UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jiří Bílek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Jiří Bílek
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine, emergency medicine
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Jelen, S., Bílek, J., Hegarová, M., Skulinová, B., Klašková, J. a Demel, J. Cvičení urgent 2017 - výbuch na UP FNO. 2018.
Jelen, S., Bílek, J., Hegarová, M., Skulinová, B., Klašková, J. a Demel, J. Cvičení urgent 2017 ve FNO. 2018.
Jelen, S., Bílek, J., Skulinová, B., Klašková, J. a Demel, J. Cvičení URGENT 2017 ve FNO. 2018.
Bílek, J., Ječmínková, R., Foldyna, J. a Jelen, S. Krvácení v urgentní medicíně. 2018.
Jelen, S., Bílek, J., Hegarová, M., Skulinová, B., Klášková, J. a Demel, J. Cvičení URGENT 2017 - výbuch na UP FNO. 2017.
Jelen, S., Bílek, J., Hegarová, M., Skulinová, B., Klášková, J. a Demel, J. Cvičení URGENT 2017 ve FN Ostrava. 2017.
Ječmínková, R., Ječmínek, V., Jelen, S., Bílek, J. a Foldyna, J. Lidský faktor a jeho role v léčbě život ohrožujícího krvácení.. 2016.
Ječmínková, R., Ječmínek, V., Jelen, S., Foldyna, J. a Bílek, J. Masivní transfuzní protokol a co dál?. 2015.
Jelen, S., Bílek, J. a Moslerová, K. Oddělení centrálního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Urgentní medicína. 2015, roč. 18, s. 38-45. ISSN 1212-1924.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, r. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2014.
Štěpánová, P., Vařeková, L. a Bílek, J. Mechanická srdeční masáž přístrojem autopulse - naše zkušenosti. In: Ostrava v urgentní péči 2014, Sborník přednášek. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 45-46. ISBN 978-80-7464-508-2.
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J. a Burša, F. Damage control resuscitation v podmínkách FN Ostrava. s. 32-33. ISBN 978-80-260-0325-0.
Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R., Jahoda, J. a Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. ISBN 978-80-7368-664-2.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Bílek, J., Ječmínková, R., Jelen, S. a Jahoda, J. Kardiopulmonální resuscitace v nemocničním zařízení.. Urgentní medicína. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 7-8.
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.. s. 28-31. ISBN 978-80-254-3267-9.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Damage Control a hromadná nehoda. s. 13-17. ISBN 978-80-254-2791-0.
Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L. a Vronský, R. Hromadná nehoda 080808 a traumatologický plan FN.Ostrava.. s. 74-77. ISBN 978-80-7368-510-2.
Bílek, J., Ječmínková, R. a Jelen, S. KPR ve FN Ostrava 2000 - 2008. s. 39-39. ISBN 978-80-7368-510-2.
Ječmínková, R., Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L., Jahoda, J. a Bialy, L. Srážka tramvají v Ostravě - Vřesině - hromadná nehoda 110408 a traumatologický plan FN Ostrava. s. 67-68. ISBN 978-80-7368-510-2.
Jelen, S., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Vlakové neštěstí na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.. ISBN 978-80-7392-047-9.
Bílek, J. Přístrojová technika a monitorování pacientů v urgentní medicíně.. 2007.
Bílek, J., Jelen, S. a Ječmínková, R. Urgentní příjem - týmová spolupráce. In: Krajský seminář akutní medicíny. Ostrava. 2007.
Ječmínková, R., Bílek, J., Ječmínek, V. a Jelen, S. Diagnostika a léčba polytraumat na Urgentním příjmu ve FNsP Ostrava.. s. 129-129. ISBN 80-239-7432-7.
Jelen, S., Ječmínková, R., Sklienka, R. a Bílek, J. Možnosti léčby potenciálně letálního krvácení na urgentním příjmu.. s. 98-98. ISBN 80-239-7432-7.
Ječmínková, R., Jelen, S., Bílek, J. a Ječmínek, V. Ošetření polytraumatizovaných nemocných na UP FNsP. s. 89-90.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, R. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava..
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J., Gumulec, J. a Urbanec, R. Naše zkušenosti s aplikací masivního transfuzního protokolu při rozsáhlém krvácení u polytraumat.
Jelen, S., Ječmínková, R., Bílek, J., Foldyna, J., Gumulec, J. a Urbanec, R. Our experience with the application of massive transfusion protocol in polytraumatized patients with massive bleeding..
Jelen, S., Bílek, J., Ječmínková, R. a Oborný, T. Představení nového urgentního příjmu FN Ostrava.


AuthorTitleType of thesisYear
Král OndřejSpine injuries in the context of polytraumaBachelor's thesis 2016 
Vyvážil AlešIncrease in the number of polytraumatic patients under the influence of alcohol?Bachelor's thesis 2009 
Lukáš JanStroke in emergency careBachelor's thesis 2007 


No record found.

social hub