UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Patrice Popelková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Patrice Popelková, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 217
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Gurková, E. a Popelková, P. Validity of Asthma Control Test in Assessing Asthma Control in Czech Outpatient Setting. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, s. 286-291. ISSN 1803-1048.
POPELKOVÁ, P., Bužgová, R. a Gurková, E. Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků. In: XXII. Moravskoslezské dny pneumologie - sborník abstrakt. s. 25-25. ISBN 978-80-904971-3-9.
POPELKOVÁ, P., Bužgová, R. a Gurková, E. Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků. In: XXII: Moravskoslezské dny pneumologie. Brno. 2013.
POPELKOVÁ, P. a Gurková, E. SUBJEKTIVNÍ POHODA A KVALITA ŽIVOTA SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVÍM - VZTAH OBOU KONSTRUKTŮ U PACIENTŮ S BRONCHIÁLNÍM ASTMATEM. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 583-588. ISSN 1804-2740.
POPELKOVÁ, P., Gurková, E. a Bužgová, R. Využití specifického nástroje měření kvality života pacientů s bronchiálním astmatem. Ošetřovatelstvo. 2013, roč. 3, s. 56-61. ISSN 1338-6263.
Popelková, P. a Gurková, E. Také používáte krátkou verzi dotazníku kvality života astmatiků? Možnosti hodnocení kvality života pacientů s bronchiálním astmatem. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, s. 99-100. ISSN 1213810X.
Popelková, P. a Gurková, E. Také používáte krátkou verzi Dotazníku kvality života astmatiků? Možnosti hodnocení kvality života pacientů s bronchiálním astmatem. In: XVI. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové. 2012.
Popelková, P. a Gurková, E. Test kontroly astmatu v klinické praxi - aneb dotazník není vše. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2012, roč. 9, s. 26-30. ISSN 1802-0518.
POPELKOVÁ, P., Gurková, E. a Žiaková, K. Úskalí selfmonitoringu v kontrole bronchiálního astmatu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, s. 228-233. ISSN 1213-810X.
Popelková, P. a Gurková, E. Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi. -. 2012, roč. 151, s. 315-315. ISSN 0008-7335.
Popelková, P. a Gurková, E. Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi. In: XIX. Luhačovické dny. Luhačovice. 2012.


No record found.No record found.

social hub