UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Dalibor Pastucha

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Room, floor, building: ZO 117, Building ZO
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Rehabilitation (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1616
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Pastucha, D., Horák, S., Rabelová, E., Hubáček, P., Hyjánek, J., Filipčíková, R. a Daňková, Š. Dorsalgie v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi. 2018,, s. 118-120. ISSN ISSN 1803-5310.
Horák, V., Pastucha, D., Štěpánek, L., Kollárová, H. a Horáková, D. Porodní hmotnost a kardiometabolické riziko u dětí s obezitou. Gynekolog časopis ženských lékařů. 2018, č. 27, s. 27-31. ISSN 1210-1133.
Horák, S., Sovová, E., Pastucha, D., Konečný, P., Radová, L., Calabová, N., Janoutová, J. a Janout, V. Comprehensive Group Therapy of Obesity and Its Impact on Selected Anthropometric and Postural Parameters. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2017, č. 25, s. 326-331. ISSN 1210-7778.
Pastucha, D. Legislativní aspekty posuzovaní zdravotní způsobilosti ke sportu v ordinaci PLDD. 2017.
Pastucha, D. Možná rizika nadměrné pohybyvové aktivity v dětském věku. 2017.
Pastucha, D., Marinov, Z., Marinová, C., Střílecká, H., Ptáková, K., Vrábelová, T., Ranková, D., Čepová, J. a Malíková, M. Vyhodnocení služeb Dětské obezitologické ambulance FN Motol Praha. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa. 2017, roč. 2017, s. 26-30. ISSN 1211-9326.
Talafa, V., Zela, O., Pastucha, D. a Šrubařová, P. Amiodaron: Dobrý sluha, zlý pán. kazuistika amiodaronem indukované tyreotoxikózy s fatálním koncem. Klinická farmakologie a farmacie. 2016, roč. 30, s. 37-40. ISSN 1212-7973.
Pastucha, D., Leisser, J. a Tetřevová, L. Aktuální legislativní změny v předepisování lázeňské léčebné péče pro děti a dorost. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 203-205. ISSN 1213-0494.
Pastucha, D., Malinčíková, J., Horák, S., Povová, J. a Konečný, P. Effect of physical activity in treatment of paediatric obesity. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, s. 57-61. ISSN 1210-7778.
Hyjánek, J., Pastucha, D. a Vodička, R. Možnosti genetického testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců. Medicína pro praxi. 2015, roč. 12, č. 1, s. 39-41. ISSN 1803-5310.
Azeem, K., Horáková, D., Tomášková, H., Ševčíková, J., Vlčková, J., Pastucha, D., Procházka, V., Shonová, O., Janout, V., Žídková, V., Kollárová, H. a Martínek, A. Multifaktorová epidemiologická analýza rizikových faktorů karcinomu pankreatu u žen... Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, roč. 64, č. 1, s. 34-40. ISSN 1210-7913.
Talafa, M. V., Zapletalová, Dr., M. J. a Pastucha, D. Pozitivní vliv pravidelné fyzické aktivity u zdravých lidí na snížení rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění. Medicína pro pravi. 2015, roč. 12, s. 194-197. ISSN 1214-8687.
Marinov, Z., Střítecká, H., Riedlová, J., Pastucha, D., Karbanová, D., Letáková, H., Marinová, C. a Slámová, B. Programování energetické homeostázy. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2015, roč. 18, s. 68-73. ISSN 1211-9326.
Horák, S., Konečný, P., Pastucha, D., Calabová, N., Filipčíková, R. a Hubáček, P. Intervenční rehabilitace. Medicína pro praxi. 2014, roč. 2014, č. 11, s. 332-334. ISSN 1803-5310.


AuthorTitleType of thesisYear
Kluska JosefEvaluation of the effects of medical spa care for children with obesityBachelor's thesis 2016 


No record found.

social hub