UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Lucia Ihnát Rudinská

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:forensic medicine
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Ihnát, P., Slivova, I., Tulinský, L., Ihnát Rudinská, L., Máca, J. a Penka, I. Anorectal dysfunction after laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study). Journal of Surgical Oncology. 2018, roč. 117, č. 4, ISSN 1096-9098.
Ihnát, P., Slívová, I., Tulinský, L., Ihnát Rudinská, L., Máca, J. a Penka, I. Anorectal dysfunction after laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study). JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY. 2018, roč. 117, s. 710-716. ISSN 0022-4790.
Ihnát, P., Tulinský, L., Jonszta, T., Koscielnik, P., Ihnát Rudinská, L. a Penka, I. Parastomal and incisional hernia following laparoscopic/open abdominoperineal resection: is there a real difference?. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. 2018, č. 9/2018, ISSN 0930-2794.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Smatanová, M., Ihnát, P. a Dvořáček, I. Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia). Soudní lékařství. 2017, roč. 62, s. 18-21. ISSN 1210-7875.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Ihnát, P., Tomášková, H., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. RESUSCITATION. 2016, roč. 103, s. 66-70. ISSN 0300-9572.
Ihnát Rudinská, L. a Smatanová, M. Waterhouse - Friderichsenův syndrom. In: Klinicko-patologický seminář. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava. 2015.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M., Dvořáček, I. a Smatanová, M. Analýza samovražd v Moravskosliezkom kraji r. 2006-2010, Perspektíva komparativných štúdií.. In: 3. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou.. Košice. 2012.
Ihnát Rudinská, L. Kazuistiky náhlých úmrtí. In: Mezioborový seminář. Nový Jičín. 2011.
Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Ihnát Rudinská, L. Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.. 2011.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M. a Dvořáček, I. Pitevný nález při intoxikácií medikamenty. In: Ostravské toxikologické dny: Sborník přednášek Ostravské toxikologické dny Trojanovice. Fakultní nemocnice (Ostrava, Česko). Ústav soudního lékařství, 2011. ISBN 978-80-254-9626-8.
Ihnát Rudinská, L. a Handlos, P. Příčiny náhlého úmrtí při neurčitých morfologických nálezech. In: Subkatedra soudního lékařství, IPVZ. Praha. 2010.


No record found.No record found.

social hub