UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Pavel Širůček

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:nuclear medicine
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 293
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Širůček, P., Havel, M., Koscielnik, P. a Mrůzek, M. Náhodná diagnóza velkého jaterního hemangiomu při fraktuře bederního obratle. První linie. 2015, roč. 5, s. 14-15. ISSN 1804-9028.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT/CT /. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 34-36. ISSN 1805-1146.
Širůček, P., Šuláková, A., Jirsa, M., Mrhač, L., Havel, M. a Kraft, O. Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome. PEDIATR INT. 2015, roč. 57, s. 981-985. ISSN 1328-8067.
Bosáková, A., Havelka, J., Šalounová, D., Kraft, O., Širůček, P., Strmeňová, H., Šuláková, A. a Hladík, M. Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání. Aktuality v nefrologii. 2014, ISSN 1210-955X.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. ISBN 978-80-87735-11-4.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. In: X. festival kazuistik. Luhačovice. 2014.
Širůček, P., Havel, M. a Bukovanský, K. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P. a Havel, M. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. Nukleární medicína. 2014, roč. 3, s. 74-76. ISSN 1805-1146.
Havel, M., Kolacek, M., Kaminek, M., Dedek, V., Kraft, O. a Širůček, P. Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2014, roč. 17, s. 203-200. ISSN 1790-5427.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT8CT. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Srovnalová, J. a Bartoš, V. Prognostická hodnota prvního Tyreoglobulinu po totální tyreoidektomii u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT/CT v onkologii. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O., Dočkalová, Š. a Olšanská, R. Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I. Nukleární medicína. 2012, roč. 1, č. 3, s. 48-52. ISSN 1805-1146.
Kraft, O., Širůček, P., Mrhač, L. a Havel, M. I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst. Nuclear Medicine Review. 2011, roč. 14, s. 36-37. ISSN 1506-9680.
Širůček, P., Kraft, O., Hrbáč, J. a Kosek, V. Profit pacientů ze stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, č. 107, s. 299-311. ISSN 1210-7859.
Chmelová, J., Kolář, Z., Procházka, V., Čuřík, R., Dvořáčková, J., Širůček, P., Kraft, O. a Hrbáč, T. MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.. Biomedical Papers. 2010, č. 2, s. 159-162. ISSN 1213-8118.
Širůček, P., Procházka, V., Kraft, O. a Ullmann, V. Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze. In: XL VII. dny nukleární medicíny. Havlíčkův Brod. 2010.
Širůček, P. a Kraft, O. Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody. CESK SLOV NEUROL N. 2010, č. 73/106, s. 227-230. ISSN 1210-7859.
Šuláková, T., Barnetová, D., Širůček, P., Bosáková, A., Slaný, J. a Et Al., Clinical quiz: acute renal failure and hepatopathy. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 117-118. ISBN 978-80-7394-166-6.
Kraft, O., Petráš, L., Dvořáčková, J., Kubala, O., Heroková, J. a Širůček, P. Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma. In: 7th World Congress on Melanoma and 5th Congress of European Association of Derrnato-Oncology (EADO). Vídeň. 2009.
Kraft, O., Mrhač, L., Širůček, P., Dvořáčková, J., Chmelová, J., Gráf, P. a Ševčík, L. I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake. CLIN NUCL MED. 2009, roč. 34, s. 390-392. ISSN 0363-9762.
Širůček, P., Uhlářová, L., Kraft, O. a Nováková, D. Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny. In: XVI. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Širůček, P., Kraft, O., Nováková, D., Drozdková, R. a Uhlářová, L. Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants. In: Annual Congress of the EANM 2009. Barcelona. 2009.
Nováková, D., Radomská, A., Širůček, P., Kraft, O., Samlík, J. a Chmelová, J. Stanovení mozkové smrti. In: XLIV. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O. a Olšanská, R. Terapie 131 I pacienta s karcinomem štítné žlázy v hemodialyzačním programu. In: XLIV. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Kohutová, A., Širůček, P., Drozdková, R., Kraft, O. a Dedek, V. Artefakty při celotělové scintigrafii po podání. In: 131I. Abstrakta. s. 80-80. ISBN 978-80-254-2613-5.
Ullmann, V., Materová, H., Kraft, O., Dedek, V., Širůček, P. a Drozdková, R. Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline. In: Abstrakta XLIV. dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. s. 22-22. ISBN 978-80-969757-1-6.
Širůček, P., Procházka, V., Hrbáč, T., Kraft, O., Chmelová, J. a Dvořáčková, J. Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease. Hellenic journal of nuclear medicine. 2006, roč. 9, s. 112-112. ISSN 1790-5427.
Kubinyi, J., Kraft, O., Dedek, V. a Širůček, P. Možnosti terapie radiojodem v onemocnění štítné žlázy.. In: Celoslovenský odborný seminár s medzinár. účasťou. Martin. 2006.
Širůček, P., Kubinyi, J. a Kraft, O. Terapie tyreopatií pomocí 131I.. In: Celostátní dvoudenní podzimní konference SZP pořádaná ONM FN Hradec Králové a ČAS. Hradec Králové. 2006.
Širůček, P., Hrbáč, T. a Kraft, O. Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie. In: Sborník abstrakt. s. 60-60. ISBN 80-903659-0-6.


AbbreviationSubject
NUKLFNukleární medicína
0INLFNukleární medicína


AuthorTitleType of thesisYear
Růžička ZdeněkDiagnosis and treatment of patients with differentiated thyroid cancerBachelor's thesis 2016 
Kožíková RadkaRadionuclide examinations of the lungsBachelor's thesis 2015 
Dzidová KamilaRole of cholescintigraphy in evaluating biliary tract disordersBachelor's thesis 2011 
Gál RadimComparison of Brain SPECT and CT of patients with ischemic strokeBachelor's thesis 2009 
Myšková MartaParathyroid scintigraphyBachelor's thesis 2009 
Uhlářová LenkaScintigraphic detected kidney transplant complicationsBachelor's thesis 2009 
Dzidová KamilaComparison of ultrasonic, CT and SPECT liver finding at patients with suspicion of liverś haemangiomaBachelor's thesis 2008 
Keprtová MartinaComparison of the severe coronarografic documentary stenosis and myocardial perfusion imagingBachelor's thesis 2008 
Králová LenkaCOMPARISON OF A MOTILITY AND AN EJECTION FRACTION OF LEFT VENTRICLE BY MEANS OF MYOCARDIAL GATED SPECT AND ECHOCARDIOGRAPHYBachelor's thesis 2008 


No record found.

social hub