Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Imaging Methods

Jana Chmelová


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
Room, floor, building: ZZ 240, Building ZZ
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:No record found.Poranění cév dolních končetin
Leopold Pleva, J. Pometlová, Vladimír Ječmínek, Jana Chmelová
Year: 2012, Úrazová chirurgie
journal article

Bronchobiliární píštěl jako komplikace echinokokové cysty jater
L. Hozáková, Luděk Rožnovský, M. Mitták, T Bártek, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková, L. Kolářová ... other authors
Year: 2011, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský ... other authors
Year: 2011, BRIT J OPHTHALMOL
journal article

Perforace pravé komory srdeční úlomkem žebra po tupém úrazu hrudníku
Leopold Pleva, M. Šir, Jana Chmelová, J. Pometlová
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský ... other authors
Year: 2010, BRIT J OPHTHALMOL
journal article

enlargement of distal part of the optic nerve sheath in hyperacute stage of intracerebral hemorrhage
R. Herzig, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský ... other authors
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Managment ošetření poranění pánve
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.
Jana Chmelová, Z. Kolář, Václav Procházka, Romuald Čuřík, Jana Dvořáčková, Pavel Širůček, Otakar Kraft, T. Hrbáč ... other authors
Year: 2010, Biomedical Papers
journal article

Poranění cév - diagnostika a léčba
J. Pometlová, Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přínos CTA pro diagnostiku a léčbu abdominálního traumatu
Leopold Pleva, Jana Chmelová, M. Šír, Henryk Fikoczek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Skiagrafické postupy u traumatických změn skeletu v dětském věku z hlediska radiační zátěže
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2010, Profese On-line
journal article

Současné možnosti zobrazení kyčelního kloubu dospělých
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statistika zásahů horské služby - lyžařské úrazy
Karol Korhelík, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients.
Michal Bar, David Školoudík, M. Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, Daniel Czerný, V. Procházka, K. Langová, R. Herzig ... other authors
Year: 2010, J NEUROIMAGING
journal article

Traumata sportovců z přetěžování
M. Kodaj, Jana Chmelová, P. Hanzlíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Traumatická ruptura bránice - diagnostika a léčba
Leopold Pleva, L Lukáč, R Madeja, P. Koscielnik, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam MR v akutní diagnostice traumat pohybového aparátu
Jana Chmelová, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zobrazení kyčelního kloubu megnetickou rezonancí
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, M. Kodaj, P. Hanzlíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors: Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors: Surgical Treatment.
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

CISP Investigators: Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: základní analýza souboru
V. Džupa, Jana Chmelová, T. Pavelka, P. Obruba, P. Wendsche, P. Šimko ... other authors
Year: 2009, Acta Chir. Orthop. Traum. Čech.
journal article

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula
Jana Chmelová, V. Džupa, T. Pavelka, M. Ryšavý, V. Báča, J. Vavrečka, M. Otčenášek, R. Grill ... other authors
Year: 2009, Galén
specialist book

I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, Pavel Širůček, Jana Dvořáčková, Jana Chmelová, Peter Gráf, Libor Ševčík ... other authors
Year: 2009, CLIN NUCL MED
journal article

Management of Unstable Pelvic Fracture in the Acute Phase (Pelvic Damage Control Surgery)
T. Pavelka, V. Kuntscher, R. Grill, Jana Chmelová, V. Džupa
Year: 2009, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
journal article

Možnosti MR v diferenciální diagnostice ischemických lézí mozku
Josef Nekula, Jana Chmelová, Miroslav Směšný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení mozkové smrti
D. Nováková, A. Radomská, Pavel Širůček, Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Algoritmus diagnostických postupů v traumatologii skeletu při graviditě
Jana Chmelová, Tomáš Mrázek
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients
Michal Bar, David Školoudík, J Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, D. Czerny, V. Procházka, K Langová, R. Herzig ... other authors
Year: 2008, J Neuroimaging
journal article

Extrakolonické nálezy jako vedlejší benefit CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Extrakolonické nálezy u virtuální CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Miniinvaz.chir. a endosk.chir.súč.
journal article

Giang serpentine interna carotid artery aneurysm: Endovascular parent artery occlusion. A pediatric case report
Václav Procházka, Jana Chmelová, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Interventinal Neuroradiology
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Aretry Occlusion
Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion
Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion
Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article

Může mít nová CT klasifikace zlomenin acetabula význam pro klinickou praxi?
Jana Chmelová
Year: 2007, Acta Cir.Arthop.Traum.čech
journal article

Průkaz mozkové smrti
Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease
Pavel Širůček, Václav Procházka, T. Hrbáč, Otakar Kraft, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

Comparison od transcaranial color coded sonography and CT angiography in patiens with acute stroke treated by thrombolysis /abstract/
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Year: 2006,
journal article

Comparison of transcranial color-coded sonography and CT angiography in patient with acite stroke treated by rt-PA
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Year: 2006, Neuro 3
journal article

Comparison of transcranial color-coded sonography and CT angiography in patient with acite stroke treated by rt-PA
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Instabilita páteře - poznámky k radiologicko-klinické korelaci
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant
Hana Sochorová, Jana Chmelová, Petr Kahánek
Year: 2006
abstract in proceedings

Liver Injury and Complications
M. Šír, Leopold Pleva, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa
Year: 2006, European Journal of Trauma
journal article

Rentgenová anatomie pro bakaláře I.
Jana Chmelová, Martin Franek, Daniela Třetinová, Karol Korhelík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Skiasgrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
abstract in proceedings

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
abstract in proceedings

The diagnosis of brain death - own experience.
Otakar Kraft, Jana Chmelová
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

The diagnosis of brain deatr - own experience
Jana Chmelová, Otakar Kraft
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

Význam akutního cévního vyšetření u pacientů léčených systémovou trombolýzou.
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Václavík
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky
Jana Chmelová, Dana Mrázková, V. Džupa, V. Báča, R. Grill, Leopold Pleva ... other authors
Year: 2006, Acta chir. orthop. traumatol. Cech.
journal article

Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty
Jana Chmelová, T. Jonszta, Jiří Chmela
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

CT- guided percutaneous fixation of the pelvic fractures. Case reports
Jana Chmelová
Year: 2005, -
journal article

CT-guided percutaneous fixation of pelvic fractures. Case reports
Jana Chmelová, M Šír, Vladimír Ječmínek
Year: 2005, Biomed Papers
journal article

Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
abstract in proceedings

Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
abstract in proceedings

Možnosti přípravy střeva k virtuální CT kolonografií
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová, P. Holéczy
Year: 2005, Miniinvazivní chir. a endosk. chir. súč.
journal article

Poranění jater u dospělých a jejich komplikace
Jana Chmelová, Kolektiv Autorů
Year: 2005, Úrazová chirurgie
journal article

Příprava střeva před virtuální CT kolonoskopií
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová, P. Holéczy, R. Žídek
Year: 2005, Endoskopie
journal article

Traumatogenic changes in pelvic vascular system - diagnostic and treatment
Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Year: 2005, Central European Vascular Journal
journal article

Vybrané kapitoly z konvenční radiologie
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zobrazení fraktury os scaphoideum pomocí výpočetní tomografie
Jana Chmelová, Kolektiv Autorů
Year: 2005, Čes.Radiol.
journal article

CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Damage control v úrazové chirurgii
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostická úskalí poranění bránice.
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Jana Chmelová, T. Jonszta
Year: 2004
abstract in proceedings

Diagnostický a léčebný algoritmus poranění scaphoidea
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Digitalizace obrazových dar - strašák nebo naděje?
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Digitalizace obrazových dat - strašák nebo naděje?
Leopold Pleva, Jana Chmelová, K. Korhelík
Year: 2004
abstract in proceedings

Dopravní úrazy jako nejčastější příčina závažných polytraumat
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instabilní hrudník
Jana Chmelová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetření průstřelu jater
M. Šir, Leopold Pleva, J. Černoch, Lubomír Martínek, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa, L. Bialy ... other authors
Year: 2004, Buletin HPB
journal article

Poranění jater u dospělých a jejich komplikace.
M. Šir, Leopold Pleva, J. Černoch, Lubomír Martínek, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa, L. Bialy ... other authors
Year: 2004, Úrazová chirurgie
journal article

Poranění očnice a splanchnokrania.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Bronislav Vřeský
Year: 2004
abstract in proceedings

Poúrazové změny žilního systému pánve - diagnostika a léčba.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Principy CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
abstract in proceedings

Zobrazení fractury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie
Jana Chmelová
Year: 2004
abstract in proceedings

Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jana Chmelová, M. Kodaj
Year: 2004
abstract in proceedings

Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jana Chmelová, M. Kodaj
Year: 2004
abstract in proceedings

Akutní nitrodřeňová osteosyntéza u dětských polytraumat
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Year: 2003, -
journal article

Nové metody v diagnostice cévního poranění
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová, Sylvia Skotnicová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Poranění pankreatu u polytraumatu
Leopold Pleva, Jiří Černoch, Jana Chmelová, M. Šír
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Ultrasonografie v dětské oftalmologii
Jana Chmelová
Year: 2003, Česká radiologie
journal article

Zlomeniny os scaphoideum - akutní pooperační léčba
Luděk Pliska, Jana Chmelová, Jiří Demel, Leopold Pleva
Year: 2003, Úrazová chirurgie
journal article

Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou.
Jana Chmelová
Year: 2002, Česká Radiologie
journal article

Bohemica non leguntur
Jana Chmelová
Year: 2001, Čes. Radiol
journal article

Sonographic examination of the eyeball using whole body USG equipment in children : potential and clinical singnificance.
Jana Chmelová
Year: 2001, Biomed.Papers
journal article

Význam správné interpretace náhodně zachycených CT obrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje
Jana Chmelová, Z. Pastor, K. Komínek
Year: 2001, Čes. a slov. oftal
journal article

Význam správné interpretace náhodně zachycených CT obrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje.
Jana Chmelová
Year: 2001, Čes.a Slov.Oftal
journal article

CT obraz intraokulárně aplikovaného silikonového oleje
Jana Chmelová
Year: 2000, -
journal article

K problematice určování kostního věku u dětí
Jana Chmelová, T. Nekula
Year: 2000, Čes. Radiol
journal article

Několik poznámek k článku "Problémy diagnostiky cudzích vnútroočných telies v zadnom segmente oka"
Jana Chmelová
Year: 2000, Čes. a slov. oftal
journal article

CT cisternografie a problematika mokových píštělí (likvorey)
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Pavel Drábek
Year: 1999, -
journal article

Spinální epidurální lipomatóza a angiolipom
Pavel Drábek, Tomáš Paleček, Jana Chmelová
Year: 1999, Čes. a slov. Neurol. Neurochir
journal article

Provedení CT cisternografie při diagnostice mokových píštělí (likvorey)
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1998, Praktická radiologie
journal article

CT a MR obraz toxoplazmozy a lymfomu mozku u infekcí HIV
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Marie Haringová
Year: 1997, Česká Radiologie
journal article

CT a MR obraz toxoplazmózy a lymfomu mozku u infekcí HIV
Jana Chmelová, Dana Mrázková, Marie Haringová
Year: 1997, Čes. Radiol
journal article

Spirální (helikální) CT
Jana Chmelová, S. Koval
Year: 1997, Čes. Radiol
journal article

Diagnostický poínos sonografického vyšetoení oeního bulbu
Jana Chmelová
Year: 1996, Česká radiologie
journal article

Diagnostický přínos sonografického vyšetření očního bulbu
Jana Chmelová
Year: 1996, Čes. Radiol
journal article

Spirální (helikální) CT
S. Koval, Jana Chmelová
Year: 1996, Praktická radiologie
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
RNMLFRadiologie
0IROARadiační ochrana
9RAOLRadiační ochrana


AuthorTitleType of thesisYear
Hillová KateřinaProblem investigation and imaging of obese patientsBachelor's thesis 2011 
Prymus AdamOperating rooms the futureBachelor's thesis 2010 
Směšná AnetaAssesment of bone mineral density using dual energy X-ray absorptiometry in pediatric patientsBachelor's thesis 2010 
Vávrová PetraThe contribution of the navigation system in the surgical treatment of trauma from the radiographer´s point of view.Bachelor's thesis 2010 
Bořecká JarmilaRadiological Characteristics of the Marfan SyndromeBachelor's thesis 2009 
Nováková RomanaContribution of modern imaging methods for diagnostics and monitoring failures of closing cranial sutures on childrenBachelor's thesis 2009 
Směšný MiroslavRadiology of skeletal trauma in child ageBachelor's thesis 2007 


No record found.

rss
social hub