UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Marek Smetana

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:integrated emergency response system
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Smetana, M. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. 2011.
Smetana, M. a Ščurek, R. Základy boje proti terorismu. 2011.
Smetana, M. Praktický přístup k ukrytí ve světě. In: Ochrana obyvatel. ISBN 978-80-7385-034-0.
Smetana, M. Dobrovolníci při řešení následků mimořádné události.
Smetana, M. a Kratochvílová, D. Integrovaný záchranný systém a jeho složky. 2007.
Smetana, M. Příklady ukrytí přístupu k ukrytí ve světě.
Smetana, M. Vybrané kapitoly civilní ochrany. 2007.
Smetana, M. Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale. 2006.
Smetana, M. Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale. 2006.
Smetana, M. Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků. 112-2/2006, MV-genrální ředitelství HZS ČR, Praha. 2006, č. 2, ISSN 1213-7057.
Smetana, M. Krizová komunikace. In: Požární ochrana 2005.
Smetana, M. Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků. In: Požární ochrana 2005.
Smetana, M. Shodné požadavky směrnic EIA, IPPC A SEVESO. In: Informatyka organizacja i zarzadzanie 2005. s. 149-153.
Smetana, M. a Matuszek, J. Zarzadzanie bezpiecznstwem produkcji. In: Systems reducing hazards in operational processes of machines and equipment . s. 199-205. ISBN 83-922681-4-8 .
Smetana, M. Jsou průmyslové podniky v nebezpečí?. In: Infromatyka organizacja i zarzadzanie 2004.
Smetana, M. Odborná příprava pracovníků krizových štábů v rámci MSK. In: Civilní ochrana 2004.
Smetana, M., Štrublík , M. a Ivanko, P. Školení pracovníků krizových štábů a bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.
Smetana, M. Havarijní plán konkrétní činnosti výrobního závodu. 2003.
Smetana, M. INZYNIERIA PRODUKCJI 2003. In: Současné možnosti analýzy rizik, filozofie nové metody EET.
Smetana, M. Plán evakuace Toyota Citroen Automobile Czech, s.r.o.. 2003.
Smetana, M. a Ivanko, P. Souhrn prezentací pro školení starostů k úloze obcí v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
Smetana, M. a Štrublík , M. Stavby a řízení CO. In: Technické zabezpečení varování a vyrozumění v podmínkách Moravsko-slezského kraje. s. 47-63.
Smetana, M. a Skalík, P. Informatyka a organizacja i zarzadzanie 2001. In: Ochrana životního prostředí před působením vlivu nebezpečných chemických látek . s. 56-59.
Smetana, M. Základy civilní ochrany. SPBI 2006. 152 s. ISBN 80-86634-85-X.


AuthorTitleType of thesisYear
Štibrocha EduardThe risk assessment of Orlova territory, from the perspective of large-scale emergencies.Bachelor's thesis 2017 
Baštinská TáňaCooperation railway police units of the integrated rescue systemBachelor's thesis 2015 
Popelka PavelThe issue of cross-border cooperation of emergency medical services sections in selected regions of the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Dětský PřemyslCommuting times for EMS to the point of impact in the Moravian-Silesian Region.Bachelor's thesis 2012 
Vondráček RomanThe issue of informing the public and relatives of victims of emergencies.Bachelor's thesis 2012 
Wiesner MiroslavSolving the content of Plan for safeguarding public order and safety for chosen eventBachelor's thesis 2012 
Žárski PetrThe use of CCTV monitoring system for municipal police work.Bachelor's thesis 2012 
Chovanec ZdeněkProcedure of rescue service at solving emergency eventBachelor's thesis 2011 
Horecký RadovanCooperation of IZS ( Integrated safety system) activities at accidents connected with modern mountain sports.Bachelor's thesis 2011 
Kmec LukášThe Cooperation of Fire Rescue and Medical Emergency Services in the City of Frydek-Mistek.Bachelor's thesis 2011 
Sudolský RadimCase study: Interaction components of the IRS in carrying out relief work during flash floods on the 24th and 25th June 2009 on Novojicinsko.Bachelor's thesis 2011 
Mintěl StanislavUrgent burial services at extraordinary event large rangeBachelor's thesis 2010 
Šteňko PavelCase study activities, the Czech Police in the implementation of the intervention after the train accident in Studénka.Bachelor's thesis 2010 
Kondziolka JanThe solution of a hospital evacuation schemeBachelor's thesis 2009 
Kubíček PavelChances of engaging humanitarian organisations and others units of integrated rescue system into international operationsBachelor's thesis 2009 
Ptáček MichalUtilization Wrecker Trains For The Integrate Rescue SystemBachelor's thesis 2009 
Skřiček JakubSetting a minimum number of workers in the intervention group departure medical emergency services - (the team determine the number of workers for different types of interventions)Bachelor's thesis 2009 
Dopitová SimonaPossibilities of a joined intervention of humanitarian organizations and the other part of IRSBachelor's thesis 2008 
Kynclová JanaQualification of Teaching Hospital of Ostrava to accept large number of wounded persons in case of major accidentBachelor's thesis 2008 


No record found.

social hub