Publications
Problematika nádoru kardie
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Selhání primární léčby u pacientů s maligním lymfogranulomem
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Speciální onkologi
Pavel Vodvářka
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Studium radiologických asistentů na Ostravské univerzitě
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

Syndrom horní duté žíly.
Pavel Vodvářka
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Syndrom Li-Fraumeni
Pavel Vodvářka
Year: 2003
abstract in proceedings

Učenie pomocou počítača - CTSim software vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

Ultrasonografie v dětské oftalmologii
Jana Chmelová
Year: 2003, Česká radiologie
journal article

Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Vyhodnocení účinnosti a tolerance kombinace docetaxel a vinorelbin(DV) u nemocných s recidivujícím karcinomem prsu po předchozí kombinované léčbě včetně chemoterapie s antracykliny
Pavel Vodvářka
Year: 2003, Gynekologie po promoci
journal article

Základy fyziky ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Zdroje ozáření obyvatel
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Bronchogenní karcinom
Pavel Vodvářka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Eutanázie podle Kevorkiana.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Hematologická toxicita intenzifikovaných režimů v primární léčbě Hodgkinova lymfomu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření.
Vojtěch Ullmann
Year: 2002, elektronická podoba -www.sweb.cz/AstroNuklFyzika
specialist book

Klinická onkologie.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Léčba Hodgkinovy choroby v roce 2002
David Feltl
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article

Left ventricular pseudoaneurysm - position of radionuclide ventriculography in diagnosis.
Otakar Kraft
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

MR nálezy z m.Creutzfeldt-Jakob
Josef Nekula
Year: 2002, Čes.a Slov.Neurol.Neurochir.
journal article

Neuroradiologie
Josef Nekula
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou.
Jana Chmelová
Year: 2002, Česká Radiologie
journal article

Pozdní relaps Hodgkinovy choroby po 20 letech od stanovení diagnózy. Vlastní pozorování dvou případů a přehled literatury.
David Feltl
Year: 2002, Vnitřní lékařství
journal article

Radioactivity of building materials
Jiří Švec
Year: 2002
abstract in proceedings

Radon ve vnitřním ovzduší budov
Jiří Švec
Year: 2002
abstract in proceedings

Salvage chemoterapie VeIP při léčbě germinálních nádorů varlat - komplikace a podpůrná léčba
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Scintimammography and detection of sentinel lymp node in our department
Otakar Kraft
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sdružené výkony a blokové resekce orgánů malé pánve při pokročilém kolorektálním karcinomu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Sexuální potřeby žen s karcinomem prsu.
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Snímkování traumat zápěstí
Daniela Třetinová
Year: 2002, Praktická Radiologie
journal article

Totální gastrektomie pro nádorové onemocnění žaludku - způsoby rekunstrukce ovlivnění následné kvality života a výživy nemocných
Pavel Vodvářka
Year: 2002
abstract in proceedings

Algoritmus pro zavádění perkutánních stentů u nemocných se syndromem horní duté žíly způsobené zhoudným nádorem
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího zářeční
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Degenerativní změny páteře - význam rentgenových snímků pro klinika
Josef Nekula
Year: 2001, Rehabil.fyz.lék.
journal article

Komplexní vyhodnocování scintigrafických vyšetření v počítačové síti PC.
Vojtěch Ullmann
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Léčba testikulárních nádorů pro provedené "upfront" chemoterapii BEP
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Matematika VI.
Jiří Vrbický
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Proces komunikace a jeho význam v onkologii.
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychosociální podpora nemocných se zhoubným nádorem prsu
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Rozpojitelnost hornin při popvrchovém dobývání užitkových nerostů a jejich matematické modelování
Jiří Vrbický
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sonographic examination of the eyeball using whole body USG equipment in children : potential and clinical singnificance.
Jana Chmelová
Year: 2001, Biomed.Papers
journal article

Třiadvacet dialogů o rakovině
Pavel Vodvářka
Year: 2001
abstract in proceedings

Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice
Jiří Švec
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Význam magnetické rezonance při vyšetření páteře u nemocných s mnohočetným myelomem
Josef Nekula
Year: 2001, Vnitř.Lék.
journal article

Význam správné interpretace náhodně zachycených CT obrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje.
Jana Chmelová
Year: 2001, Čes.a Slov.Oftal
journal article

Základní poznatky o ionuzujícím záření
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Zobrazovací metody muskuloskeletárního systému pro fyzioterapeuty
Josef Nekula
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diagnostika funkčních autonomií štítné žlázy a jejich léčba radiojodem
Otakar Kraft
Year: 2000, Zdrav.Nov., Lék.Listy
journal article


1234567891011