UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Václav Procházka

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:angiology and angiography
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 597 372 172
+420 775 590 801
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology letters. 2018, č. 15, s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Procházka, V., Novobílský, P., Pleva, L., Capulič, I., Čížek, V., Czerný, D., Gargašová, S., Havelka, J., Havránek, P., Hrbáč, T., Chalachan, P., Jalůvka, F., Jonszta, T., Kamarytová, J., Kolářová, M., Korhelík, K., Krajča, J., Krupa, P., Křivánková, K. a Kusinová, P. et al. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Jessenius, 2017. 640 s. ISBN 978-80-7345-472-2.
Procházka, V., Novobilský, P. a Korhelík, K. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. In: Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-472-2.
Kuliha, M., Roubec, M., Goldírová, A., Hurtíková, E., Krajča, J., Procházka, V., Kolek, M., Herzig, R. a Školoudík, D. Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě - pilotní studie.. CESK SLOV NEUROL N. 2016, roč. 2016, č. 79, s. 541-545. ISSN 1210-7859.
Procházka, V., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Hrbáč, T. Endovaskulární léčba cévních poranění. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Peteja, M., Pelikán, A., Zonča, P. a Paleček, J. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Paleček, J., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P. a Zonča, P. Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.. In: The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Singapore. 2015.
Procházka, V., Klosová, H., Štětinský, J., Gumulec, J., Vítková, K., Šalounová, D., Dvořáčková, J., Bielniková, H., Klement, P., Levaková, V., Ocelka, T., Pavliska, L., Kovanic, P. a Klement, G. L. Addition of platelet concentrate to Dermo-Epidermal Skin Graft in deep burn trauma reduces scarring and need for revision surgeries. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2014, č. 158, s. 242-258. ISSN 1213-8118.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Faldynová, L., Plevová, P., Procházka, V., Kušnierová, P., Zapletalová, J., Hilscherová, Š. a Pleva, L. Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kuliha, M., Roubec, M., Jonszta, T., Krajča, J., Czerny, D., Krajina, A., Langová, K., Herzig, R., Procházka, V. a Školoudík, D. Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke. AM J NEURORADIOL. 2013, roč. 34, s. 1401-1406. ISSN 0195-6108.
Bar, M., Mikulík, R., Jonszta, T., Krajina, A., Roubec, M., Školoudík, D. a Procházka, V. Diagnosis of Recanalization of the Intracranial Artery Has Poor Inter-Rater Reliability. AM J NEURORADIOL. 2012, roč. 33, s. 972-974. ISSN 0195-6108.
Procházka, V. a Čížek, V. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. 1. vyd. Praha: Maxdorf Jesenius, 2012. 217 s. ISBN 978-80-7345-284-1.
Procházka, V., Chmelová, J., Školoudík, D. a A Kol., .. Giang serpentine interna carotid artery aneurysm: Endovascular parent artery occlusion. A pediatric case report. Interventinal Neuroradiology. 2007,
Procházka, V. a Chmelová, J. Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion. Intervent Neuroradiol. 2007, s. 85-94.
Jelen, S., Ječmínek, V., Prusenovský, P., Pleva, L., Krajča, J. a Procházka, V. Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?.
Ječmínek, V., Pleva, L., Procházka, V. a Jelen, S. Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření.


AuthorTitleType of thesisYear
Golembiovská JitkaDiagnosis and endovascular treatment of extra-axial brain tumors in FNOBachelor's thesis 2017 
Fikoczková MagdalenaDiagnostics and endovascular treatment of vascular trauma - results analysis of treatment for pacients in The University Hospital OstravaBachelor's thesis 2015 
Kafková AdélaEndovascular treatment of acute ischemic stroke - analysis of treatment results in FNOBachelor's thesis 2015 
Kolářová MarianaEndovascular treatment of the below the knee arteries in diabetic foot patientsBachelor's thesis 2013 


No record found.

social hub