The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jana Golisová


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Golisová, Ph.D.
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:nuclear medicine
Department (Faculty): Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 420
E-mail:
Personal website:



No record found.



KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
journal article

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... other authors
Year: 2019, Hygiena
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
abstract in proceedings

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Radiační navigovaná chirurgie - radiční zátěž a ochrana před ionizujícím zářením
Jana Golisová
Year: 2008
abstract in proceedings

Kvalita zdravotní péče na lůžkovém oddělení Kliniky nukleární medicíny ve FN Ostrava
Jana Golisová, O. Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records



No record found.



No record found.

rss
social hub