UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Daniel Václavík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Daniel Václavík, PhD.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Neurology and Psychiatry (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 595 633 440
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Václavík, D., Bar, M., Klečka, L., Holeš, D., Čábal, M. a Mikulík, R. Prehospital stroke scale (FAST PLUS Test) predicts patients with intracranial large vessel occlusion. Brain and Behavior. 2018, roč. 8, 8(9), s. 1-7. ISSN 2162-3279.
Volný, O., Bar, M., Krajina, A., Cimflová, P., Kašičková, L., Herzig, R., Šaňák, D., Škoda, O., Tomek, A., Školoudík, D., Václavík, D., Neumann, J., Köcher, M., Roček, M., Pádr, R., Cihlář, F. a Mikulík, R. Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2017, č. 80, s. 445-450. ISSN 1210-7859.
Šaňák, D., Neumann, J., Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M., Roček, M., Krajina, A., Köcher, M., Charvát, F., Pádr, R. a Cihlář, F. Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu - verze 2016. CESK SLOV NEUROL N. 2016, č. 79, s. 231-234. ISSN 1210-7859.
Škoda, O., Herzig, R., Mikulík, R., Neumann, J., Václavík, D., Bar, M., Šaňák, D., Tomek, A. a Školoudík, D. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou ? verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 351-363. ISSN 1210-7859.
Volný, O., Krajina, A., Bar, M., Herzig, R., Šaňák, D., Tomek, A., Školoudík, D., Charvát, F., Václavík, D., Neumann, J., Škoda, O. a Mikulík, R. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 100-110. ISSN 1210-7859.
Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Neumann, J., Šaňák, D., Mikulík, R., Václavík, D., Herzig, R. a Bar, M. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 5, s. 608-611. ISSN 1210-7859.
Neumann, J., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M. a Šaňák, D. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. CESK SLOV NEUROL N. 2014, roč. 77, s. 381-385. ISSN 1210-7859.
Václavík, D., Neumann, J., Tomek, A., Školoudík, D. a kol., a. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. Česká a Slovenská Neurologie. 2014, č. 77, s. 381-385.
Václavík, D. Laboratorní prediktory tíže aterosklerotického postižení karotické bifurkace. In: Onkologie 21. století, VII. sympozium Agel. Ostrava. 2014.
Václavík, D. a kol., a. Návrh postupu péče o dysfagického pacienta po CMP. In: 28. Český a slovenský neurologický sjezd. Ostrava. 2014.
Václavík, D., Gwardová, B. a Kučera, D. Primární a sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod. In: Trendy současné medicíny se zaměřením na prevenci a screening. VIII sympozium Agel. Ostrava. 2014.


AbbreviationSubject
NEUZKNeurologie
NE1LFNeurologie
0INZKNeurologie
3ZNEUNeurologie


No record found.No record found.

social hub