Publications
CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Damage control v úrazové chirurgii
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Determination of the value of renal output effeciency for normal rebal functionem using scintigraphy 99 mTc-EC.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostický a léčebný algoritmus poranění scaphoidea
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diferenciální počet funkcí více proměnných (Matematika IIb)
Jiří Vrbický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Digitalizace obrazových dar - strašák nebo naděje?
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Dopravní úrazy jako nejčastější příčina závažných polytraumat
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instabilní hrudník
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Magnetická rezonance a scintigrafie 99mTc-MIBI v diagnostice a sledování terapie mnohočetného myelomu
M. Mysliveček, Josef Nekula, J. Bačovský
Year: 2004, Česká radiologie
journal article

Moderní vyšetřovací metody v radiodiagnostice
Svatopluk Koval
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Naše další zkušenosti s třífázovou scintigrafií loktů pro hodnocení profesionálních entezopatií humeru
Otakar Kraft
Year: 2004, Pracov.Lék.
journal article

Osteonecrosis as a complication of treating Hodgkin´s lymphoma after BEACOPP chemotherapy
J. Marková, M. Zídka, David Feltl, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
journal article

Osteonecrosis as a complication of treating Hodgkin´s lymphoma after BEACOPP chemotherapy
J. Marková, M. Zídka, David Feltl, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, International Journal for Cancer Research and Treatment
journal article

Paliativní radioterapie
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Grada, Avicenum
specialist book chapter

Podpůrná léčba u pacientů s Burkittovým lymfomem v režimu CODOX-M/IVAC
Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Postižení skeletu Hodgkinovým lymfomeme - naše zkušenosti
David Feltl
Year: 2004, Vnitřní lékařství
journal article

Posttreatment plasma TGF-betal level predicts late morbidity in advanced head and neck cancer
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2004, INT J RADIAT ONCOL
journal article

Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů
Jiří Švec
Year: 2004
abstract in proceedings

Predictive power of bone involvement in Hodgkin´s lymphoma
David Feltl, J. Marková, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
journal article

Přijetí zákona o nelékařích č.96/2004 a celoživotní vzdělávání
Svatopluk Koval
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Psychosociální potřeby žen s karcinomem prsu - informace
Josef Nekula
Year: 2004
abstract in proceedings

Režim CHARTWELL v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - teoretický základ a první klinické zkušenosti
David Feltl
Year: 2004
abstract in proceedings

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny I.
Daniela Třetinová
Year: 2004, Praktická Radiologie
journal article

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny II.
Daniela Třetinová
Year: 2004, Praktická Radiologie
journal article

Řešení etických dilemat s současné systémy bioetiky
Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Sociální práce na onkologii
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Srovnání konvenčních zobrazovacích metod a pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004
abstract in proceedings

Studium radiologických asistentů na Ostravské univerzitě
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

Studium radiologických asistentů na Slovensku - možnost pro další spolupráci
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Únava při onemocnění zhoubnými nádory
Pavel Vodvářka
Year: 2004, Grada, Avicenum
specialist book chapter

Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod
Jiří Švec
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Využití systémového účinku ozařovácí techniky " Double half body irradiation" v léčbě relapsu resp.progrese mnohočetného myelomu .
David Feltl
Year: 2004
abstract in proceedings

Zobrazení fractury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Podmínky a parametry rozhodnutí o ukončení onkologické terapie u nemocných s nízkou "life expectancy"
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Algoritmus vyšetřování zobrazovacími metodami u nádorů mozku, páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2003, Neurologie pro praxi
journal article

CT Sim softwar vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

Enterální výživa u nemocných s nádorovým onemocněním
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Enteropatické spondylartritidy
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.Radiol.
journal article

Fenomén kvality života onkologických nemocných.
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Postgrad.Med.Czech.Spec.vyd.
journal article

Hematologická onemocnění - jaký význam mají rentgenové snímky skeletu
Josef Nekula
Year: 2003, Čes.radiol.
journal article

Infekce dolních cest dýchacích u nemocných s bronchogenním karcinomem před a v průběhu léčby
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Léčba zhoubných nádorů štítné žlázy
David Feltl
Year: 2003, Radiační onkologie
journal article

Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u melanoblastomu - naše zkušenosti
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nález Mycobacterium celatum u pacienta s karcinomem hrtanu - s plicní tuberkulózou v anamnéze
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Naše zkušenosti a detekcí a biopsií sentinelových uzlin u maligního melanomu a karcinomu prsu
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ozáření kalvy s maximálním šetřením mozku - popis techniky
David Feltl
Year: 2003, Radiační onkologie
journal article

Ozáření mozkus maximálním šetřením mozku - popis techniky
David Feltl
Year: 2003, Radiační ochrana
journal article

Potřebujeme radioterapii v léčbě Hodgkinovy choroby?
David Feltl
Year: 2003, Klinická onkologie
journal article


1234567891011