UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Bohdana Dušová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 329, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:midwifery
Department/ Faculty: Department of Nursing and Midwifery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1606
E-mail:
Personal website:

Background

1982 - 1986 specialized practice (a nurse), Faculty Hospital Olomouc, III. Internal clinic
1986 - 1997 a secondary school teacher at the Nursing School (nursing, somatology, psychology)
1993 graduation from Faculty of Education, Palacký University, Olomouc (teaching professional subjects for Nursing School)
1994 graduation from the Nursing School Ostrava, subject: Midwife
1994 a certificate of professional competence to lead the preparation of pregnant women to childbirth oriented at a father´s presence
2001 therapeutic physical education in midwifery and gynaecology (exercises for pregnant women, expectant mothers and women who have gynaecological illnesses) Brno
since 2000 the leading of psychoprophylaxis of pregnant women to childbirth, a prenatal club "Delfínek"
1996 - 2000 an external teacher at the Department of Nursing at the Medical-Social Faculty, Ostrava University
1997 - 2000 Nursing High School teacher in Ostrava (nursing in midwifery and gynaecology, somatology, nursing)
1999 - 2006 external PhD study of nursing at the Jessenius Faculty of Medicine, Commenius University Bratislava (Martin)
2000 - 2001 a lecturer at the Department of Nursing
2001 - 2004 a lecturer at the Department of Management and Health Services at Medical-Social Faculty, Ostrava University
2004 - 2007 a lecturer at the Department of Nursing and Health Care Management, Medico Social Faculty, Ostrava University
2007 - 2008 a lecturer at the Department of Nursing and Midwifery, Medico Social Faculty, Ostrava University
2008 - 2010 a lecturer at theDepartment of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Studies, Ostrava University
since 2010 a lecturer at theDepartment of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, Ostrava University
2002 PhDr. – doctoral viva voce in nursing and rehabilitation at the Trnava University, the Faculty of Health Service and Social Work
since 2002 Faculty Hospital Ostrava, Midwifery-Gynaecological Clinic - specialized practice (midwife)
since 2004 Vítkovice Hospital Ostrava a.s., Midwifery-gynaecological department, professional practice

Lectures on

  • primary care in midwifery
  • nursing
  • nursing care
  • nursing practice
  • nursing care in gynaecology and midwifery
2002 - 2006 Research in clients with chronic pain

Projects

2001 MŠMT – Programme of development of bachelor´s degree courses Nursing – Midwifery (co-coordinator)
2002 FRVŠ – Laboratory of nursing for students of bachelor´s degree courses (co-coordinator)
2003 FRVŠ – Innovation of a bachelor´s degree course (co-coordinator)
2003 FRVŠ – Participation in grant research projects: E-learning – curriculum of Nursing (Palacky University Olomouc )
2005 FRVŠ – Writing distance texts – Education in nursing
2006 ESF – Distance text - Pedagogy and didactics
2006 MŠMT - The preparation of accreditation of a bachelor’s degree course Midwife in combined mode of study
2006 MŠMT – Writing distance texts – Education in midwifery
Nursing care of a pregnant woman with irregualar birth – NANDA
Nursing care of a pregnant woman with high-risk pregnancy - NANDA

Activities abroad

2001 University of Kuopio, Finland
Lectures on: Health Care System and Nursing in the Czech Republic
2003 St. Martin´s College, Lancaster, UK
2004 Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugal
Lectures on: Birth and Fertility Rates in the Czech Republic and in Europe and Possible Influences on them
2004 Napier University of Edinburgh
The position of a midwife in the Czech republic
2006 Hanzehogeschool van Groningen, the Netherlands, IP Program of nursing
2006 Tallinna Tervishoiu Korgkool, Estonia – Socrates Erasmus, lecture on: Who is a midwife in the Czech Republic?
2008 Norway, Stavanger, Stavangre Univerzity, Socrates Erasmus, lecture on: Do women plan a pregnancy at a later age?
2008 Germany, Freiburg, University of Applied Sicences, Social Work and health, lecture on: Mentor in clinical placement

Further education (courses)

04. 12. 1994 Course – Psychology of pregnancy and new forms of preparation for childbirth (Certificate of professional competence to lead preparation of pregnant women to childbirth oriented on father´s presence)
2001 The international conference on natural birth - Bringing Babies to the World (Prague, Czech Midwifes Association, Open Society Fund Prague)
2001 Thematic course – Therapeutic physical education in obstetrics and gynaecology (exercises for pregnant women, expectant mothers and women with gynaecological illness) Brno
2001 I. Regional Conference, Czech Midwifes Association (regional association)
2002 Conference with international participation – Midwife – regulated profession of EU (Czech Midwifes Association, International Confederation of Midwives)
2003 Cerificate of completion of lifelong learning course – Author of distance texts (E-learning - 28 lessons)
2003 Seminar of midwives (Regional Czech Midwives’ Association)
2003 Nursing conceptual models in education (dr. Bekel Cloppenburg – Palacký University, Olomouc)
2005 – 2006 NEDECZ-MATRA, Health-social faculty, Ostrava University, periodic teachers‘ training
2007Basal stimulation in nursing care, basic accredited course: Basal stimulation, Silesian University in Opava, 13th - 15th September 2007

Membership

1995 - 2005 ČAPA – The Czech Midwives’ Association
2001 - 2005 Regional Czech Midwives‘ Association Ostrava – a chairwoman for education, science and research in midwifery of regional association of Moravia-Silesian region
since 2005 ČKPA – The Czech Midwives’ Confederation (the title ČAPA was changed into ČKPA)
since 2005 ČKPA - The Czech Midwives’ Confederation, vice-president for education, science and research in midwifery


Selected publications

Dušová, B., Korená, M. I. a Sikorová, L. Dodržují nemocnice Baby Friendly Hospital deset kroků k podpoře kojení?: Dodržují nemocnice Baby Friendly Hospital deset kroků k podpoře kojení?. Logos Polatechnikos. 2019, 1/2019(1/2019), s. 4-14.
Dušová, B., Hermannová, M., Janíková, E. a Saloňová, M. R. Edukace žen v porodní asistenci. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0836-7.
Dušová, B., Majdyšová, V. a Hermannová, M. Potřeby žen v porodní asistenci. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0837-4.
Dušová, B., Babičová, M. a Dušová, M. P. Těhotenství, porod a šestinedělí. 2019.
Dušová, B. Těhotenství, porod a šestinedělí: Těhotenství, porod a šestinedělí [Konference]. Ostrava, null. 2019.

All publications

Dušová, B., Korená, M. I. a Sikorová, L. Dodržují nemocnice Baby Friendly Hospital deset kroků k podpoře kojení?: Dodržují nemocnice Baby Friendly Hospital deset kroků k podpoře kojení?. Logos Polatechnikos. 2019, 1/2019(1/2019), s. 4-14.
Dušová, B., Hermannová, M., Janíková, E. a Saloňová, M. R. Edukace žen v porodní asistenci. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0836-7.
Dušová, B., Majdyšová, V. a Hermannová, M. Potřeby žen v porodní asistenci. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0837-4.
Dušová, B. Těhotenství, porod a šestinedělí: Těhotenství, porod a šestinedělí [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Dušová, B., Babičová, M. a Dušová, M. P. Těhotenství, porod a šestinedělí. 2019.
Nedvědová, D., Dušová, B. a Jarošová, D. JOB SATISFACTION OF MIDWIVES: A LITERATURE REVIEW. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, č. 8, s. 650-656. ISSN 2336-3517.
Dušová, B. Těhotenství, porod a mateřství [Konference]. LF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Dušová, B., Bothová, M. a Dušová, P. Těhotenství, porod a mateřství. 2017.
Kailová, K. a Dušová, B. Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti. Zdravotnictví a medicína. 2016, roč. 2016, s. 24-25. ISSN 2336-2987.
Němečková, J. a Dušová, B. Povědomí mladých lidí o těhotenství a vlivu rizikových faktorů na vývoj plodu. Zdravotnictví a medicína. 2016, roč. 2016, s. 36-36. ISSN 2336-2987.
Svachová, V. a Dušová, B. Emoční poruchy u žen v postnatálním období. Zdravotnictví a medicína. 2014, roč. 2014, s. 4-5. ISSN 2336-2987.
Seidlerová, J. a Dušová, B. Kvalita života u žen po spontánním porodu a císařském řezu. Zdravotnictví a medicína. 2014, roč. 2014, s. 11-11. ISSN 2336-2987.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Dušová, B. Komunitní péče v porodní asistenci. 2011.
Dušová, B. Kvalita života žen v těhotenství po spontánním a umělém oplodnění.. -. 2011, roč. 2, s. 264-271. ISSN 1804-2740.
Dušová, B. Laktační poradenství. 2011.
Dušová, B. a Moniaková, N. Emoční změny u žen v období šestinedělí. Ošetřovatelství a porodní asistence, recenzovaný vědecký časopis. 2010, roč. 1, č. 4, s. 121-123. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. The education of Romany health and social assistants in the Czech Republic. International Nursing Review. 2009, č. 56, s. 264-268. ISSN 1466-7657.
Dušová, B. a Marečková, J. Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu. 2009.
Dušová, B. a Marečková, J. Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. 2009.
Dušová, B. a Cseszárová, M. An overview of the quality of life of clients with chronic pain.. Primary health care. 2008, roč. 18, s. 25-29. ISSN 0264-5033.
Dušová, B. Do women plan a pregnancy at a later age?. In: Socrates Erasmus. Stavanger Univerzity: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2008.
Dušová, B. Historie babictví a současnost porodní asistence. 2008.
Dušová, B. Chronická bolest - srovnání výsledků výzkumu mezi českou a Slovenskou republikou. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2008, roč. 3, s. 22-25. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D., Kukučková, E., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nursing Mentorship - Students´ Reflection. In: . 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move. Plovdiv: FINE. 2008.
Jarošová, D., Kukučková, E., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nursing Mentorship - Students´ Reflection. In: 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move: Abstracts book. 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move 2008-10-08 Plovdiv. Plovdiv: FINE, 2008. s. 46-47. ISBN 978-954-516-837-6.
Dušová, B. Problematika porodu v terénu. Ostrava v urgentní péči 2008.. In: 2008-03-28 Ostrava. s. 16-23. ISBN 978-80-7368-500-3.
Dušová, B. Výukový nemocniční informační systém ošetřovatelství zaměřený na porodnictví. 2008.
Dušová, B. Edukace v ošetřovatelství. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. Brno, Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, Brno, 2007. s. 11-18. ISBN 978-80-7013-451-1.
Dušová, B. Edukace v ošetřovatelství. In: Nové trendy v ošetřovatelství. s. 11-18. ISBN 978-80-7013-451-1.
Dušová, B. Chronická bolest jako ošetřovatelský problém. 2007.
Vrublová, Y., Jarošová, D. a Dušová, B. Kompetence mentora v klinické praxe ošetřovatelství - reflexe mentorů. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. II. mezinárodní konference ošetřovatelství. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 74-77. ISBN 978-80-8094-185-7.
Dušová, B. Mentor in Clinical Placement. In: Socrates Erasmus. University of Firenze, Itálie. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nová profese - romský zdravotně sociální pomocník. Zdravotníctvo a sociálna práce. 2007, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nová profese - romský zdravotně sociální pomocník. Zdravotníctvo a sociálna práce. 2007, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien Zborník z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie 2007-10-25 Nitra. Nitra: UKF, 2007. s. 150-154. ISBN 978-80-8094-185-7.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2007.
