UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Marcela Káňová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 164, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine
clinical nutrition and intensive metabolic care
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Department of Physiology and Pathophysiology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1773
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Ďuricová, J., Káňová, M. a Kacířová, I. Akutní hepatotoxicita po intravenózní aplikaci amiodaronu. Klinická farmakologie a farmacie. 2018, č. 52, s. 34-37. ISSN 1803-5353.
Dobiáš, R., Jaworská, P., Tomášková, H., Káňová, M., Lyskova, P., Vrba, Z., Holub, C., Svobodová, L., Hamal, P. a Raska, M. Diagnostic value of serum galactomannan, (1,3)-?- d- glucan, and Aspergillus fumigatus-specific IgA and IgG assays for invasive pulmonary aspergillosis in non-neutropenic patients. MYCOSES. 2018, 61(8), s. 576-586. ISSN 0933-7407.
Sklienka, P., Máca, J., Neiser, J., Burša, F., Káňová, M., Danek, T., Kula, R. a Ševčík, P. Exogenous surfactant as a bridge to prolonged ?total lung rest? in severely injured patient during extracorporeal membrane oxygenation. Journal of Artificial Organs. 2018, roč. 21, s. 374-377. ISSN 1434-7229.
Reimer, P., Káňová, M., Máca, J., Ševčík, P., Burda, M. a Adamus, M. Vztah variability srdeční frekvence a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů podstupujících kolorektální resekci. Anest. intenziv. Med. 2018, 29(1), s. 3-13. ISSN 1214-2158.
Káňová, M., Sklienka, P., Kula, R., Burda, M. a Janoutová, J. Incidence and risk factors for delirium development in ICU patients - a prospective observational study. Biomedical Papers. 2017, roč. 2017, 161(2), s. 187-196. ISSN 1213-8118.
Ševčík, P., Káňová, M. a Janoutová, J. Pooperační delirium: prevence a terapie.. Farmakoterapeutické informace. 2017, roč. 2017, č. 5, s. 1-3. ISSN 1211-0647.
Káňová, M., Ďuricová, J., Slonková, J., Marcián, V. a Ševčík, P. SEVERE SEROTONIN SYNDROME. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(6), s. 711-713. ISSN 1210-7859.
Káňová, M., Povová, J., Neiser, J. a Burda, M. Delirium u kriticky nemocných - Prospektivní studie. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 662-667. ISSN 1210-7859.
Ševčík, P. a Káňová, M. Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby. In: Symposium firmy Orion Pharma Nové možnosti léčby v intenzivní péči. Hustopeče. 2015.
Ševčík, P. a Káňová, M. Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby.. Brno. 2015.


AbbreviationSubject
CHKLFAnesteziologie, intenzívní medicína...
STAARVýběrová klinická stáž - ARO
BPNK1Praxe - bakalářská práce 1
BPNK2Praxe - bakalářská práce 2
KVNK1Klinická výživa 1
KVNK2Klinická výživa 2
KVNT1Klinická výživa 1
KVNT2Klinická výživa 2
PRAK5Praxe - Léčebná výživa 2
PRAK6Praxe - Léčebná výživa 3
SZNK1SZZK - Teoretický základ
SZNK2SZZK - Nutriční obory
SZNK3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
SZNK4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0IKK1Klinická výživa 1
0IKK2Klinická výživa 2
0IKV1Klinická výživa 1
0IKV2Klinická výživa 2
0IPLKPreventivní lékařství
0IPRLPreventivní lékařství
0IPR1PRAXE 1-Školní stravování, průběžná
0IPR3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPR4PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná
0IPR5PRAXE 5 - Léčebná výživa, sou. prázd.
0IPR7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPR8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPR9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0IPX1PRAXE 1-Školní stravování, průběžná
0IPX3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPX4PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná
0IPX5PRAXE 5 - Léčebná výživa, souvislá, práz
0IPX7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPX8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPX9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0ISK1Stáž a kazuistické semináře
0IST1Stáž a kazuistické semináře
0ISZ1SZZK - Teoretický základ
0ISZ2SZZK - Nutriční obory
0ISZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0ISZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0ISZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
0IVK1Výživa člověka
0IVOKVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
0IVOZVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
0IVY1Výživa člověka
0IZZ1SZZK - Teoretický základ
0IZZ2SZZK - Nutriční obory
0IZZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0IZZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0IZZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
4NKKVKlinická výživa 1


AuthorTitleType of thesisYear
Křivánková JanaThe role of proteins in the catabolic stateBachelor's thesis  


No record found.

social hub