UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jakub Doležel

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PaedDr. Jakub Doležel
Room, floor, building: ZY 329, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:nursing
Department/ Faculty: Department of Nursing and Midwifery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1606
E-mail:
Personal website:

Education

Since 2013Nursing (Ph.D. study), Faculty of Medicine, University of Ostrava
2016Pedagogy (PaedDr. study), DTI University in Dubnica nad Váhom, Slovakia
2011-2013Pedagogical study – follow up, Faculty of Education, University of Ostrava
2008-2010Nursing (Master's degree), Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia
2005-2008General Nurse (Bachelor's degree), Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia
2001-2005General Nurse (Nursing Diploma), Secondary Nursing School, Nový Jičín

Working experiences

Since 2017Assistant Professor, Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava
Since 2015External Teacher, Secondary Technical and Agricultural School, Nový Jičín
Since 2010General Nurse, Department of Cardiology, University Hospital Ostrava
2008-2010General Nurse, Department of Cardiology, České Budějovice Regional Hospital
2007-2008General Nurse, Department of Anesthesiology and Resuscitation, České Budějovice Regional Hospital

Lecturing in

Nursing
Internal Medicine Nursing Care
Evidence Based Nursing
Clinical Practice Guidelines

Further education, courses

2010specialized qualification in Internal Medicine Nursing Care, Ministry of Health of the Czech Republic
2010specialized qualification in Organization and Management in Nursing, Ministry of Health of the Czech Republic
2010certification course Clinical Practice Mentor, Ministry of Health of the Czech Republic

Membership

Czech Society of Cardiology
European Society of Cardiology


All publications

Doležel, J. Edukace pacientů se srdečním selháním a její význam u nemocných se srdečním selháním. In: Sesterský kurz srdečního selhání s praktickými demonstracemi. Olomouc: FN Olomouc. 2018.
Doležel, J. Edukační činnost sester u pacientů se srdečním selháním. In: Sesterský kurz srdečního selhání s praktickými demonstracemi 2. Olomouc: FN Olomouc. 2018.
Doležel, J., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Nytra, I. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Doležel, J. Od srdce k srdci. Sesterna. 2018, roč. 10, s. 18-19. ISSN 1804-5308.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační činnost sester u pa cientů po infarktu myokardu - Přehledová studie. Kardiologická Revue. 2017, č. 19, s. 205-208. ISSN 1212-4540.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu - přehledová studie. Kardiologické revue - Interní medicína. 2017, roč. 19, s. 1-4. ISSN 1212-4540.
Doležel, J. Edukační kurz pro zdravotní sestry zaměřený na srdeční selhání. In: XI. odborně-edukační konference PS KSSP ČKS. Praha: Česká kardiologická společnost. 2017.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační proces u pacientů po infarktu myokardu.. In: XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2017.
Doležel, J. E-learningový kurz pro sestry zaměřený na srdeční selhání. In: XI. kongres kardiologických sester v Ostravě. Ostrava: FN Ostrava. 2017.
Doležel, J. a Doležal, M. Rozhovor s předsedou PS Kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti. Sjezdové noviny České kardiologické společnosti. 2017, č. 11, s. 19-19.
Doležel, J. a Jarošová, D. Standardizace edukačního procesu u pacientů po infarktu myokardu. In: TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Zborník z vedeckej konferencie 2017-05-25 Martin. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 42-50. ISBN 978-80-8187-028-6.
Doležel, J. Edukace pacientů po infarktu myokardu v rámci projektu Contract for Life. In: X. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2016.
Doležel, J. První zkušenosti s edukací v pilotním projektu Contract for Life ve Fakultní nemocnici Ostrava. In: X. edukačně-odborná konference PS KSSP České kardiologické společnosti. Praha: Česká kardiologická společnost. 2016.
Doležel, J. Syndrom vyhoření u středoškolských učitelů odborných předmětů. 2016.
Doležel, J. a Jarošová, D. Analýza klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění. In: XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Hodnocení klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: XX. kongres Slovenské kardiologické společnosti s mezinárodní účastí. Bratislava: Slovenská kardiologická společnost. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinické doporučené postupy prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: IX. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění. In: XXVIII. celostátní seminář prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku. Poděbrady: Česká internistická společnost. 2015.
Doležel, J. Edukace kardiaků ve Fakultní nemocnici Ostrava. In: VIII. edukačně-odborná konference PS KSSP České kardiologické společnosti. Praha: Česká kardiologická společnost. 2014.
Doležel, J. Edukační centrum pro kardiaky ve Fakultní nemocnici Ostrava. In: XXXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XXIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a XIX. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. Mariánské Lázně: Česká společnost pro hypertenzi. 2014.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: XXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2014.
Doležel, J. Spektrum poskytované péče na Kardiovaskulárním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. In: VIII. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2014.
Doležel, J. Edukace kardiaků na Kardiovaskulárním oddělení FN Ostrava. In: VII. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2013.
Doležel, J. Edukační centrum pro kardiaky - první zkušenosti. In: II. kardiovaskulární den lékařů a sester. Ostrava: FN Ostrava. 2013.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinické doporučené postupy v kardiologii. In: VII. edukačně- odborná konference PS KSSP České kardiologické společnosti. Praha: Česká kardiologická společnost. 2013.
Doležel, J. Specifika ošetřovatelské péče na denním kardiostacionáři. In: XVIII. kongres Slovenské kardiologické společnosti. Bratislava: Slovenská kardiologická společnost. 2013.


AuthorTitleType of thesisYear
Beňovičová NinaNursing process in care of patient with heart failureBachelor's thesis  
Klosová HanaNursing Process in Care of Patient with PacemakerBachelor's thesis  
Kudělásková DenisaNursing process in care of patient with hypertensionBachelor's thesis  
Michalisková MarcelaNursing Process in Care for Patient with Acute PericarditisBachelor's thesis  
Milatová HanaNursing Process in Care of Patient with Myasthenia GravisBachelor's thesis  
Rozehnal LadislavNursing Process in Care of Patient with TracheostomyBachelor's thesis  
Rusnáková AdélaNursing Process in Care of Patient after Implantation of the Aortic Valve by Using TAVI MethodBachelor's thesis  
Wicherková EditaNursing Process in Care of Patient with Chronical Right-Sided Heart FailureBachelor's thesis  
Žáčková BarboraNursing Process in Care of Patient with PancreatitisBachelor's thesis  


No record found.

social hub