Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Vladimír Teplan


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 241 047 385
E-mail:No record found.Anti-Sars-Cov-2 Vaccination and Antibody Response in Patients with Inflammatory Bowel Disease on Immune-Modifying Therapy. Prospective Single Tertiary Center Study on 602 Ibd Patients
Karin Cerna, Dana Duricova, Martin Lukas, Nadezda Machkova, Veronika Hruba, Katarina Mitrová, Kristýna Kubíčková, Marta Kostrejová, Vladimír Teplan, Martin Vašátko, Krystýna Kaštylová, Milan Lukas ... other authors
Year: 2022, Gastroenterology
journal article

Klinická výživa u pacientů s onemocněním ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2021, Galén
specialist book chapter

Obezita a idiopatické střevní záněty
Vladimír Teplan, Milan Lukáš
Year: 2021, Gastroent Hepatol
journal article

Obezita u idiopatických střevních zánětů
Vladimír Teplan
Year: 2021, Grada
specialist book chapter

Posuzování funkce ledvin u pacientů s jaterním onemocněním
Vladimír Teplan
Year: 2021, Gastroent Hepatol
journal article

Akutní poškození ledvin v gastroenterologii
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zadražil, Vladimír Teplan
Year: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Glomerulopatie u pacientů s idiopatickými střevními záněty
Vladimír Teplan, E. Honsová, M. Lukáš
Year: 2020, Gastroent Hepatol
journal article

Idiopatické střevní záněty
Martina Andrášková, Dana Ďuricová, Ladislav Dušek, Jana Hercogová, Kateřina Košťálová, Kristýna Kubíčková, Martin Lukáš, Kain Malíčková, Katarína Mitrová, Michaela Nováková, Antonín Pařížek, Vladimír Teplan, Petr Urbánek, Martin Vašátko, Jana Vorudová ... other authors
Year: 2020, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Metabolický stav a nutrice u seniorů s renálním onemocněním a operační výkon
Vladimír Teplan, O. Gojiš
Year: 2020, Geriatrie a gerontologie
journal article

Nefrologické komplikace idiopatických střevních zánětů
Vladimír Teplan
Year: 2020, Grada
specialist book chapter

Nefrologické minimum pro klinickou praxi
Vladimír Teplan
Year: 2020, Maxdorf
specialist book

Nový postup v nutriční léčbě seniorů s onemocněním ledvin
Vladimír Teplan, Ondřej Gojiš
Year: 2020, Nutrition NewsIscare
journal article

Předoperační příprava seniorů
Vladimír Teplan
Year: 2020, Časopis českých lékařů
journal article

Renální onemocnění pacientů s idiopatickými střevními záněty
Vladimír Teplan, E. Honsová, M. Lukáš
Year: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Kreatin ve vnitřním lékařství a jeho vliv na ledvinné funkce - editorial
Vladimír Teplan
Year: 2019, Vnitřní lékařství
journal article

Nutrice u konzervativní léčby chronického onemocnění ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nutriční diety u gastroenterologických nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan, O. Marečková
Year: 2019, Gastroentrologie a hepatologie
journal article

Toxické a látkové poškození jater a ledvin
Vladimír Teplan, Kamil Ševela
Year: 2019, Aktuality v nefrologii
journal article

Toxické a lékové poškození jater a ledvin
Vladimír Teplan, Kamil Ševela
Year: 2019, Gastroentrologie a hepatologie
journal article

Akutní poškození ledvin u pacientu s akutní pankreatitidou
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Vladimír Teplan
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Obezita a ledviny
Vladimír Teplan, a kol.
Year: 2018, Mladá Fronta
specialist book

Onemocnění gastrointestinálního traktu a choroby ledvin
Vladimír Teplan, O. Marečková, M. Lukáš
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Příspěvek k problematice hepatorenálního poškození a selhání
Vladimír Teplan
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Suplementované restriktivní diety u nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article

Dietní opatření v predialýze
Vladimír Teplan
Year: 2013, Aktuality v nefrologii
journal article

Dynamika změn sérového visfatinu po abdominálním chirurgickém výkonu: nový proinflamační marker v časné diagnostice?
Vladimír Teplan
Year: 2013, Časopis lékařů českých
journal article

Katetrizační ablační sypatektomie u nefrologických nemocných.
Vladimír Teplan
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolické a nutriční aspekty akutní a chronické renální insuficience, dialyzační metody.
Vladimír Teplan, Peter Szitányi
Year: 2013, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specialist book chapter

Nefrologické minimum pro klinickou praxi
Vladimír Teplan
Year: 2013, Mladá fronta
specialist book

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS.
Vladimír Teplan
Year: 2013, Farmakoterapie
journal article

Renální sympatektomie v léčbě závažné hypertenze: katetrizační denervace, farmakoterapie a renální funkce
Vladimír Teplan
Year: 2013, Interní medicína pro praxi
journal article

Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého
Vladimír Teplan
Year: 2013, Praktický lékař
journal article

Adiponektin ve vztahu k ledvinné dysfunkci u nemocných s diabetes mellitus 2. typu - editorial
Vladimír Teplan
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
P. Bouček, Milan Kvapil, V. Monhart, T. Pelikánová, I. Rychlík, A. Šmahelová, Vladimír Teplan, V. Tesař ... other authors
Year: 2012, Aktuality v nefrologii
journal article

Kontrastová nefropatie a možnosti její prevence
Vladimír Teplan
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Peritoneal dialysis improves early prognosis of renal transplant recipients : Adipocytokines and muscle metabolism
R. Gurlich, L. Šenolt, V. Teplan, Jr., M. Štollová, Vladimír Teplan
Year: 2012, NUTRITION
journal article

Pravidelné cvičení ovlivňuje tuk ve svalu měřený MR spektroskopií a kardiovaskulární riziko po transplantaci ledviny
Vladimír Teplan, F. Jírů, A. Mahrová, K. Švagrová, Jan Racek, M. Štollová, I. Látová, J. Adamcová ... other authors
Year: 2012, Aktuality v nefrologii
journal article

Vliv dialyzační léčby na sérové hodnoty matrix-metaloproteináz před a po transplantaci ledviny
O. Marečková, Vladimír Teplan, J. Piťha, M. Kalousová, T. Zima, J. Skibová, O. Viklický ... other authors
Year: 2012, Aktuality v nefrologii
journal article

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů.
Vladimír Teplan, O. Schuck, J. Malý, M. Horáčková, J. Zadražil, J. Hajný, S. Šurel, I. Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, V. Hanzal, A. Wiecek, G. Zakar, P. Dlhopolček, M. Štollová, D. Sasaková ... other authors
Year: 2011, -Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa
journal article

Nutritional support in renal disease
W. Druml, N. Cano, Vladimír Teplan
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Cor et Vasa
journal article

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa.
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Medicína po promoci
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.

rss
social hub