UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Hana Šlachtová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 363, Building ZY
Position:Group Leader
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Centre for Epidemiological Research (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1788
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Tomášková, H., Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Pelclová, D., Urban, P. a Jirák, Z. A response to the Comment on Tomaskova et al. Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 269 by the Author Mei Yong. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018, roč. 15, 2(2), s. 322-322. ISSN 1661-7827.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H., Janoutová, J., Jiřík, V. a Janout, V. A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 18-25. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Miturová, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Janoutová, J., Velická, H. a Janout, V. AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 4-17. ISSN 1210-7778.
Šlachtová, H., Jiřík, V., Tomášek, I. a Tomášková, H. Environmental and socioeconomic health inequalities: A review and an example of the industrial Ostrava region  . CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 26-32. ISSN 1210-7778.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A., Michalík, J., Feltl, D., Lux, J. a Marsová, M. PM10 AIR POLLUTION AND ACUTE HOSPITAL ADMISSIONS FOR CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY CAUSES IN OSTRAVA. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 33-39. ISSN 1210-7778.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A. a Šlachtová, H. Karcinogenní riziko prachu černouhelných dolů-přehledová studie. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A. a Michalík, J. Vztah akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin a znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1.
Tomášková, H., Boháčová, S. a Šlachtová, H. Attitudes of the Medical Students from Two Czech Universities to Pandemic Flu A (H1N1) 2009 and to Influenza Vaccination. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2012, roč. 20, č. 55, s. 215-218. ISSN 1210-7778.
Šlachtová, H., Tomášek, I., Tomášková, H., Skýbová, D. a Šebáková, H. Odhad vlivu krátkodobých koncentrací PM10 na zdraví obyvatel Ostravy podle topných sezón v období 2001-2010. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. ISBN 978-80-7159-211-2.
Hoek, G., Pattenden, S., Willers, S., Antova, T., Fabianova, E., Braun-Fahrländer, C., Forastiere, F., Gehring, U., Luttmann-Gibson, H., Grize, L., Heinrich, J., Houthuijs, D., Janssen, N., Katsnelson, B., Kosheleva, A., Moshammer, H., Neuberger, M., Privalova, L., Rudnai, P. a Speizer, F. et al. PM10, and children's respiratory symptoms and lung function in the PATY study. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. 2012, roč. 40, č. 3, s. 538-547. ISSN 0903-1936.
Tomášková, H., Boháčová, S. a Šlachtová, H. Vnímání rizika pandemické chřipky studenty LF v roce 2009. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. ISBN 978-80-7159-211-2.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Tomášek, I., Skýbová, D. a Šebáková, H. Vztah koncentrací PM10 a specifických úmrtností a hospitalizací v Ostravě za rok 2007 a 2009. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. ISBN 978-80-7159-211-2.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod: Slezské dny preventivní medicíny 11.ročník.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod: Impact assessment of pm10 concentrations on mortality and morbidity in ostrava during smog episodes. Hygiena. 2011, roč. 56, s. 5-10. ISSN 1802-6281.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad vlivu smogových situací na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy: Sborník abstrakt konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Bayesovská analýza úmrtnosti na karcinom plic ve vztahu SES v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. s. 47-52. ISBN 978-80-7159-176-4.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Časoprostorová analýza úmrtnosti u vybraných diagnóz v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 12-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Moshammer, H., Fletcher, T., Heinrich, J., Hoek, J., Hruba, F., Pattenden, S., Rudnai, P., Šlachtová, H., Speizer, F., Zlotkowska, R. a Neuberger, M. Gas cooking is associated with small reductions in lung function in children... EUR RESPIR J. 2010, č. 36, s. 249-254. ISSN 0903-1936.
Šlachtová, H. Moc médií a role odborné veřejnosti při řešení problematiky znečištění ovzduší ve vztahu ke zdraví. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. ISBN 978-80-7159-208-2.
