UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Renáta Poláčková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Renáta Poláčková, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:neonatology
Department/ Faculty: Department of Pediatrics and Neonatal Care (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 545
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Poláčková, R., Salounová, D. a Kantor, L. Lactate as an early predictor of psychomotor development in neonates with asphyxia receiving therapeutic hypothermia. BIOMEDICAL PAPERS. 2018, 2(162), s. 144-148. ISSN 1213-8118.
Timkovič, J., Pokryvkova, M., Janurova, K., Barinova, D., Poláčková, R. a Mašek, P. Evaluation of the WinROP system for identifying retinopathy of prematurity in czech preterm infants. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2017, č. 1, s. 111-116. ISSN 1213-8118.
Poláčková, R. Možná rizika předčasného propuštění novorozence. In: Beskydské pediatrické dny. Ostravice. 2014.
Poláčková, R. Následná péče o rizikového novorozence - multioborový přístup. In: Následná péče o rizikového novorozence I.. Klimkovice. 2014.
Poláčková, R. Péče o rizikového novorozence po propuštění do domácí péče. In: Novinky v péči o novorozence a malé kojence. Ostrava. 2014.
Poláčková, R. "Šedá zóna" zahajování a ukončování intenzivní péče na hranici viability. In: Resuscitace novorozence. Ostrava. 2014.
Vítečková, T., Poláčková, R. a Havlíková, E. Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců. In: XXX. neonatologické dny s mezinárodní účastí. Praha. 2014.
Poláčková, R. Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců. In: XXII. neonatologické setkání. Ostravice. 2014.
Poláčková, R. Abstinenční syndrom. In: Neonatologie. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta a.s., 2013. s. 16-23. ISBN 978-80-204-2994-0.
Poláčková, R. Asfyxie, hypoxicko-ischemická encefalopatie. In: Neonatologie. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta a.s., 2013. s. 52-58. ISBN 978-80-204-2994-0.
Poláčková, R., Cholevik, D., Timkovič, J., Němčanský, J., Kolarčíková, V., Mašek, P. a Pokrývková, M. Screening ROP ve FN Ostrava. Česká a slovenská oftalmologie. 2013, s. 51-57.
Poláčková, R. Syfilis. In: Neonatologie. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta a.s., 2013. s. 422-427. ISBN 978-80-204-2994-0.
Pokrývková, M. a Poláčková, R. Thanatoforická dysplazie. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 386-388. ISSN 1213-0494.
Zeleník, K., Havlíková, E., Poláčková, R. a Komínek, P. Otázky související se zaváděním plošného screeningu sluchu v Moravskoslezském kraji. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 112-118. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Havlíková, E., Poláčková, R., Zeleník, K. a Kabelka, Z. Plošný screening sluchu. Jsme připraveni jej provádět na novorozeneckých odděleních?. Neonatologické listy. 2012, roč. 18, s. 3-6. ISSN 1211-1600.


No record found.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub