UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Vladimír Bartoš

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 442
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kušnierová, P., Bartoš, V., Vavřina, Z., Polok Rajska, M., Loučka, P., Všinský, F., Zeman, D., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami. KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS. 2018, 26(1), s. 35-40. ISSN 1210-7921.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl. 2014.
Bartoš, V. Management kvality v klinických laboratořích. 2014.
Springer, D., Bartoš, V. a Zima, T. Reference intervals for thyroid markers in early pregnancy determined by 7 different analytical systems. SCAND J CLIN LAB INV. 2014, roč. 74, s. 95-101. ISSN 0036-5513.
Šigutová, R., Lesňák, M., Bartoš, V., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Zeman, D., Kušnierová, P., Gottwaldová, J., Kloudová, A., Lochman, I., Ženková, J., Švagera, Z., Bartoš, V. a Všianský, F. Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]. Klinická Biochemie a Metabolismus. 2012, č. 20, s. 136-142.
Švagera, Z., Bartoš, V., Kušnierová, P., Šigutová, R. a Šafarčík, K. Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total. In: Symposium Roche pro laboratorní medicínu 2012. Dolní Morava. 2012.
Štumr, F. a Bartoš, V. Validace stanovení AFP v plodové vodě soupravou AFP Access. FONS bulletin. 2011, roč. 21, č. 21, s. 21-24. ISSN 1211-7137.
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Bartoš, V. a A Kol., Příručka k vnitřní kontrole kvality. Praha: ČSKB, ČLS JEP, 2008. ISBN 978-80-254-1130-8.
Bartoš, V. a A Kol., Příručka k vnitřní kontrole kvality. Praha: ČSKB, ČLS JEP, 2008. ISBN 978-80-254-1130-8.
Bartoš, V. a Šafarčík, K. 25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Laboratoční informační systémy. 2007.
Dedek, V., Bartoš, V. a Materová, H. Normální hodnoty dynamické scintigrafie jícnu. Praktická radiologie. 2007, s. 7-10.
Štern, P., Bartoš, V., Uhrová, J., Bezdíčková, D., Vaníčková, Z., Tichý, V., Pelínková, K., Průša, R. a Zima, T. Performance characteristics of seven Neuron-specific enolase assays. Tumor Biology. 2007, s. 84-92.
Štern, P., Bartoš, V., Uhrová, J., Springer, D., Vaníčková, Z., Tichý, V., Průša, R. a Zima, T. Porovnatelnost rozdílných imunoanalytických metod ke stanovení neuron-specifické enolázy a jejich vliv na systém externího hodnocení kvality. Klin. Bioch. Metab. 2007, roč. 36, s. 21-26.
Suchánek, M., Friedecký, B., Kratochvíla, J., Budina, M. a Bartoš, V. Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích. Klin. Biochem. Metab.. 2006, roč. 14, s. 43-53.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Třeška, V., Bartoš, V., Liška, V., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Šafarčík, K. Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 38-38.
Bartoš, V., Doleček, R. a Šafarčík, K. The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 52-52.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Vrzalová, J., Polívková, V., Třeška, V., Šafarčík, K., Fínek, J., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Bartoš, V. Thymidine Kinase in Routine Practice. Tumor Biol.. 2006, s. 44-44.
Bartoš, V., Šafarčík, K., Štern, P. a Budina, M. How useful can EQA system be?. In: 16th IFCC-FESCC Europeancongess of clinical biochemistry and Laboratory medicine. Glasgow, Skotsko. 2005.
Kolektiv Autorů, a Bartoš, V. Preanalytická fáze 2005. ISBN 80-239-5198-X.
Bartoš, V., Štern, P., Uhrová, V. a Šafarčík, K. Questionable results of NSE in EQA. In: XXXIII.Meeting of ISOBM . Rhodos, Řecko. 2005.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Bartoš, V. Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea. Hell J Nucl Med. 2004, s. 56-57.
Šafarčík, K., Kraft, O. a Bartoš, V. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination. World J. Nucl. Med. 2004, s. 55-55.
Šafarčík, K., Bartoš, V. a Kraft, O. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion. World J Nucl. Med 2004. 2004, s. 55-55.
Šafarčík, K., Komzáková, I., Bartoš, V. a Grundmann, M. Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A. Česká a slovenská farmacie. 2002, roč. 51, č. 5, s. 112-120. ISSN 1210-7816.
Bartoš, V., Kušnierová, P. a Všianský, F. Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality.
Kušnierová, P., Švagera, Z., Šigutová, R., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Bartoš, V., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Ploticová, V., Bartoš, V., Zeman, D., Uřinovská, R., Šištík, P. a Všianský, F. Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství.
Bartoš, V., Kušnierová, P. a Všianský, F. Referenční hodnoty, způsoby určení.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Bartoš, V., Krnáčová, A. a Karlík, T. Trendy v laboratorní medicíně (POCT, automatizace, konsolidace, EBM, omiky).


AuthorTitleType of thesisYear
Heisigová MarkétaDistribution of the Laboratory Screening in First Trimester of Gravidity - Utilize of Examination of Free Beta-Unit hCG in the Diagnostics of DS - Diagnostics of Disease of Thyroid Gland.Master's thesis 2008 
Skopal OndřejDetermination of Vitamin B12 and Folic Acid - Diagnosis of Haematological DiseasesMaster's thesis 2006 
Drábek MichalVerification of Reference Intervals for Vitamin B12 DeterminationBachelor's thesis 2016 
Kocurová GabrielaImmunoanalytical Determination of the Carcinoembryonic Antigen (CEA) on UniCel DxI 800 Analyzer, Manufacturer Beckman CoulterBachelor's thesis 2012 
Kociánová KláraDetermination of Carbohydrate-deficient Transferrin (%CDT) by HPLC Method (Variant Analyzer)Bachelor's thesis 2011 
Heisigová MarkétaUtilisation of Immunoanalyser KRYPTOR for prenatal diagnostic of Down`s syndrome in first trimester of gestationBachelor's thesis 2006 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub