The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Nursing and Midwifery

Jarmila Kristiníková


Academic degree, name, surname:PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Room, floor, building: ZO 109, Building ZO
Position:coordinator of the Physiotherapy degree
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Rehabilitation (Faculty of Medicine)
Centre for Project Support
Phone number, mobile: +420 553 46 1618
E-mail:
Personal website:No record found.Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... other authors
Year: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
journal article

Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jakub Kubáč
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evidence-based practice in the field of rehabilitation
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2017, MEFANET Journal
journal article

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů
M. Holinka, J. Gallo, I. Tozzi, M. Zvonař, Michal FILIP, Jarmila Kristiníková, R. Pavličný ... other authors
Year: 2017, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Rehabilitace v psychiatrii
Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Robotická rehabilitace
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie
Jarmila Kristiníková, Leopold Pleva, Miroslav Janura, Kateřina Polášková
Year: 2016, rehabilitace a Fyzikální lékařství
journal article

Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.
Miroslav Janura, Jiří Gallo, Zdeněk Svoboda, Dagmar Švidernochová, Jarmila Kristiníková
Year: 2015, Journal of Physical Education and Sport (JPES)
journal article

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
abstract in proceedings

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První zkušenosti s kurzy Správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem
Jarmila Kristiníková, Iva Kývalová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře
Z. Svoboda, A. Heckel, J. Gallo, Jarmila Kristiníková, M. Janura
Year: 2014, Rehabilitácia
journal article

Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2013
others

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Rehabilitační propedeutika 1
Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vyšetřovací metody v ortotice a protetice
Jarmila Kristiníková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Bandážování amputačního pahýlu z pohledu fyzioterapeuta
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cvičení v porodní asistenci
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

EBP v rehabilitačních oborech - první zkušenosti s výukou
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu
Jarmila Kristiníková, Iva Kývalová, Michal FILIP
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rehabilitační ošetřovatelství
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test Amputee mobility Predictor jako nástroj objektivního hodnocení funkční kapacity pacientů po amputaci dolní končetiny
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Evidence Base Practice v rehabilitačních oborech
Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rehabilitace v geriatrii
Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Techniky v kinezioterapii 2, 3
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rehabilitace v geriatrii (E-learningový text)
Jarmila Kristiníková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2009, Acta Medica Martiniana
journal article

Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava
Jarmila Kristiníková, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Petr Krawczyk
Year: 2008
abstract in proceedings

Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2008, Rehabilitacia
journal article

The reduction of high plantar pressure on diabetic feet by special footwear walking on inclined plane
Jarmila Kristiníková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2007, Journal of health sciences management and public health
journal article

Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou
Marek Bužga, Samuel Lvončík, Jarmila Kristiníková
Year: 2007
abstract in proceedings

Rehabilitace v ošetřovatelství
Jarmila Kristiníková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Velký míč a jeho význam jako alternativní sedací plochy v prevenci vadného držení těla u dětí mladšího školního věku
Jarmila Kristiníková
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Alternativní sezení na velkém míči - závěry pilotního šetření
Jarmila Kristiníková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instituto Politecnico de Portalegre, Escola Superior de Enfermagem
Jarmila Kristiníková
Year: 2005
work experience abroad

University Of Strahclyde, National Centre for Training in Prosthetics and Orthotics
Jarmila Kristiníková
Year: 2005
work experience abroad

Advanced Rehabilitation Therapy, Inc.
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
work experience abroad

Alternativní sed na body-ballu.
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2004, Česká antropologie
journal article

Fyzioterapie u léze nervus facialis
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
abstract in proceedings

Nemocnice Hasselholm - Kristianstad
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
work experience abroad

Signification movement activities in old age in Czech Republic
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
abstract in proceedings

Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.
Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Year: 2004, Česká antropologie
journal article

Alternative session on the ball-results of three-years monitoring
Jarmila Kristiníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Signification movement activities in old - age
Jarmila Kristiníková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková, Petr Kutáč
Year: 2003
abstract in proceedings

Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2002, PdF OU Ostrava
journal article

Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková
Year: 2002
abstract in proceedings

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP
Jarmila Kristiníková, Miluška Novobilská
Year: 2002
abstract in proceedings

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP.
Jarmila Kristiníková, Darja Jarošová, Miluška Novobilská
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ
Petra Dobešová, Petr Kutáč, Jarmila Kristiníková
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Fyzioterapie u centrální mozkové příhody v posthospitalizačním stadiu
Jarmila Kristiníková
Year: 2001, Sestra 7-8/2001
journal article

Vliv životního stylu na vadné držení těla školních dětí z hlediska antropologického
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Využití velkého míče jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití velkého míče v prevenci vadného držení těla
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2001, in Bulletin Slovenské antropologie
journal article

Význam svalů dna pánevního
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam svalů pánevního dna
Jarmila Kristiníková
Year: 2001
abstract in proceedings

Life styl of school children
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Rehabilitační ošetřovatelství v rámci komplexní ošetřovatelské péče
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Vliv pohybové aktivity u gerontů na jejich celkovou mobilitu a soběstačnost.
Jarmila Kristiníková
Year: 2000
abstract in proceedings

Vliv životního stylu na posturální vady dětí ve věku 7-15 let z ergonomických a antropologických aspektů
Jarmila Kristiníková
Year: 1999
abstract in proceedings

Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace
Jarmila Kristiníková
Year: 1998
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
IEBPEvidence Based Practice in riabilitazion
ITEC4Tecniche in Kinesiterapia 4
KONHOKonzultační hodiny
SEBPEvidence Based Practice in riabilitazion
STEC4Tecniche in Kinesiterapia 4
ALTH2Alternativní terapie2
ALTH3Alternativní terapie3
ALTH4Alternativní terapie4
CVITPCvičební techniky v porodní asistenci
CVTPKCvičební techniky v porodní asistenci
EBPROEvidence Based Practice pro rehab. obory
EKIN3Kinesiotherapy 3
ETKI1Techniques in Kinesiotherapy 1
ETKI3Techniques in Kinesiotherapy 3
FTBA2Fyzikální terapie a balneologie předn.
GROKRehabilitace v geriatrii
GROPRehabilitace v geriatrii
IEBPREvidence Based Practice nella riabilitaz
ITKI4Tecniche in Kinesiterapia 4
KERGOErgoterapie
KINE2Kineziologie 2
KINT3Kinezioterapie 3
KINT4Kinezioterapie 4
LRET1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
NZREZZdravotnická rehabilitace
PROFYProtetická fyzioterapie
REHIKRehabilitace v intenzivní péči
REHPARehabilitace v porodní asistenci
REPP1Rehabilitační propedeutika 1
REPP2Rehabilitační propedeutika 2
RHOKSRehabilitace v ošetřovatelské péči
ROPVSRehabilitace v ošetřovatelské péči
SERGOErgoterapie
SZZK1Léčebná rehabilitace - prakt.zk
TKIN2Techniky v kinezioterapii 2
TKIN3Techniky v kinezioterapii 3
TKIN4Techniky v kinezioterapii 4
UBKOÚvod k Bobath konceptu
0IATJAlternativní techniky - jóga
0IAT1Alternativní terapie1
0IAT2Alternativní terapie2
0IAT3Alternativní terapie3
0IAT4Alternativní terapie4
0IEBPEvidence Based Practice pro rehab. obory
0IET1Ergoterapie a kinezioterapie 1
0IFK1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
0IKT3Kinezioterapie 3
0IKT4Kinezioterapie 4
0IREHRehabilitace v intenzivní péči
0IRP1Rehabilitační propedeutika 1
0IRP2Rehabilitační propedeutika 2
0ISDPSeminář k diplomové práci
0ISOPSouvislá praxe
0ITKFTerapeutické koncepty ve fyzioterapii
0ITK3Techniky v kinezioterapii 3
0ITK4Techniky v kinezioterapii 4
0IUBKÚvod k Bobath konceptu
0IZK3Kineziologie a kinezioterapie
0IZK5Fyzioterapie v klin.oborech-praxe
1REP1Rehabilitační propedeutika 1
2PRFYProtetická fyzioterapie
2REP2Rehabilitační propedeutika 2
2UBKOÚvod k Bobath konceptu
3ALT2Alternativní terapie2
4EBPREvidence Based Practice pro rehab. obory
4TKI2Techniky v kinezioterapii 2
8KEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8KREZRehabilitace ve zdravotnictví
8PEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8PREZRehabilitace ve zdravotnictví
O3ROPRehabilitace v ošetřovatelské péči
V3RKSRehabilitace v ošetřovatelské péči


AuthorTitleType of thesisYear
Šnellyová VeronikaPhysiotherapeutic intervention focusing on gait stereotype in spastic patients with multiple sclerosiszávěrečná 2020 
Kudělková BarboraAnalysis and therapy of gait in people with Charcot-Marie-Tooth diseaseMaster's thesis 2021 
Paulusová TerezaEffect of neuromuscular activation of the hip joint abductor muscles on the foot positionMaster's thesis 2021 
Barnet PetrObjectivization of changes in body blood circulation during increased physical activity within working activityMaster's thesis 2020 
Boček TomášThe effect of respiratory physiotherapy on weaning from mechanical ventilationMaster's thesis 2020 
Kutláková MarcelaThe needs of caregivers for people after stroke during the timeMaster's thesis 2020 
Novotná AnetaThermographic evaluation of effects of selected means of physical therapy and post-isometric relaxation in trigger point therapyMaster's thesis 2020 
Kubáč JakubThe Influence of vacuum therapy in the form of cupping on trigger point therapyMaster's thesis 2019 
Fichnová TerezaParticipation Parent of a Child with Cerebral Palsy in a Multidisciplinary TeamMaster's thesis 2018 
Friedlová ŠárkaThe influence of interactive balance therapy by Nintendo Wii device on walking and stability in patients with multiple sklerosisMaster's thesis 2018 
Kašparová ZuzanaThe influence of sensomotor training for postural stability of basketball playersMaster's thesis 2018 
Kotková MarkétaQuality of Life in the Context of  the Guided Self-rehabilitation ContractMaster's thesis 2018 
Kubinová MartinaRespite Services in the Context of Care for People with Combined Disabilities Focusing on the Respite Respit ServiceMaster's thesis 2018 
Lokajová EvaThe influence of physical activity on psychomotor development of children of the elementary schoolMaster's thesis 2018 
Vaculík LukášQuality of life for disabled workers in the call center company Teamprevent-Santé, s.r.o.Master's thesis 2018 
Vacurová TerezaThe influence of therapy on Imoove mini on walking and postural stability in patients with multiple sclerosisMaster's thesis 2018 
Kretková ZuzanaCritical aftercare points for stroke clientsMaster's thesis 2017 
Kubienová KateřinaCoordinated rehabilitation in home care for people with disabilities of central nervous systemMaster's thesis 2017 
Lampart JanEffect of kinesiotherapy intensity on motoric function treatment in after-stroke patientsMaster's thesis 2017 
Piňosová Alenacoordination of rehabilitation for hospitalized patients after brain strokeMaster's thesis 2017 
Struhalová AdélaThe role of foundations in the funding of assistive technology tools for the children with cerebral palsyMaster's thesis 2017 
Domašíková DominikaThe analysis of atributes and equipment of health strollers for disabled children - pilot studyMaster's thesis 2015 
Petrová MarkétaEvaluating of the posture and postural stability with patients after amputation of the upper limbMaster's thesis 2015 
Zelová EvaThe use of splinting in carpal tunnel syndromMaster's thesis 2015 
Smejkalová ZuzanaPhysical problems in pregnancy and possibilities of their influence physical activityMaster's thesis 2011 
Lindovská ZuzanaPossibilities of Occupational Therapy in the Total Replacement of the Shoulder JointBachelor's thesis  
Slováková JanaPossibilities of Occupational Therapy in Multiple sclerosisBachelor's thesis  
Jozek MartinThe use of manual soft tissue techniques as part of the treatment of anxiety disordersBachelor's thesis 2021 
Kabešová MichaelaMirror therapy in lower extremity amputationBachelor's thesis 2021 
Kalvarová VeronikaThe influence of physiotherapy on walking in patients suffering from Parkinson´s diseaseBachelor's thesis 2021 
Kolek DanielUse of kinesio tape in spastic cerebral palsyBachelor's thesis 2021 
Tacinová JaninaThe influence of the Spiral stabilization method on functional disorders of the lumbosacral regionBachelor's thesis 2021 
Flašková KarolínaDiagnosis and treatment of cervicogenic dizziness in physiotherapyBachelor's thesis 2020 
Hrabalová EvaPhysiotherapy at anastomosis of nervus facialis with nervus hypoglossusBachelor's thesis 2020 
Paulusová TerezaThe influence on knee joint stability using the Neurac methodBachelor's thesis 2019 
Svobodová LenkaPrevention of back pain during pregnancy in antenatal centers from the perspective of physiotherapyBachelor's thesis 2019 
Třinecká VeronikaPreventing the occurrence of muscle contractures in a patient after partial hand amputationBachelor's thesis 2019 
Vitová KateřinaPhysiotherapy after Gynaecological Abdominal SurgeriesBachelor's thesis 2019 
Bártová TerezaThe influence of spiral stabilization of the spine according to Dr. Smíšek to posture in a patient with cerebral palsyBachelor's thesis 2018 
Chalupová Zuzana Occurence of acquired foot deformities of dancers of Latin-American dancesBachelor's thesis 2018 
Minksová MartinaHearing impairment of a therapist in a rehabilitation environmentBachelor's thesis 2018 
Paclová EliškaRobotic rehabilitation and its application in medical rehabilitationBachelor's thesis 2018 
Balharová KateřinaPhysiotherapy in a child with hydrocephalus and spina bifidaBachelor's thesis 2017 
Bílá MagdalénaGroup therapy in patients with respiratory diseaseBachelor's thesis 2017 
Janoš JanGait after lower limb amputation with different types of knee joint replacementsBachelor's thesis 2017 
Jedlička MichalThe use of traction in physiotherapyBachelor's thesis 2017 
Gašperiková AndreaPhysiotherapy of traumatic burnsBachelor's thesis 2016 
Tomigova NikolaThe Use of Gua Sha Therapy in Medical RehabilitationBachelor's thesis 2016 
Vacurová TerezaPhysiotheraphy of Tension Headache Caused by Dysfunction of Cervical Spine and DepressionBachelor's thesis 2016 
Burianová KateřinaThe influence of physical activity during pregnancy on the course of deliveryBachelor's thesis 2015 
Hladká GabrielaRecommendation of compensatory exercises for horse ridersBachelor's thesis 2015 
Jordak LukášComprehensive physiotherapy of high upper-limb amputationBachelor's thesis 2015 
Kiedroň MartinPhysiotherapist effect on fitnessBachelor's thesis 2015 
Málková AnnaMirror therapy in upper extremity amputationBachelor's thesis 2015 
Moravcová TerezaPhysiotherapy postpartum brachial plexus palsy in adults.Bachelor's thesis 2015 
Schreier PetrUsing supported exercises in patients with disc herniation in lumbar spine and radiculopathyBachelor's thesis 2015 
Carbajo AnnaInfluence of shoe inserts on foot arch in preschool childrenBachelor's thesis 2014 
Hamalová JarmilaPhysiotherapy in patients after breast cancer surgeryBachelor's thesis 2014 
Janošková IvetaPhysiotherapy after plastic surgery of ankle joint ligamentsBachelor's thesis 2014 
Mikeska TomášUse of educational material in morbus BechterewBachelor's thesis 2014 
Nečas TomášPhysiotheraphy for metatarsalgiaBachelor's thesis 2014 
Štrosová ZuzanaKinesiotherapy after reamputation of the lower extremityBachelor's thesis 2014 
Zuchnická TerezieOccupational therapy in Spinal Muscular AtrophyBachelor's thesis 2014 
Domašíková DominikaOptions of physiotherapy in a child with cerebral palsy, tracheostomy and percutaneous endoscopic gastrostomyBachelor's thesis 2013 
Fichnová TerezaOccupational therapy in a child with upper limb myoelectric prosthesisBachelor's thesis 2013 
Petrová MarkétaThe Dorn method from the physiotherapic point of viewBachelor's thesis 2013 
Franková TerezaAn adjustment of locomotive stereotypes in the home environment for the person with BechterewBachelor's thesis 2012 
Kobzinková PetraEffect of Manual Lymphatic Drainage after Total Knee ReplacementBachelor's thesis 2012 
Komínková LenkaQuality of life in older adults after lower limb amputationBachelor's thesis 2012 
Fojtů VeronikaPossibilities of Sensory Integration in the Children´s Home in VilšanyBachelor's thesis 2011 
Machů VojtěchComprehensive Care for Patients with Diabetic Foot SyndromeBachelor's thesis 2011 
Rylová AdélaOccupational Therapy in Rheumatoid Arthritis with Focus on the Upper LimbBachelor's thesis 2011 
Schubertová RenátaUse of leisure activities for the development of motor skills in cerebral palsyBachelor's thesis 2011 
Šamanová IvaUse of Orofacial Stimulation in the Children's Home in VilšanyBachelor's thesis 2011 
Bernatíková KateřinaEvaluation of the Quality of Life in the Patients with Multiple SclerosisBachelor's thesis 2010 
Mahdalová ZuzanaCooperation in a school facility between a physiotherapist and a personal assistant in the complex care of a child with cerebral palsyBachelor's thesis 2010 
Mičková VendulaPossibilities of Occupational Therapy in Eating DisordersBachelor's thesis 2010 
Dolečková RenataComplex care of adults with spastic form of cerebral palsyBachelor's thesis 2009 
Lörinc Lucie TerezaMotion activities after physiological labour without episiotomy and obstetric injuriesBachelor's thesis 2009 
Šolcová JarmilaRheumatoid arthritis in adultsBachelor's thesis 2009 
Šváb JiříSwimming physiotherapy possibilities in Senior primary school children with Brachial plexus palsyBachelor's thesis 2009 
Caudrová AnnaHypotonic form of cerebral palsy in childhood - casuistic studyBachelor's thesis 2008 
Obrátilová ŽanetaCerebral palsy in children and solution of architectural barriersBachelor's thesis 2008 
Svitáková PetraQuadriparetic form of cerebral palsy in childhood - casuistic study with a focus on a school regimeBachelor's thesis 2008 
Treybalová RenátaSwimming as one of physical activities in school children with cerebral palsy"Bachelor's thesis 2008 
Dvořáková JitkaActivities of daily living - testing possibilities in seniors.Bachelor's thesis 2007 
Hrouzová LenkaMonitoring of muscle activity when walking with prosthesis with transfemoral amputation.Bachelor's thesis 2007 
Jiříková LenkaKinesiotherapy of patients after transtibial amputationBachelor's thesis 2006 
Škutová HanaPossibilities of Kineziotherapy by Morbus Charcot Marie ToothBachelor's thesis 2006 
Tomíčková MartaTHE TREATMENT OF FUNCTIONAL STERILITY BY THE METHOD OF LUDMILA MOJŽÍŠOVÁBachelor's thesis 2006 
Vondráková EvaKinesiotherapy of transfemoral amputationBachelor's thesis 2006 
Hudečková DarinaTerapie u parézy nervus facialis při parodectomii.Bachelor's thesis 2005 
Tomčík DavidMyofunkční terapie při frakturách mandibulyBachelor's thesis 2005 


Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro nelékařské zdravotní obory
Main solverPhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub