáž 2
0IZPEZáklady pedagogiky a edukace
0IZ1QZahraniční pobyt/stáž 1
0IZ1YZahraniční pobyt/stáž 1
0IZ2QZahraniční pobyt/stáž 2
0IZ2YZahraniční pobyt/stáž 2
0I1OPOdborná praxe 1
1NGSESpecifika edukace v geriatrii
3NKEDEdukace v práci nutričního terapeuta


AuthorTitleType of thesisYear
Hrdličková RomanaPsychological stress and burnout among nurses in pediatric wardsMaster's thesis 2018 
Koribaničová TerezaDepression in the elderly in logn-term careMaster's thesis 2018 
Koudelková EvaSupervision in healthcareMaster's thesis 2018 
Podzámská KateřinaKnowledge of nurses about negative pressure wound therapyMaster's thesis 2018 
Sztulová LadaEvaluation of postoperative care in elderly patients after cardiac surgeryMaster's thesis 2018 
Šmuková MartinaPre-operative fear and monitoring pain in seniors after ortopedie operationsMaster's thesis 2018 
Žárská RenátaAcute pain in the postoperative care of patients after total hip joint replacementMaster's thesis 2017 
Osmančíková VendulaNursing Process in Care of Patient after Total Hip Joint EndoprosthesisBachelor's thesis  
Raždíková DenisaMissed Nursing Care in Selected HospitalsBachelor's thesis  
Adamusová MichaelaNursing Process in Care of Patient with Compartment Syndrome of the Lower ExtremitiesBachelor's thesis 2019 
Kotalová KristýnaNursing Process in UrologyBachelor's thesis 2019 
Kubenková NikolaNursing Process in Care of Patient with IleostomyBachelor's thesis 2019 
Kusá LenkaNursing Process in Care of Patient after Heart Valve ReplacementBachelor's thesis 2019 
Labajová RomanaEducational Process of a Patient Undergoing HemodialysisBachelor's thesis 2019 
Magnusková IvanaNursing Process in Care of Patient Undergoing RadiotherapyBachelor's thesis 2019 
Skovorodina AnnaNursing Process in Care of Patient after Bariatric OperationBachelor's thesis 2019 
Svobodová DanaEducation of Patient with Gynecologic Oncology DiseaseBachelor's thesis 2019 
Šebestová MarieNursing Process in Care of Patient with Infectious Complication after Total Knee Joint ArthroplastyBachelor's thesis 2019 
Škobrtalová RenátaFast-track Surgery among Patients with Total Hip ArthroplastyBachelor's thesis 2019 
Wawroszová VěraNursing Process in Care of the Patient with CholecystolithiasisBachelor's thesis 2019 
Dobřanská NelaCauses and Occurrence of Burnout Syndrome among General NursesBachelor's thesis 2018 
Dostálová MartinaEducational process in a patient with obesityBachelor's thesis 2018 
Gurská RenátaNursing Process in Care of Patient with Ischemic Peripheral Arterial DiseaseBachelor's thesis 2018 
Kaperová SandraNursing Process of Patient with Non-healing Wound after Femoral AmputacionBachelor's thesis 2018 
Klečková JanaNursing Process in Care of Patient with Aortobifemoral BypassBachelor's thesis 2018 
Ligenzová ZuzanaCaring for patients with malaria in NigeriaBachelor's thesis 2018 
Matulová MichaelaNursing Process in Care of Patient with the StomaBachelor's thesis 2018 
Matúšů BarboraMental Hygiene as a Necessary Part of Life of a General NurseBachelor's thesis 2018 
Orság MartinNursing Process in Care of Patient undergoing CholecystectomyBachelor's thesis 2018 
Tabaková RomanaNursing Process in Care of Patient with Total Hip ReplacementBachelor's thesis 2018 
Vilamová MichaelaNursing Process in Care of the Pacient with a Gastric-Duodenal Ulcer DiseaseBachelor's thesis 2018 
Vlhová KristýnaThe impact of compression therapy on leg ulcers treatmentBachelor's thesis 2018 
Vrlíková VladimíraNursing Process in Care of Patients with Spinal Muscular AtrophyBachelor's thesis 2018 
Vyhlídalová VendulaNursing Process in Care of Patient with a Fracture of VertebraeBachelor's thesis 2018 
Zajíčková NikolaNursing Process in Care of Patient with Inflammatory Disease of the PancreasBachelor's thesis 2018 
Ženčuchová VeronikaEducational process of patient with thorax drainageBachelor's thesis 2018 
Balová PavlaNursing Process in Care of Patient after Laparoscopic Gastric PlicationBachelor's thesis 2017 
Bobčíková KatkaEducation of patients before and after gynaecological surgeryBachelor's thesis 2017 
Drabová DominikaEducation of patient with total hip replacementBachelor's thesis 2017 
Dulawová BeataAn assessment of the educational materials "A handbook for caregivers"Bachelor's thesis 2017 
Grafová KarolínaEducation of patient in palliative careBachelor's thesis 2017 
Huláková VladimíraNursing care plan for a patient after removal of malignant melanoma with sentinel node extirpationBachelor's thesis 2017 
Kejíková TerezaNursing Process in Care of Patient with the Pressure SoreBachelor's thesis 2017 
Kollárová ŠárkaNursing Process in Care of Patients after total thyroidectomyBachelor's thesis 2017 
Špačková IvetaNursing process in Care of Patient with Acute PancreatitisBachelor's thesis 2017 
Tejbusová KarolinaMotivation of nursing students for volunteeringBachelor's thesis 2017 
Věžníková KarolínaNursing Process in Care of Patient with Nonhealing Postoperavive Wound after LaparotomyBachelor's thesis 2017 
Zajíčková HanaNursing Process in Care of Patient after Kidney TransplantationBachelor's thesis 2017 
Bartošková MonikaNursing Process in Care of Patient with Diabetic Foot SyndromeBachelor's thesis 2016 
Glumbíková AndreaEducation for a group of people with allergies to Hymenoptera venomBachelor's thesis 2016 
Jarolíková IvanaNegative pressure in therapy non-healing injuriesBachelor's thesis 2016 
Kohoutková ŠárkaEducation of Patient with Varicose UlcersBachelor's thesis 2016 
Koribaničová TerezaComparison evaluation of pain after surgery total hip arthroplastyBachelor's thesis 2016 
Kováčová PavlínaThe level of knowledge of first aid among 9th grades pupils of primary schools in Třinec and Jablunkov area.Bachelor's thesis 2016 
Liszoková ZuzanaNursing Process in Care of Patient after Leg AmputationBachelor's thesis 2016 
Mekinová LucieNursing Process in The Care of Patient with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseBachelor's thesis 2016 
Olšáková AnetaEducational plan focused on nutrition of patient with coeliac diseaseBachelor's thesis 2016 
Poloková RadanaThe education of patient with Crohn's disease after surgical treatmentBachelor's thesis 2016 
Poštulková AnetaNursing Process in Care of Patient with Oncologic Disease of the LungsBachelor's thesis 2016 
Sęková LucieEducation of Employees in Technical Fields in First AidBachelor's thesis 2016 
Šnejdarová EliškaThe issue of care for patient with Alzheimer´s disease in home for the elderlyBachelor's thesis 2016 
Vilkusová ŠárkaNursing Process in Care of Patient with Perianal DiseaseBachelor's thesis 2016 
Bartusková RadanaNursing care of patients with spinal cord injuryBachelor's thesis 2015 
Družincová JanaThe issue of care of a client undergoing sleeve gastrectomyBachelor's thesis 2015 
Hrazdirová LucieVolunteering in palliative careBachelor's thesis 2015 
Krawczyková LibušeThe issue of the care of a pacient after repeated operations of spineBachelor's thesis 2015 
Krejčí AnnaEducation of families and relatives of patients with brain traumaBachelor's thesis 2015 
Lacková MichalaNursing Process in Care of Patients with Amyotrophic Lateral SclerosisBachelor's thesis 2015 
Palowská JohanaNosocomial infections and their prevention by the students of health disciplinesBachelor's thesis 2015 
Rychtárová KarolínaNursing Care Plan for a Patient in Bariatric SurgeryBachelor's thesis 2015 
Švecová KateřinaLife of patient with stomaBachelor's thesis 2015 
Bilková ŽanetaThe nursing process in the care of a patient with a colostomyBachelor's thesis 2014 
Danišová LucieNursing Care Plan for Patients after Pancreas SurgeryBachelor's thesis 2014 
Fajkusová MartinaThe issue of the patient with diabetic foot syndromeBachelor's thesis 2014 
Klimošková DenisaNursing care plan for patient after leg amputation below the kneeBachelor's thesis 2014 
Kuchařová PetraNursing Care Plan for Patient with Transplatation of KidneyBachelor's thesis 2014 
Malíková KláraThe Issue of the Adolescent Patient with Crohn´s DiseaseBachelor's thesis 2014 
Míčková LucieEducating the patients of the general practitioner who have been prescribed warfarin.Bachelor's thesis 2014 
