UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Renata Soumarová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 556 773 530
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Soumarová, R., Homola, L., Blažek, T. a Perková, H. Dose escalation with HDR brachytherapy in high risk patients - five year results. s. 755-755.
Skrovina, M., Straka, M., Holaskova, E., Bartos, J., Migrova, M., Andel, P., Adamcik, L., Duda, M., Soumarová, R. a Selingerova, I. Karcinom tlustého střeva - zhodnocení komplikací a rizik plánovaných resekčních výkonů. Rozhl Chir. 2014, s. 311-316.
Soumarová, R. Kontroverze radioterapie u karcinomu pankreatu. In: Kontroverze v onkologii. Pardubice. 2014.
Straka, M., Soumarová, R., Migrová, M. a Vojtek, C. Pancreatic paraganglioma - a rare and dangerous entity. Vascular anatomy and impact on management. Surg Case Rep. 2014,
Soumarová, R. Prevence nežádoucích účinků onkologické léčby. In: Agel symposium. Olomouc. 2014.
Soumarová, R., Kotásek, R. a Straka, M. Radioterapie karcinomu pankreatu. In: PragueOnco. Praha. 2014.
Blažek, T., Soumarová, R. a Homola, L. Samostatná kurativní HDR brachyterapie karcinomu prostaty u pacientů po předchozí radiaci v oblasti pánve. In: X. kongres SROBF. Hradec Králové. 2014.
Soumarová, R. Velmi pozdní následky radioterapie - limitující faktor současných radioterapeutických technik. Klinická onkologie. 2014, s. 155-155.
Soumarová, R., Homola, L. a Perková, H. Long term results of HDR brachytherapy in men older than 75 with localized carcinoma of the prostate. RADIOTHER ONCOL. 2013, roč. 18, s. 11-15. ISSN 0167-8140.
Soumarová, R., Straka, M., Richter, J., Adamčík, L., Bartoš, J. a Škrovina, M. Místo radioterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání. Farmakoterapie. 2013, s. 12-15. ISSN 1801-1209.
Soumarová, R., Wendrinski, A., Gruna, J. a Škrovna, M. Kapecitabin v kombinaci s radioterapií u lokálně pokročilého karcinomu rekta. The Lancet Oncology - české vydání. 2012, č. 11, s. 1-4. ISSN 1213-9432.
Soumarová, R., Perková, H., Blažek, T., Homola, L., Machala, S. a Richterová, H. Možnosti radioterapie karcinomu prostaty. Urologie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 192-198. ISSN 1213-1768.
Soumarová, R., Manasek, V., Perková, H. a Ferák, I. Radiotherapy in the treatment of epididymal adenocarcinoma - case report. ONKOLOGIE. 2012, roč. 35, s. 43-45. ISSN 0378-584X.


AuthorTitleType of thesisYear
Jelínková SvatavaCurrent Possibilities of Radiotherapy in the Treatment of Prostate CancerBachelor's thesis 2012 


No record found.

social hub