UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Zdenka Němečková Crkvenjaš

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:burns medicine
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 372 801
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Klosová, H., Štětinský, J. a Němečková Crkvenjaš, Z. Elektrotrauma vysokým napětím - operační léčba defektů - místní transpoziční lalok versus Integra, srovnání výsledků.. In: XXI.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP a Kliniky popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha. Štiřín, Praha-východ. 2017.
Klosová, H., Němečková Crkvenjaš, Z. a Štětinský, J. Meek micrografting technique and its use in the treatment of severe burn injuries at the university hospital ostrava burn center. Acta Chirurgiae Plasticae. 2017, č. 59, s. 11-17. ISSN 00015423.
Němečková Crkvenjaš, Z. Popáleniny v oblasti ruky. In: XI. Brandýské sympozium. Brandýs nad Orlicí. 2017.
Košťálová, M., Němečková Crkvenjaš, Z., Klosová, H., Petráš, L., Kadlčík, M. a Štětinský, J. Průběh léčby defektu pr.kolene po úrazu el.proudem 6000V.. In: XXI.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP a Kliniky popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha. Štiřín, Praha-východ. 2017.
Doleček, R., Pleva, L., Němečková Crkvenjaš, Z., Tvrdík, J., Švagera, Z., Bartoš, V., Bujok, P., Cichý, Z., Dvořáček, I., Cholevík, D., Koliba, P., Poláková, R., Pometlová, J., Šafarčík, K. a Závada, M. Endokrinologie traumatu. Praha: Maxdorf Jessenius, 2016. 215 s. ISBN 978-80-7345-484-5.
Klosová, H., Štětínský, J. a Němečková Crkvenjaš, Z. Meek-mikrografting u rozsáhlých popáleninových úrazů - současné zkušenosti Popáleninového centra FN Ostrava. In: 7. Stredoeurópsky popáleninový kongres a XXI. výročná konferencia Spoločnosti popáleninovej medicíny. Košice. 2016.
Němečková Crkvenjaš, Z., Klosová, H. a Štětinský, J. MEDEVAC - první zkušenosti v popáleninové medicíně. In: XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. Brno. 2015.


AuthorTitleType of thesisYear
Knapek LukášKnowledge of high school students about burnsBachelor's thesis 2012 


No record found.

social hub