Tomášek, I., Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad úmrtnosti a nemocnosti obyvatel Ostravy v závislosti na koncentracích PM10 v období leden-únor 2009 a 2010. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. ISBN 978-80-7159-208-2.
Šlachtová, H., Gehring, U., Hoek, G., Tomášková, H., Luttmann-Gibson, H., Moshammer, H., Paldy, A., Pattenden, S., Slotova, K., Speizer, F., Zlotkowska, R. a Heinrich, J. Parental education and lung function of children in the PATY study. Eur J Epidemiol. 2010, roč. 26, s. 45-54. ISSN 1573-7284.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P., Tomášek, I., Michalík, J. a Šplíchalová, A. Příklady použití GIS při hodnocení zdravotních dat. Informační bulletin České statistické společnosti. 2010, roč. 21, č. 2, s. 1-11. ISSN 1210-8022.
Šlachtová, H., Tomášek, I., Jiřík, V., Jančík, P. a Michalík, J. Úskalí hodnocení zdravotních rizik vzhledem k průmyslovému charakteru aglomerace Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 28-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Tomášek, I., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Association between Socio-economic Deprivation Index and Mortality in Two Spatial Scale Studies. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2009, roč. 15, č. 1-2, s. 133-143. ISSN 1219-1221.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Polaufová, P. a Fejtková, P. Czech socio-economic deprivation index and its use for analysis of mortality data. International Journal of Public Health. 2009, č. 54, s. 1-7. ISSN 1661-8564.
Skýbová, D., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Volf, O. Enviromentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu. In: Ochrana veřejného zdraví-výzvy pro mladou generaci. Ostrava. 2009.
Skýbová, D., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Volf, O. Environmentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 66-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Skýbová, D., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Volf, O. Environmentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 66-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Tomášek, I., Tomášková, H., Polaufová, P., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Prezentace použití bayesovských metod k mapování onemocnění na úrovni ORP MS kraje. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 64-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Tomášek, I., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Vztah SES deprivačního indexu a SMR v rozdílném územním členění. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 63-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Tomášek, I., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Vztah SES deprivačního indexu a SMR v rozdílném územním členění. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 63-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic depsivation index. Epidemiology. 2007, roč. 18, s. 19-19.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Salud Pública de México, Mexico City. 2007.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Book of abstacts. s. 606-607.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech Republic using the newly constructed socio-economic deprivation index . In: Životné podmienky a zdravie.
Michalík, J., Šlachtová, H., Volf, O. a Polaufová, P. Analýza hlukem dotčené populace z provozu významných železničních tratí na území ČR. In: Slezské dny preventivní medicíny 2007. s. 90-90. ISBN 80-7368-227-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A. a Fejtková, P. Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 90-. ISBN 80-7368-227-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A. a Fejtková, P. Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů. In: Slezské dny preventivní medicíny 2007. s. 91-91. ISBN 80-7368-227-3.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Fejtková, P. a Tomášková, H. Analýza zdravotních ukazatelů ovlivněných socioekonomickými faktory v ekologických studiích. In: Slezské dny preventivní medicíny 2007. s. 92-92. ISBN 80-7368-227-3.
Michalík, J., Šlachtová, H. a Šnajdr, K. Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. s. 581-582.
Michalík, J., Šlachtová, H. a Šnajdr, K. Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping. Epidemiology. 2007, s. 20-20.
Michalík, J., Šlachtová, H. a Šnajdr, K. Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. s. 581-582.
Michalík, J., Šlachtová, H. a Šnajdr, K. Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping. Epidemiology. 2007, s. 20-20.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology . Salud Pública de México, Mexico City. 2007.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. Epidemiology. 2007, roč. 18, s. 19-19.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: Životné podmienky a zdravie.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: Životné podmienky a zdravie.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Book of abstacts. Salud Pública de México, Mexico City: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology , 2007. 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology , 2007. s. E610-E610.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Fejtková, P. Přehledová literární studie konstrukce deprivačních indexů. Hygiena. 2007, roč. 52, s. 135-141.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Mexico City, Salud Pública de México. 2007.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic. Epidemiology. 2007, roč. 18, s. 19-19.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic. In: Book of abstracts; 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. s. E609-E610.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2007, roč. 51, s. 30-30.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic. In: Životné podmienky a zdravie.
Šlachtová, H., Fejtková, P., Šplíchalová, A., Polaufová, P. a Tomášková, H. Socioekonomická deprivace - teoretické přístupy a měření socioekonomické deprivace užitím indexů. Hygiena. 2007, roč. 52, s. 126-134.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Skýbová, D., Polaufová, P., Tomášek, I. a Šplíchalová, A. Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky. In: Slezské dny preventivní medicíny 2007. s. 90-90. ISBN 80-7368-227-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Skýbová, D., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 89-. ISBN 80-7368-227-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Socioekonomický deprivační index pro Českou republiku. In: Životné podmienky a zdravie.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Socioekonomický deprivační index pro Českou republiku. In: Životné podmienky a zdravie.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Fejtková, P. a Tomášková, H. Vliv socioekonomických faktorů na zdraví v epidemiologických studiích. Hygiena. 2007, roč. 52, s. 51-58.
Fletcher, T., Pattenden, S., Antova, T., Šlachtová, H. a A Kol., .. Consistency and heterogeneity in PM and NO2 effects on children, s respiratory symptoms. Epidemiology. 2005, č. 9, s. 93-94. ISSN 1044-3983.
Šlachtová, H., Polášková, M., Volf, J., Šebáková, H. a Hapala, P. deset let Speciálního monitoringu v Ostravsko-karvinské oblasti. In: Slezské dny preventivní medicíny.
Vít, M., Michalík, J., Šlachtová, H., Říhová, K. a Hlavac, P. GIS analysis for structural changes in public health system. In: 2005 ESRI Health GIS Conference.
Michalík, J., Kotlík, B., Šlachtová, H. a Bílek, J. GIS Comparion of Emission Data and Dispersion Models of Air Pollution around the Ironwork Plant as a Background for Risk Management. Epidemiology. 2005, č. 9, s. 85-85. ISSN 1044-3983.
Šlachtová, H., Šplíchalová, A. a Tomášková, H. "Lifestyle, Socio-Economic Status and Health". In: Focus on Lifestyle and Health Research. L. New York: NOVA Science Publishers, 2005. ISBN 1-59454-318-6.
Šlachtová, H., Šplíchalová, A. a Tomášková, H. "Lifestyle, Socio-Economic Status and Health". In: Focus on Lifestyle and Health Research. L. New York: NOVA Science Publishers, 2005. ISBN 1-59454-318-6.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Gehring, U., Hoek, G., Pattenden, S., Fletcher, T. a Heinrich, J. Parental Education and Lung Function of Children in the PATY Multicountry Study . Epidemiology. 2005, č. 9, s. 73-73. ISSN 1044-3983.
Michalík, J., Polaufová, P., Šlachtová, H. a Tomášková, H. Praktické možnosti využití Geografického informačního systému.. In: Konference Zdraví a životní prostředí.
Šlachtová, H. Sociální epidemioogie. 2005.
Fejtková, P., Skýbová, D., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Studie HELEN (Health, Life Style and Environment) v Karviné v roce 2004. In: Konference Životné podmienky a zdravie.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Šlachtová, H. Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. III.Analýza subjektivně udávaného zdraví ve vztahu k socioekonomickým faktorům. . Česká a slovenská hygiena. 2005, roč. 2, s. 4-10.
Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Subjrktivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomíckém statusu a vzdělání. IV. použití metody rozhodovacích stromů k identifikaci cílových skupin pro zadrvotní intervenci. . Česká a slovenská hygiena. 2005, s. 72-75.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Fejtková, P., Tomášková, H. a Polaufová, P. Ukazatele zdravotního stavu a indikátory socioekonomické deprivace v epidemiologických studiích.. In: Konference Životné podmienky a zdravie.
Chobotová, P., Šlachtová, H., Šplíchalová, A. a Tomášková, H. Nezaměstnanost a zdraví. In: Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí-Životné podmienky a zdraví. s. 51-61. ISBN 80-7159-146-7.
Fejtková, P., Šlachtová, H., Šplíchalová, A. a Tomášková, H. Nezaměstnanost a zdraví. In: Sborník abstrakt Slezské dny preventivní medicíny.
Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Použití metody rozhodovacích stromů při vytipování skupin obyvatel pro zdravotní intervenci. In: Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí-Životné podmienky a zdraví. s. 84-89. ISBN 80-7159-146-7.
Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Methodical approach to data processing from a questionnaire survey. Biomedical Papers. 2003, roč. 147, s. 101-107. ISSN 1213-8118.
Šlachtová, H., Avdičová, M., Tvrdík, J., Fletcher, T. a Dusseldorp, A. Perceptual Differences Regarding Health and Environmental Problems and their Remedies in two States of the Former Czechoslovakia. Central European Journal of Public Health. 2003, roč. 11, č. 3, s. 44-49. ISSN 1210-7778.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Šlachtová, H. Risks of different self-approach to health in an industrial city population. Central European Journal of Public Health. 2003, roč. 11, s. 142-148. ISSN 1210-7778.
Šlachtová, H., Šplíchalová, A. a Tomášková, H. SES and lifestyle predictors of health. Epidemiology. 2003, roč. 14, č. 9, s. 38-. ISSN 1044-3983.
Šlachtová, H., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Socio-economic predictors of life style-a pilot study. Biomedical Papers. 2003, roč. 147, s. 87-94. ISSN 1213-8118.
Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Using methods of decision tree for indentification of target population groups for health intervention.. Epidemiology. 2003, roč. 14, č. 9, s. 37-. ISSN 1044-3983.
Vašina, B., Šlachtová, H., Tomášek, I., Jones, K. a Volf, J. Risk perception study in the famework of PHARE /CESAR study. In: Risk perception, the environment and communication strategy in the Cesar Project from Czech Republic: Central European study on air pollution and respiratory health . University of Surrey: J. of Hazard Materials, 1998. J. of Hazard Materials, 1998. s. 313-317. ISBN 0304-3894.
Šlachtová, H., Tomášek, I., Vašina, B., Jones, K. a Volf, J. Risk perception study in the framework of PHARE/CESAR study - Central european study on air pollution and respiratory health. In: International conference mapping environmental risks and risk comparasion: Risk 97 1997-01-01 . Amsterdam: Book of papers, 1997. Book of papers, 1997. s. 297-300. ISBN 0-8017-3588-6.
Vašina, B., Šlachtová, H., Tomášek, I. a Volf, J. Risk perception, the Environmental communacation strategies in the CESAR project. Results from the Czech Republic. In: The 1966 annual meeting of the Society for risk analysis "Risk in modern society: Lessons from Europe": The 1966 annual meeting of the Society for risk analysis "Risk in modern society: Lessons from Europe" 1996-01-01 . Guildford, Surrey, U. K.: Book of papers, 1996. Book of papers, 1996. s. 419-420. ISBN 0-393-36372-8.


AuthorTitleType of thesisYear
Komendová SoňaSocio-economic deprivation index 2011 on the districts level in Slovak RepublicMaster's thesis 2015 
Abendrothová EvaFactors affecting health status, life-style and risk perception in students of a medical facultyMaster's thesis 2014 
Říčná MarkétaLife-style risk factors, well-being and health status of village populationMaster's thesis 2010 
Abendrothová EvaHealth status, life-style and risk perception in students of medical facultyBachelor's thesis 2011 


No record found.

social hub