Dušová, B. Portfólio [Workshop]. České Budějovice, Česká republika. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y., Sikorová, L. a Marečková, J. Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Dušová, B. Chronická bolest jako ošetřovatelský problém. In: V. jihočeské ošetřovatelské dny: Nové trendy v ošetřovatelství V 2006-09-19 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 95-100. ISBN 80-7040-884-7.
Jarošová, D. a Dušová, B. Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 450-454. ISBN 80-244-1424-4.
Dušová, B. Pedagogika a didaktika. 2006.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Projekt Mentor na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Sborník V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství 2006-04-19 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 101-102.
Dušová, B., Jarošová, D. a Vrublová, Y. Trendy v ošetřovatelství - Trends in Nursing. 2006.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Dušová, B. Who is a Midwife in the Czech republic?. Tallina Tervishoiu Korgkool, Socrates Erasmus. 2006.
Dušová, B. Zdravotnická etika. 2006.
Dušová, B. Možnosti analgezie během porodu. In: Medzinárodná konferencia o vzdelávání v ošetrovatel'stve, Teoria, výskum a vzdelávanie v ošetrovatel'stve. Martin: Univerzita Komenského, 2005. Univerzita Komenského, 2005. s. 286-291. ISBN 80-88866-32-4.
Dušová, B. Možnosti analgezie během porodu. In: 6. Medzinarodná konferencia o vzdelavavzdelávání v ošetrovateĺstve, Teoria, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin. 2005.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Dušová, B. Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství. Kontakt. 2005, roč. 7, č. 12, s. 229-231. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Dušová, B. Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství. Kontakt. 2005, roč. 7, č. 12, s. 229-231. ISSN 1212-4117.
Dušová, B. a Pazdurová, T. Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?. In: 1. Mezinárodná konferencia: Ošetrovateľstvo 21.storočia v procese zmien: 1. Mezinárodná konferencia: Ošetrovateľstvo 21.storočia v procese zmien 2005-10-20 Nitra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 83-86. ISBN 80-8050-886-0.
Dušová, B. a Pazdurová, T. Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?. In: 1. Mezinárodná konferencia - Ošetroveteľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2005.
Jarošová, D. a Dušová, B. Z historie péče o seniory v českých zemích. Ošetrovateľský obzor. 2005, roč. 2, č. 12, s. 120-121. ISSN 1336-5606.
Dušová, B. Aktivizace ve stáří. Sestra. 2004, roč. 14, s. 54-55. ISSN 1210-0404.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work. In: Toward Active Old Age -European Conference on the Care of the Elderly. Pori, Finland. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work. In: Toward Active Old Age- european Conference on the Care of the Elderly 23-24 April 2004, Pori, Finland: Proceedings of theToward Active Old Age 2004-04-23 Pori, Finland. Pori: Satakunta Polytechnic, 2004. s. 44-45.
Dušová, B. In the Position Midwifery in the czech republic. Univerzity of Napier, Edinburgh. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. IV. mezinárodní sympozium ošetřovatelství [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Dušová, B. Příprava těhotných žen a párů k porodu - edukace porodní asistentky. In: Medzi modernou a postmodernou. Košice. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Trendy v ošetřovatelství II. Trends in Nursing II.. 2004.
Dušová, B. a Sikorová, L. Vliv životního stylu na vznik gestačního diabetu. Sestra. 2004, roč. 24, č. 1, s. 44-45. ISSN 1210-0404.
Dušová, B. Využití epidurální analgezie u rodiček. In: IV. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Trendy v ošetřovatelství I Ostrava. s. 30-32. ISBN 80-7042-351-X.
Dušová, B. Health care Midwifery in the Czech Republic. 2003.
Dušová, B. Health care Midwifery in the Czech Republic. University of Lancaster. 2003.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. III. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2003.
Jarošová, D. a Dušová, B. Problematika adaptace seniorů v domovech důchodců. In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Jesseniova lekárska fakulta, 2003. s. 176-180. ISBN 80-88866-24-3.
Jarošová, D. a Dušová, B. Problematika adaptace seniorů v domovech důchodců. In: V. mezinárodná konferencia. Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2003.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava párů k porodu - úloha porodní asistentky. Ošetřovatelství - teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2003, ISSN 1212-723X.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy a jejího partnera k porodu - úloha porodní asistentky. In: Trendy v ošetřovatelství. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2003. s. 20-24. ISBN 80-7042-341-2.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Sborník III. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účasti. 2003.
Dušová, B. a Vrublová, Y. Vzdělávání sester a jejich současné postavení ve vybraných zdravotnických zařízeních v Ostravě. In: Vývoj vysokoškolského vzdělavania v ošetrovateľstve. s. 82-82. ISBN 80-223-1950-3.
Dušová, B. a Vrublová, Y. Vzdělávání sester a jejich současné postavení ve vybraných zdravotnických zařízeních v Ostravě. In: Mezinárodní sympózium ošetrovatelstva Bratislava. Bratislava. 2003.
Dušová, B. Bolest u gerontologických pacientů. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hadec Králové: LF UK, 2002. LF UK, 2002. s. 36-37. ISBN 80-86225-24-0.
Dušová, B. Geriatrický pracovník - kvalitní život ve stáří. Jakost pro život. 2002, roč. 3, č. 1, s. 19-19. ISSN 1213-0958.
Jarošová, D., Dušová, B., Dvořáčková, R. a Vrublová, Y. Health and social care for elderly people. In: Neperiodická rezenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 164-166. ISBN 80-247-0536-2.
Jarošová, D., Dušová, B., Dvořáčková, R. a Vrublová, Y. Health and social care for elderly people. In: Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství: Neperiodická recenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství 2002-09-03 Olomouc. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 164-166. ISBN 80-247-0536-2.
Dušová, B. Kvalita života u klientů s chronickou bolestí zad. In: II. Ostravské sympózium ošetřovatelství: 2002-04-17 Ostrava. Ostrava: Repronis, 2002. s. 22-23.
Dušová, B., Jarošová, D. a Jarošová, D. Několik poznámek k historii bolesti. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: ZSF OU, 2002. s. 67-69. ISBN 80-7042-335-8.
Vrublová, Y. a Dušová, B. Ošetřovatelský proces u těhotných žen s HIV infekcí a onemocněním AIDS. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta OU, 2002. s. 46-48. ISBN 80-7042-335-8.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Potřeby seniorů zpohledu obyvatele domova důchodců. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK, 2002. s. 85-86. ISBN 80-86225-24-0.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Sborník II. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účastí. 2002.
Dušová, B. a Jarošová, D. Volnočasové aktivity seniorů. In: VI. gerontologické dny - kongres s mezinárodní účastí: Sborník VI. gerontologické dny s mezinárodní účastí 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 120-122. ISBN 80-02-01510-X.
Dušová, B. Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu. 2002.
Dušová, B. Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu. 2002.
Dušová, B. a Vrublová, Y. Význam alternativních porodů a jejich srovnávání s klasickým vedením porodu. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK, 2002. s. 87-88. ISBN 80-86225-24-0.
Jarošová, D. a Dušová, B. Vzdělávání seniorů na vysokých školách - U3V. In: VI. gerontologické dny - kongres s mezinárodní účastí: Sborník kongresu VI. gerontologické dny Ostrava 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 117-119. ISBN 80-02-01510-X.
Dušová, B. Aktivizace ve stáří. In: I. Ostravské sympozium ošetřovatelství: Sborník I. Ostravské sympozium ošetřovatelství 2001-02-02 . Ostrava: Ostravská univerzita, ZSF, 2001. s. 35-36. ISBN 80-7042-324-2.
Dušová, B. Geriatrický pracovník - kvalitní život ve stáří. In: V. gerontologické dny Ostrava: Sborník 2001-10-17 . Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2001. Dům techniky Ostrava, 2001. s. 107-109. ISBN 80-02-01449-9.
Dušová, B. Health care in the Czech Republic. University of Kuopio. 2001.
Dušová, B. Health care in the Czech Republic. 2001.
Dušová, B. Health care in the Czech Republic. Univerzity of Kuopio: Univerzity of Kuopio. 2001.
Dušová, B. Kvalita života u klientů trpících chronickou bolestí. In: VII. Královehradecké ošetřovatelské dny: Sborník konference 2001-09-13 . Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2001. NUCLEUS HK, 2001. s. 67-69. ISBN 80-86225-14-3.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy a páru k porodu - úloha porodní asistentky. In: II. celostátní konference Řízená jakost ve zdravotnictví České republiky: Sborník celostátní konference Řízená jakost ve zdravotnictví České republiky 2001-11-29 . Ostrava: MNOF Ostrava, 2001. MNOF Ostrava, 2001. s. 11-11.
Dušová, B. Sborník I. ostravské sympozium ošetřovatelství. 2001.
Dušová, B. University of Kuopio. 2001.
Dušová, B. Menopauza a kvalita života. In: IV. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovatelstve. Martin. 2000.
Dušová, B. Menopauza a kvalita života. In: 4: Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve Ošetrovateľstvo v gerontológii: Sborník 4: Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve Ošetrovateľstvo v gerontológii 2000-09-20 . Martin, SR: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2000. s. 84-86. ISBN 80-88866-12-X.
Dušová, B. Metodika psychoprofylaktické přípravy těhotných žen k porodu. INFO sestra. 2000, roč. 3, s. 12-16. ISSN 1335-4135.
Dušová, B. Vybrané kapitoly z ošetřovatelství. 1999.
Dušová, B. PAU - přátelé angažovaného úsilí. Sestra. 1998, s. 34-34. ISSN 1210-0404.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu. In: III. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve: Zborník III. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve 1998-09-11 . Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 1998. s. 45-47. ISBN 80-88866-06-5.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu.. In: III. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovatelstve. Martin. 1998.


AbbreviationSubject
OKOIKOšetřovatelství v klin. ob. intenzi péče
KONHOKonzultační hodiny
CVITPCvičební techniky v porodní asistenci
CVTPKCvičební techniky v porodní asistenci
REHPARehabilitace v porodní asistenci
BOHEKAlternativní přístupy por.as. v kom.péči
BOHEPAlternativní přístupy por.as. v kom.péči
EBRTBreastfeeding technique
EDUPAEdukace v porodní asistenci
GYNKSOšetřovatelská péče v gyn. a porodnictví
KODPAKomunitní péče v porodní asistenci
KOMP3Komunitní péče v porodní asistenci 3
KSEKSpecifika edukace v komunitní péči
LAKPALaktace a techniky kojení
LAPOKLaktační poradenství
LAPOPLaktační poradenství
MSTVPManagement studia
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
ODPA2Odborná praxe 2
ODPA3Odborná praxe 3
ODPA4Odborná praxe 4
ODPA5Odborná praxe 5
ODPA6Odborná praxe 6
OPKK1Odborná praxe 1
OPKK2Odborná praxe 2
OPKK3Odborná praxe 3
OPKM1Odborná praxe 1
OPKM2Odborná praxe 2
OPKM3Odborná praxe 3
O4OPGOšetřovatelská péče v gynekologii
PODPAPotřeby člověka a ošetř. diagnózy
PREPAVýchova k reprodukčnímu zdraví
PRPA2Porodnictví 2
SZK1KKomunitní péče v porodní asistenci
SZK1PKomunitní péče v porodní asistenci
SZK2KPorodnictví a gynekologie
SZK2PPorodnictví a gynekologie
SZPA1SZZK Gynekologie,porodnictví a neonatol.
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZPA3Péče o ženu v porodní asistenci
VIPA1Výkony a intervence v por. asistenci 1
VIPA2Výkony a intervence v por.asistenci 2
ZKTPAZáklady porodní asistence
0IDPKObhajoba magisterské práce
0IDPPObhajoba magisterské práce
0IEDPEdukace v porodní asistenci
0IEKASpecifika edukace v komunitní péči
0IEK6Specifika edukace v komunitní péči
0IGY8Ošetřovatelská péče v dětské gynekologii
0IKGAKomunitní péče o ženu v gynekologii
0IKG6Komunitní péče o ženu v gynekologii
0IKKKPorodnictví a gynekologie
0IKKPPorodnictví a gynekologie
0IKTKKomunitní péče v porodní asistenci
0IKTPKomunitní péče v porodní asistenci
0ILAPLaktace a techniky kojení
0ILPALaktační poradenství
0ILP6Laktační poradenství
0IOGDOš.péče v dětské gynekologii
0IOGOOšetřovatelská péče v gynekologii
0IOG9Ošetřovatelská péče v gynekologii
0IOKDSZZK Pediatrické ošetřovatelství
0IPCPPotřeby žen v porodní asistenci
0IPKASZZ 3 Komunitní péče v porodní asistenci
0IPKPKomunitní péče v porodní asistenci
0IPK6SZZ 3 Komunitní péče v porodní asistenci
0IPO8SZZK Pediatrické ošetřovatelství
0IPPPSZZK Péče o ženu v porodní asistenci
0IP1PDovednosti v porodní asistenci 1
0IP2PDovednosti v porodní asistenci 2
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IVRPVýchova k reprodukčnímu zdraví
0IV1PVýkony a intervence v por. asistenci 1
0IV2PVýkony a intervence v por.asistenci 2
0I1OPOdborná praxe 1
0I1PAOdborná praxe 1
0I1P6Odborná praxe 1
0I2OPOdborná praxe 2
0I2PAOdborná praxe 2
0I2P6Odborná praxe 2
0I3OPOdborná praxe 3
0I3PAOdborná praxe 3
0I3P6Odborná praxe 3
0I4OPOdborná praxe 4
0I5OPOdborná praxe 5
0I6OPOdborná praxe 6
3POMDPéče o matku a dítě


AuthorTitleType of thesisYear
Celtová PatricieWomen's satisfaction with the care of community midwife during the puerperiumMaster's thesis 2019 
Kameníčková LuciePostnatal quality of life of women after normal vaginal delivery and caesarean sectionMaster's thesis 2019 
Niklová SandraPostpartum changes in women during puerperium periodMaster's thesis 2019 
Kvičerová MiladaSexual life of women in pregnancyMaster's thesis 2018 
Kailová KarlaThe home visiting service by a midwife for mothers in the postnatal periodMaster's thesis 2016 
Korená IvetaBreastfeeding in Baby Friendly Hospital in Bohemia and MoraviaMaster's thesis 2016 
Škutová AdélaSpontaneous delivery or cesarean section from the perspective of pregnant womanMaster's thesis 2016 
Olšáková KateřinaQuality of life of pregnant women with previous unsuccessful pregnancyMaster's thesis 2015 
Saloňová RadkaPostpartum depression in the postnatal periodMaster's thesis 2015 
Šťastná Magdalena MarieCzech and German midwives perception of their own professionMaster's thesis 2015 
Černá TerezaPregnant woman and doulaMaster's thesis 2014 
Hubáčková PetraMassage practice in premature neonatesMaster's thesis 2014 
Lavrincová SimonaBonding as a birth pleasureMaster's thesis 2014 
Poláková BarboraViewpoint of expecting mothers and midwife on natural childbirthMaster's thesis 2014 
Šebelová LenkaLifestyle in the puerperiumMaster's thesis 2014 
Brožová HanaMidwife in the community settingMaster's thesis 2013 
Jiříčková MichaelaQuality of life of women in gravidityMaster's thesis 2013 
Kolichová ŠárkaOutpatient delivery yes or no?Master's thesis 2013 
Menclová AnetaQuality of woman´s life after spontaneous or operation confinementMaster's thesis 2013 
Němečková JanaAwareness of young people about pregnancy and the influence of risk factors on fetal developmentMaster's thesis 2013 
Nytrová KrystynaAdolescent girls knowledge of pregnancy and childbirthMaster's thesis 2013 
Dobranská RenátaEducation about process of labour at Vietnamese communityMaster's thesis 2012 
Hasalíková HanaPostnatal quality of life in women after normal vaginal delivery and caesarean sectionMaster's thesis 2012 
Kavecká KateřinaThe quality of life of women after hysterectomyMaster's thesis 2012 
Michalová PavlaThe needs of women during lactation in the postpartum period in community careMaster's thesis 2012 
Seidlerová JanaPostnatal quality of life of women after normal vaginal delivery and caesarean sectionMaster's thesis 2012 
Zdanovcová IvaThe Effect of Childbirth on the Emergence of Problems with Urination and Their Impact on Quality of Life of Women after Puerperium.Master's thesis 2012 
Chvátilová PavlínaCare of Women during Puerperium giving by the commune Midwife in the Czech and in theUSAMaster's thesis 2011 
Kantorová MarcelaLactational consulting in the community careMaster's thesis 2011 
Lazárová EvaEducation role of maternity nurse at antenatal lactational guidanceMaster's thesis 2011 
Navrátilová ŠárkaServices offer of selected obstetric facilitiesMaster's thesis 2011 
Nedvědová DanielaLabour and the risk of urinary incontinenceMaster's thesis 2011 
Reichel ZuzanaBreastfeeding in Baby Friendly HospitalMaster's thesis 2011 
Sečkařová RadmilaLactation counselling and its benefits in community careMaster's thesis 2011 
Sokelová EvaUrinary incontinence and its impact on quality of women´s lifeMaster's thesis 2011 
Svachová VendulaEmotional disorders of women in a postnatal periodMaster's thesis 2011 
Tulisová MarkétaThe quality of the life of a women in gravidityMaster's thesis 2011 
Tůmová DanaProgram of the center midwives community careMaster's thesis 2011 
Vlčková KamilaAwarehess of cervical cancer preventionMaster's thesis 2010 
Koďousková KristýnaThe nursing process of pregnant woman with pregestational diabetes mellitusBachelor's thesis 2019 
Křižánková MichaelaFather on parental leaveBachelor's thesis 2019 
Machová NikolaNursing process in Care of Pregnant woman with HELLP syndromeBachelor's thesis 2019 
Mariňaková IvanaNursing process in pregnant woman with prolonged pregnancyBachelor's thesis 2019 
Mičulková EliškaBonding and its importanceBachelor's thesis 2019 
Zientková AdélaBirth Plan and its usage by pregnant womenBachelor's thesis 2019 
Bednářová NikolPregnant woman and preeclampsiaBachelor's thesis 2018 
Dešková VeronikaMidwifery care of pregnant woman with gestational diabetes mellitusBachelor's thesis 2018 
Konečná KarolínaThe nursing process of pregnant woman with gestational diabetes mellitusBachelor's thesis 2018 
Mačková AndreaEducation of women on breast milk pumping during postpartum periodBachelor's thesis 2018 
Prokšová EvaRecommended nutrition during pregnancyBachelor's thesis 2018 
Rajcová TerezaAniball - method of preventing childbirth injuriesBachelor's thesis 2018 
Tabachová MartaYoung girls opinions on hormonal contraceptivesBachelor's thesis 2018 
Drongová AnnaFemale perineal crack after childbirthBachelor's thesis 2017 
Haasová EliškaThe roles of midwife in activities to promote breastfeedingBachelor's thesis 2017 
Kameníčková LucieThe role of the midwife in the care of women in the postpartum periodBachelor's thesis 2017 
Karimova ManizhaCeasarean Section as a Women`s PreferenceBachelor's thesis 2017 
Kiowská TerezaNursing care of a woman with preeclampsiaBachelor's thesis 2017 
Průšová BarboraQuality of Life of Women Undergoing Ovarian Stimulation before In Vitro FertilizationBachelor's thesis 2014 
Skwarová MonikaAdaptation of woman to the role in maternityBachelor's thesis 2014 
