UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jana Golisová


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Golisová, Ph.D.
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:nuclear medicine
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 420
E-mail:
Personal website:No record found.KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... další autoři
Year: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
stať ve sborníku

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Radiační navigovaná chirurgie - radiční zátěž a ochrana před ionizujícím zářením
Jana Golisová
Year: 2008
stať ve sborníku

Kvalita zdravotní péče na lůžkovém oddělení Kliniky nukleární medicíny ve FN Ostrava
Jana Golisová, O. Kraft
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.No record found.

social hub