UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Petr Handlos

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Petr Handlos, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:forensic medicine
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Dokoupil, M., Marecová, K., Handlos, P. a Březina, P. Death of a Female Prostitute Due to Intestinal Obstruction by an Unknown Substance. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2019, č. 4/2018, ISSN 0022-1198.
Handlos, P., Gebauerova, V., Tomkova, J., Zielinski, P. a Marecova, K. A Fatal Case of Gas Intoxication in Silage Pit. Journal of Forensic Sciences. 2018, ISSN 0022-1198.
Handlos, P., Svetlik, I., Horáčková, L., Fejgl, M., Kotik, L., Brychova, V., Megisova, N. a Marecova, K. Bomb Peak: Radiocarbon dating of skeletal remains in routine forensic medical practice. Radiocarbon. 2018, roč. 60, s. 1017-1028. ISSN 0033-8222.
Handlos, P., Marecova, K., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Dobias, M. Fatal Hemorrhage from an Arteriovenous Fistula. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2018, roč. 63, s. 1577-1581. ISSN 0022-1198.
Handlos, P., Uvira, M., Marecová, K., Staňková, M., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Joukal, M. Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution. Journal of Forensic Sciences. 2018, roč. 63, 63(2), s. 626-630. ISSN 0022-1198.
Marecova, K., Uvira, M., Dokoupil, M. a Handlos, P. Stab wounds of the chest caused by penetration of duralumin rods. Forensic Science Medicine and Pathology. 2018, ISSN 1547-769X.
Handlos, P., Gruszka, T., Staňková, M., Marecova, K. a Joukal, M. Biventricular noncompaction cardiomyopathy with malignant arrhythmia as a cause of sudden death. FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY. 2017, č. 13, s. 495-499. ISSN 1547-769X.
Handlos, P., Uvíra, M., Marecova, K., Staňková, M., Smatanová, M., Dvořáček, I. a Joukal, M. Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution. Journal of Forensic Sciences. 2017, ISSN 0022-1198.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kolek, M., Vyskocilova-Hrudikova, E., Urinovska, R. a Handlos, P. Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL. 2017, s. 34-40. ISSN 0379-0738.
Handlos, P., Světlík, I., Dobiáš, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Joukal, M., Marecová, K. a Horáčková, L. RADIOUHLÍKOVÉ DATOVÁNÍ KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ V BĚŽNÉ SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXI. Chemické listy. 2017, s. 445-448. ISSN 1213-7103.
Handlos, P., Svetlik, I., Dobias, M., Joukal, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Marecova, K. a Horackova, L. Radiuhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi. Chemické listy. 2017, roč. 111, s. 445-448. ISSN 0009-2770.
Handlos, P., Dokoupil, M., Staňková, M., Joukal, M., Dvořáček, I., Uvíra, M. a Smatanová, M. Fluid content in the pleural cavity protects internal structures against heat. FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY. 2016, roč. 12, s. 497-501. ISSN 1547-769X.
Kukla, P., Pleva, L., Porzer, M., Brát, R., Handlos, P., Buzrla, P., Plášek, J., Mrózek, J. a Homza, M. Leiomyosarkom pravé síně s tumorózní masou dolní duté žíly projevující se srdečním selháním u 70letého muže - kasuistika. Cor et Vasa. 2015, roč. 58, č. 2016, s. 458-465. ISSN 0010-8650.
Martinková, K., Valkovský, I. a Handlos, P. Granulomatóza s polyangiitidou. Interní medicína pro praxi. 2014, roč. 16, s. 199-201. ISSN 1212-7299.
Zoubková, R., Máca, J., Handlos, P., Rudinská, L., Nytra, I., Chýlek, V. a Vavrošová, J. Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?. Časopis lékařů českých. 2014, roč. 153, s. 277-283. ISSN 0008-7335.
Karkoška, J., Kalalb, M., Handlos, P., Dvořáček, I., Peprla, J. a Lonsky, V. Můžeme se společně podílet na léčbě pacienta?. ISBN 978-80-260-6083-3.
Handlos, P. a Dvořáček, I. Myxoidní degenerace srdečních chlopní jako příčina náhlého úmrtí. ISBN 978-80-260-6083-3.
Handlos, P., Dvořáček, I. a Dokoupil, M. Iatrogenní amputace břišní aorty. In: XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. Kouty nad Desnou. 2013.
Handlos, P., Staňková, M. a Dvořáček, I. Suicidium propanbutanem. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí 2013. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Handlos, P., Karkoška, J. a Dvořáček, I. Tkáňové odběry prováděné ve FN Ostrava. In: XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. Kouty nad Desnou. 2013.
Ihnát Rudinská, L. a Handlos, P. Příčiny náhlého úmrtí při neurčitých morfologických nálezech. In: Subkatedra soudního lékařství, IPVZ. Praha. 2010.


No record found.No record found.No record found.

social hub