UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Erika Hajnová Fukasová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Nursing and Midwifery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Bužgová, R., Špatenková, N., Hajnová Fukasová, E. a Feltl, D. Assessing needs of family members of inpatients with advanced cancer. European Journal of Cancer Care. 2016, roč. 25, s. 592-599. ISSN 0961-5423.
Bužgová, R., Jarošová, D. a Hajnová Fukasová, E. Assessing anxiety and depression with respect to the quality of life in cancer inpatients receiving palliative care. European Journal of Oncology Nursing. 2015, roč. 19, s. 667-672. ISSN 1462-3889.
Hajnová Fukasová, E., Bužgová, R. a Feltl, D. Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči. Klinická onkologie. 2015, roč. 28, s. 13-19. ISSN 0862-495X.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Bužgová, R., Hajnová, E., Feltl, D. a STOLIČKA, M. Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, roč. 110, s. 243-249. ISSN 1212-0383.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie. Klinická onkologie. 2013, roč. 2013, č. 26, s. 404-408. ISSN 0862-495X.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, č. 4, s. 708-714. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Sikorová, L., Hajnová, E. a Feltl, D. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncological patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní péči při hospitalizaci na onkologickém oddělení: pilotní studie. Psychiatrie. 2013, roč. 17, s. 117-121. ISSN 1211-7579.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.. In: 8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deň ošetrovateľstva. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. s. 50-52. ISBN 97-80-89542-16-1.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deń ošetrovatelstva. Snina. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Spirituální potřeby. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. DTO Ostrava. 2012.
Hajnová, E. Hospicová starostlivosť v Ostrave. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin. 2011.
Hajnová, E. Hospicová starostlivosť v Ostrave. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin: Jesseniova lekárska fakulta, 2011. Jesseniova lekárska fakulta, 2011. s. 46-55. ISBN 978-80-89544-00-4.


AuthorTitleType of thesisYear
Walková DorotaNeeds of patient with esophageal carcinomaBachelor's thesis  
Valiašková TatianaNursing Process in Care of Patient with Lung CancerBachelor's thesis 2018 
Krejčí MarieSpiritual needs of patients with cancerBachelor's thesis 2014 
Krejčířová IvetaProblem of pain in cancer patientsBachelor's thesis 2012 


No record found.

social hub