Kawuloková DorotaSustenance and lifestyle of adolescentsBachelor's thesis 2013 
Dostálová IvanaThe needs of women during labourBachelor's thesis 2012 
Drobková HanaCervical cancer preventionBachelor's thesis 2012 
Pelcová KláraRegimen in pregnancyBachelor's thesis 2012 
Stoklasová JanaServices offer of selected obstetric facilitiesBachelor's thesis 2012 
Straková JulieMotherhood and parenting from the stance of secondary school femaleBachelor's thesis 2012 
Küblová JanaHow pregnancy affects a woman´s quality of lifeBachelor's thesis 2011 
Kuklová EvaComparing of midwife care for woman and child during childbirth and at the first week after birth in the Czech Republic and Republic of TurkeyBachelor's thesis 2011 
Okůnková LuciePregnancy in women with assisted reproductionBachelor's thesis 2011 
Szkrobolová LenkaBreastfeeding - a healthy start of lifeBachelor's thesis 2011 
Adamczyková ZuzanaLabour planning and it´s practical application during childbirth.Bachelor's thesis 2010 
Chaloupková ŠárkaThe procedure of preparation of pregnant women and partners for child deliveryBachelor's thesis 2010 
Dobranská RenátaThe occurrence of Cephalopelvic Disproportion inducing obstetric complications in Vietnamese women undergoing labour in the Town Hospital of OstravaBachelor's thesis 2010 
Hasalíková HanaWomen´s approach to preventive gynekological checkBachelor's thesis 2010 
Kanioková JanaThe attitude of women to epidural analgesia during deliveryBachelor's thesis 2010 
Kavecká KateřinaWomen´s needs after hysterectomyBachelor's thesis 2010 
Konečná BarboraFactors influencing the surgical ending of childbirthBachelor's thesis 2010 
Kozubíková IlonaHealth and social factors in relation to preterm laboursBachelor's thesis 2010 
Liberdová ZuzanaEducation of women on physical exercise after deliveryBachelor's thesis 2010 
Moniaková NikolaEmotional changes of women in puerperiumBachelor's thesis 2010 
Osičková JanaLeading physiological delivery by midwivesBachelor's thesis 2010 
Prošková NikolaLactation Consultant - the role of the midwife during lactationBachelor's thesis 2010 
Sendlerová Evanon-pharmacological methods in the first stage of deliveryBachelor's thesis 2010 
Sikorová LudmilaLifestyle Influence on the Genesis of Gestational Diabetes MellitusBachelor's thesis 2010 
Sikorová NikolaNANDA International II. for low birthweight newbornBachelor's thesis 2010 
Sojková BarboraEducation of mothers after delivery on breastfeeding.Bachelor's thesis 2010 
Svobodová IvanaNANDA International ll at risk pregnanciesBachelor's thesis 2010 
Šimonová JitkaNursing care for woman with preeclampsiaBachelor's thesis 2010 
Šinkyříková LenkaThe importance of antenatal preparatory courses and their influence on the course of delivery.Bachelor's thesis 2010 
Šrubařová GabrielaA mother expectants view on spinal versus general anaesthetics et delivery finished by caesaren sectionBachelor's thesis 2010 
Valvodová ZuzanaNANDA International II. in childbedBachelor's thesis 2010 
Homolová VeronikaHome childbirth yes or no?Bachelor's thesis 2009 
Ondruchová PetraKnowledge of the klients about methods of pain treatmentBachelor's thesis 2009 
Sečkařová RadmilaAsisted reproduction and its importance in obstetricsBachelor's thesis 2009 
Halfarová BarboraNonpharmacological Methods of Pain Management In a Labouring Woman in the First Stage of LabourBachelor's thesis 2008 
Homolková EvaOpinion of pregnant women at birth at homeBachelor's thesis 2008 
Hrubá MartinaDo women plan a pregnancy at a later age?Bachelor's thesis 2008 
Kantorová MarcelaThe Education in Lifestyle of Pregnant WomenBachelor's thesis 2008 
Knapová AnetaEpisiotomy yes or no?Bachelor's thesis 2008 
Kozyková JanaAromatherapy and Homeopathy during Pregnancy and LabourBachelor's thesis 2008 
Lukáňová IvanaThe influence of antenatal preparation on labour processBachelor's thesis 2008 
Reichel ZuzanaDoula, Pregnancy and Birth attendantBachelor's thesis 2008 
Balcarová MichaelaMother is satisfied with midwife's helpBachelor's thesis 2007 
Fajkusová LucieRegime of puerperaBachelor's thesis 2007 
Juchelková ZuzanaThe viewpoint of the image of a midwife by the mothers in puerpetiumBachelor's thesis 2007 
Juroszová PetraActive spending of a pregnancy periodBachelor's thesis 2007 
Lapčíková LucieAromatherapy during gravidity and in the course of parturitionBachelor's thesis 2007 
Maloušková KateřinaThe influence of the hospital's environment on the psychological state of a labouring womanBachelor's thesis 2007 
Michalová PavlaPerception of the contractions by the woman in childbed during the childbirthBachelor's thesis 2007 
Vlčková KláraApproach of gipsy women to pregnancy and labourBachelor's thesis 2007 
Bocková LenkaEDUCATION OF PATIENT AFTER CHILDBIRTH OPERATION (S.C.)Bachelor's thesis 2006 
Hurtová VandaEmoční změny u žen v poporodním obdobíBachelor's thesis 2006 
Katzlerová VendulaThe Influence of Hipoterapy on People with DisabilitesBachelor's thesis 2006 
Plačková SandraThe Level of Physical Activity during PregnancyBachelor's thesis 2006 
Staňková MichaelaTHE HEALTHY REGIME GRAVIDITY WOMEN IN OSTRAVA'S REGIONBachelor's thesis 2006 
Syřinková VeronikaUTILIZATION OF NONPHARMACOLOGICAL METHODS REDUCING THE PAIN OF THE FIRST STAGE OF LABORBachelor's thesis 2006 
Volovská LenkaAttitudes of expectant mothers and paramedics towards an episiotomyBachelor's thesis 2006 
Wrožynová ManuelaBIRTH HOUSES, HOME BIRTHSBachelor's thesis 2006 


No record found.

social hub