Mohylová VeronikaNursing Care Plan for Patient after leg amputationBachelor's thesis 2014 
Mrocková HanaNursing Process in Care of Pacients with Burn TraumaBachelor's thesis 2014 
Radová LucieThe issue of care for patient after hip joint replacementBachelor's thesis 2014 
Szkanderová KateřinaNursing Process in Care of Patients with Acute PancreatitisBachelor's thesis 2014 
Šoltysová PetraNusing Care Plan for Patient with CholecystolithiasisBachelor's thesis 2014 
Havlová MarcelaThe nursing process in the care of patients with abdominal aortic aneurysmBachelor's thesis 2013 
Kavanová KateřinaNursing Care of Patient after application of stem cells.Bachelor's thesis 2013 
Lasáková MichaelaNursing care plan for the patient after lung surgeryBachelor's thesis 2013 
Oborná LucieNursing care for patient with acute myeloid leukaemia in the early period after the applied intense of high dosage parenteral chemotherapyBachelor's thesis 2013 
Gajdošová PatricieNursing care plan for patients with refractive laser eye correctionBachelor's thesis 2012 
Gálová TatianaThe use of larval therapy in chronic wounds managementBachelor's thesis 2012 
Hajzerová VeronikaThe way of moist wound healing in patients wiht secondary wound healingBachelor's thesis 2012 
Madziová SilvieGeneral nurse and care of own healthBachelor's thesis 2012 
Piwowarská IngridNeeds of patient with chronic woundBachelor's thesis 2012 
Řandová DagmarPain in surgeryBachelor's thesis 2012 
Řičánková LucieProblems of treating pressure ulcersBachelor's thesis 2012 
Zápotocká LenkaNursing Care Plan for Patient after Surgical Treatment of Breast TumourBachelor's thesis 2012 
Figurová MarkétaEducation of women during postpartum period focused on artificial feeding of newborns and infantsBachelor's thesis 2011 
Gajdušková MartinaNursing care plan for patients with diabetic foot syndromeBachelor's thesis 2011 
Juchelková KateřinaThe issue of care of women during childbirth in developing countries and possibilities of development assistanceBachelor's thesis 2011 
Kabarová IvanaPostoperative pain in patients with fracture of collum of femurBachelor's thesis 2011 
Konderlová KateřinaNursing Care Plan for Patient after Urinary DiversionBachelor's thesis 2011 
Lebedová LenkaNursing care plan for patients after heart surgery (by-pass)Bachelor's thesis 2011 
Minaříková EvaNursing Care Plan for Patient with ColostomyBachelor's thesis 2011 
Nováková MarcelaNursing Care Plan for Patient with subarachnoid hemorrhage from aneurysmBachelor's thesis 2011 
Pernická MonikaNursing Care Plan for clients after bariatric surgery - sleeve gastrectomyBachelor's thesis 2011 
Skýpalová MiroslavaNursing care plan for patient with total hip arthroplastyBachelor's thesis 2011 
Vyležíková JanaNursing Care Plan for Patiens with Crohn´s DiseaseBachelor's thesis 2011 
Zamastilová HanaSet of Nursing Diagnos for Patients after Surgery in the Recovery RoomBachelor's thesis 2011 
Zdrálková LenkaNursing process of the patient with decubitusBachelor's thesis 2011 
Zelinová BeátaSafety of patients with fractures of the femur during intraoperative careBachelor's thesis 2011 
Čermáková HanaLiving with an ostomyBachelor's thesis 2010 
Machová ZuzanaThe use of wet wound healing at particular hospital wardsBachelor's thesis 2010 
Vystrčilová KateřinaThe view of nurses on volunteering in health facilitiesBachelor's thesis 2009 
Paličková VratislavaField hospitals - the characteristic of work of medical staffBachelor's thesis 2008 
Pavuková PetraAcupuncture - a method of alternative medicine and the way it is perceived by professionalsBachelor's thesis 2008 
Jaškeová EvaThe Society's Attitude towards People with Physical Disabilities in the Ostrava RegionBachelor's thesis 2007 
Kelarová KateřinaThe quality of nursing care from criterion of medical studentsBachelor's thesis 2007 
Pekaríková PetraHealth care for the person who asked for international protection in Czech republicBachelor's thesis 2007 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub