The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Morphological Sciences

Marcela Káňová


Academic degree, name, surname:MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 164, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:clinical nutrition and intensive metabolic care
intensive medicine
Department (Faculty): Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Department of Physiology and Pathophysiology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:



No record found.



Klinická výživa
Marcela Káňová, Kamil Bezděk
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Serotonin-Its Synthesis and Roles in the Healthy and the Critically Ill
Marcela Káňová, Pavel Kohout
Year: 2021, International Journal of Molecular Sciences
journal article

Jak dosáhnout optimální dávky proteinu enterální cestou
Marcela Káňová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nozokomiální methemoglobinemie
Jan Táborský, Martin Střelka, Marcela Káňová, Zdeněk Kořístek, Šárka Blahutová, Roman Černohorský, Tomáš Mičkal ... other authors
Year: 2020, Vnitřní lékařství
journal article

Nutrison Protein Intense cestou nutritivní jejunostomie
Marcela Káňová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Post-Intensive Care Syndrome
Marcela Káňová, Jan Máca
Year: 2020, American Journal of Biomedical Science and Research
journal article

Akutní hepatotoxicita po intravenózní aplikaci amiodaronu
Jana Ďuricová, Marcela Káňová, Ivana Kacířová
Year: 2018, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Diagnostic value of serum galactomannan, (1,3)-?- d- glucan, and Aspergillus fumigatus-specific IgA and IgG assays for invasive pulmonary aspergillosis in non-neutropenic patients
R. Dobiáš, P. Jaworská, Hana Tomášková, Marcela Káňová, P. Lyskova, Z. Vrba, C. Holub, L. Svobodová, P. Hamal, M. Raska ... other authors
Year: 2018, MYCOSES
journal article

Exogenous surfactant as a bridge to prolonged ?total lung rest? in severely injured patient during extracorporeal membrane oxygenation
Peter Sklienka, Jan Máca, Jan Neiser, Filip Burša, Marcela Káňová, T. Danek, R. Kula, Pavel Ševčík ... other authors
Year: 2018, Journal of Artificial Organs
journal article

Komplexní odezva organizmu na trauma
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Jan Divák, Marcela Káňová, Ondřej Jor, K. Tomášek, Leopold Pleva ... other authors
Year: 2018, Úrazová chirurgie
journal article

Vztah variability srdeční frekvence a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů podstupujících kolorektální resekci
Petr Reimer, Marcela Káňová, Jan Máca, Pavel Ševčík, Michal Burda, Milan Adamus ... other authors
Year: 2018, Anest. intenziv. Med.
journal article

Incidence and risk factors for delirium development in ICU patients - a prospective observational study
Marcela Káňová, Peter Sklienka, Roman Kula, Michal Burda, Jana Janoutová
Year: 2017, Biomedical Papers
journal article

Pooperační delirium: prevence a terapie
Pavel Ševčík, Marcela Káňová, Jana Janoutová
Year: 2017, Farmakoterapeutické informace
journal article

SEVERE SEROTONIN SYNDROME
Marcela Káňová, Jana Ďuricová, J. Slonková, V. Marcián, Pavel Ševčík
Year: 2017, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Delirium u kriticky nemocných - Prospektivní studie
Marcela Káňová, Jana Povová, Jan Neiser, Michal Burda
Year: 2015, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby.
Pavel Ševčík, Marcela Káňová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records



AbbreviationSubject
CHKLFAnesteziologie, intenzívní medicína...
KSIKKazuistický seminář int. péče
STAARVýběrová klinická stáž - ARO
YCHKLAnesthesiology, Intensive Care...
YSTAASelective Clinical Internship - ARO
0IKSIKazuistický seminář int. péče
0IMI1Intenzivní medicína 1
0IPAKPatofyziologie kritického onem.
9CHKLAnesteziologie, intenzívní medicína...
9STAAVýběrová klinická stáž - ARO
PAKOPatofyziologie kritického onem.
0IPAKPatofyziologie kritického onem.
2PAKOPatofyziologie kritického onem.
APF1LPathological physiology I.
BPNK1Praxe - bakalářská práce 1
BPNK2Praxe - bakalářská práce 2
BPNT1Praxe - bakalářská práce 1
BPNT2Praxe - bakalářská práce 2
KVNK1Klinická výživa 1
KVNK2Klinická výživa 2
KVNT1Klinická výživa 1
KVNT2Klinická výživa 2
PF1LFPatologická fyziologie I.
PF2LFPatologická fyziologie II.
PRAK4Praxe - Léčebná výživa 1
PRAK5Praxe - Léčebná výživa 2
PRAK6Praxe - Léčebná výživa 3
PRAK7Praxe - Výživové poradenství
PRAX5Praxe - Léčebná výživa 2
PRAX6Praxe - Léčebná výživa 3
PRAX7Praxe - Výživové poradenství
SZNK1SZZK - Teoretický základ
SZNK2SZZK - Nutriční obory
SZNK3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
SZNK4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK1SZZK - Teoretický základ
SZZK2SZZK - Nutriční obory
SZZK3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
SZZK4Obhajoba bakalářské práce
VYZLFVýživa v prevenci a základy dietologie
YVYZLFundamentals of nut. in prev. and diet.
0IKK1Klinická výživa 1
0IKK2Klinická výživa 2
0IKV1Klinická výživa 1
0IKV2Klinická výživa 2
0IPLKPreventivní lékařství
0IPRLPreventivní lékařství
0IPR3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPR4PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná
0IPR5PRAXE 5 - Léčebná výživa, sou. prázd.
0IPR7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPR8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPR9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0IPX3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPX4PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná
0IPX5PRAXE 5 - Léčebná výživa, souvislá, práz
0IPX7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPX8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPX9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0ISK1Stáž a kazuistické semináře
0IST1Stáž a kazuistické semináře
0ISZ1SZZK - Teoretický základ
0ISZ2SZZK - Nutriční obory
0ISZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0ISZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0ISZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
0IVK1Výživa člověka
0IVOKVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
0IVOZVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
0IVY1Výživa člověka
0IZZ1SZZK - Teoretický základ
0IZZ2SZZK - Nutriční obory
0IZZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0IZZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0IZZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
1IVK1Výživa člověka
2IPX1PRAXE 1-Školní stravování, průběžná
3IPX3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
3IVOKVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
4IKK1Klinická výživa 1
4IPLKPreventivní lékařství
4IPX4PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná
4IPX5PRAXE 5 - Léčebná výživa, souvislá, práz
4NKKVKlinická výživa 1
4NKP4Praxe - Léčebná výživa 1
9PF1LPatologická fyziologie I.
9PF2LPatologická fyziologie II.
9VYZLVýživa v prevenci a základy dietologie


AuthorTitleType of thesisYear
Jančarová KateřinaComparison of anabolic effect of bolus and continuous enteral nutritionBachelor's thesis 2020 
Křivánková JanaThe role of proteins in the catabolic stateBachelor's thesis 2019 


No record found.

rss
social hub