UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jiří Plášek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Jiří Plášek, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 372 651
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Homza, M., Machaczka, O., Porzer, M., Kozak, M., Plášek, J. a Šipula, D. Ankle-brachial index in diabetic patients - which upper cut-off value is to be used?. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2018, roč. 119, 12(119), s. 793-797. ISSN 0006-9248.
Homza, M., Machaczka, O., Porzer, M., Kozák, M., Plášek, J. a Šipula, D. Comparison of different methods of ABI acquisition for detection of peripheral artery disease in diabetic patients. Biomedical Papers. 2018, č. 162, s. 1-6. ISSN 1213-8118.
Homza, M., Machaczka, O., Porzer, M., Kozák, M., Plášek, J. a Šipula, D. Index kotník-paže u diabetiků - jaká je nejvhodnější metoda měření?. Kardiol Rev Int Med. 2018, roč. 20, 4(4), s. 300-303. ISSN 2336-288X.
Homza, M., Plášek, J. a Pudich, J. Type II complex regional pain syndrome resulting in a persistent contracture of the left hand: A severe side effect of ambulatory blood pressure monitoring. COR ET VASA. 2017, 59(5), s. 485-487. ISSN 0010-8650.
Kukla, P., Pleva, L., Porzer, M., Brát, R., Handlos, P., Buzrla, P., Plášek, J., Mrózek, J. a Homza, M. Leiomyosarkom pravé síně s tumorózní masou dolní duté žíly projevující se srdečním selháním u 70letého muže - kasuistika. Cor et Vasa. 2015, roč. 58, č. 2016, s. 458-465. ISSN 0010-8650.
Plášek, J., Táborský, M., Martínek, A. a Homza, M. Kardiologie v otázkách a odpovědích. 2014.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M., Plášek, J. a Kacířová, I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 65-72. ISSN 1213-8118.
Rydlo, M., Stejskal, P., Martínek, A., Kupka, T., Martínková, K., Plášek, J. a Benešová, R. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 2014.
Plášek, J. EKG kvíz. In: Seminář Kardio 35. Praha: Lékařská fakulta UK. 2013.
Plášek, J. EKG kvíz - PM/ICD algoritmy. In: Podzimní škola arytmií. Přerov. 2013.
Plášek, J. Poruchy rytmu - antikoagulační léčba. In: Seminář pro praktické lékaře. Ostrava. 2013.
Plášek, J. Poruchy rytmu - indikace antikoagulační léčby. In: 2. Kardiovaskulární den. Ostrava. 2013.
Plášek, J. Poruchy rytmu - mám se jich bát? Kdy?. In: 2. Kardiovaksulární den. Ostrava. 2013.
Plášek, J. REACT MI trial: preliminary results. In: Kongres Evropské federace Interní medicíny (EFIM). Praha. 2013.
Plášek, J. Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní.. 2013.
Plášek, J. Subanalýzy studie ARISTOTLE. In: Interna informans. Ostrava. 2013.
Plášek, J. Timing cycles PM/ICD. In: Ostravský kardiostimulační workshop. Ostrava. 2013.
Plášek, J. Základy kardiostimulace. In: XXI. Sjezd ČKS. Brno. 2013.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Fakhouri, F., Horáček, J. a Plášek, J. Primární neuroendokrinní karcinom jater. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, roč. 48, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-7875.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Plášek, J., Valkovský, I., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 448-454. ISSN 0042-773X.
Plášek, J., Dvořáčková, J., Jahoda, J., Trulíková, K., Mokošová, R., Daněk, T., Hrabovský, V. a Martínek, A. Acute interstitial pneumonia (hamman-rich syndrome) in idiopathic pulmonary fibrosis and bronchoalveolar carcinoma: a case report. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 155, s. 403-407. ISSN 1213-8118.
Václavík, J., Sedlák, R., Plachý, M., Navrátil, K., Plášek, J., Husar, R., Kociánová, E. a Táborský, M. ADDITION OF SPIRONOLACTONE IN PATIENTS WITH RESISTANT ARTERIAL HYPERTENSION (ASPIRANT) - STUDY PROTOCOL. Biomedical Papers. 2011, roč. 155, s. 143-148. ISSN 1213-8118.
Václavík, J., Sedlák, R., Plachý, M., Navrátil, K., Plášek, J., Husar, R., Kociánová, E., Táborský, M., Jarkovský, J. a Václavík, T. Addition of Spironolactone in Patients With Resistant Arterial Hypertension (ASPIRANT) A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. HYPERTENSION. 2011, roč. 57, s. 1069-1075. ISSN 0194-911X.
Doupal, V., Václavík, J., Petejová, N., Martínek, A., Táborský, M. a Plášek, J. Diagnostický algoritmus synkop: integrativní přístup. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 826-833. ISSN 0042-773X.
Bielniková, H., Mačák, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Fakhouri, F., Horáček, J., Dvořáčková, J., Plášek, J. a Dokulil, J. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. s. 50-50. ISSN 1802-4475.
Plášek, J., Vybíralová, M., Dvořáčková, J., Petrušková, A., Sagan, J., Golián, M., Hrabovský, V., Petejová, N. a Martínek, A. Primární jaterní karcinoid. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 590-594. ISSN 0042-773X.
Doupal, V., Fürstová, J., Furst, T., Krnáčová, A., Petejová, N., Hrabovská, Z., Martínek, A., Táborský, M., Plášek, J. a Šafarčík, K. The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Plášek, J., Doupal, V. a Hrabovská, Z. Polohový test - víme o něm opravdu všechno?. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, s. 955-960. ISSN 0042-773X.


AuthorTitleType of thesisYear
Pojezdalová RadkaMyocardial infarction - the risk of working ageMaster's thesis 2015 


No record found.

social hub