UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Radoslava Tomanová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Radoslava Tomanová
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:pathological anatomy
Department/ Faculty: Institute of Pathology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Wozniaková, M., Delongová, P., Hurník, P., Tomanová, R. a Horáček, J. Smrtící meningokok. In: XII. Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2019.
Tomanová, R. Kazuistika BIO č. 11262/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Tomanová, R. Kazuistika BIO č. 12369/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Delongová, P., Gamratová, M., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: 14.sympozium molekulární patologie a histo(cyto) chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář divize IAP: Molecular Pathology Days, Programme and abstract book 2018-06-14 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-7471-234-0.
Jakšová, M., Delongová, P., Szotkovská, I., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: VIII. Studentská vědecká konference: VIII. Studenstská vědecká konference Lékařské fakulty OU - Sborník abstraktů z konference 2018-05-10 Ostrava. Ostrava: X - Media servis s.r.o,, 2018. s. 41-41. ISBN 978-80-7464-483-2.
Tomanová, R. Kazuistika BIO č. 9658/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Gamratová, M., Szotkovská, I., Tomanová, R., Křen, L. a Dvořáčková, J. Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 77-78. ISBN 978-80-906205-5-1.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Žiak, D., Dvořáčková, J., Faistová, H., Doležílek, R., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Šímová, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Kliment, M., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O. a Dítě, P. Gastrointestinal stromal tumors, morphological and immunohistochemical study. Forceps versus endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration cytology.. In: 39th ecc European congress of cytology. Milano. 2015.
Gamratova, M., Trúchliková, I., Ostárková, B., Tomanová, R., Žiak, D., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.. In: 18. seminář mladých patologů a 42. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2015.
Dvořáčková, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Žiak, D., Hurník, P., Doležílek, R., Židlík, V., Šustíková, J., Ondrušek, R., Kliment, M., Urban, O. a Klvaňa, P. VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.. In: XVI. Pankreatologický den. Brno. 2015.
Žiak, D., Hurník, P., Heroková, J., Ondruššek, R., Laciok, S., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Coexistence of intraductal proliferative lesions of breast with low grade invasive carcinoma NST and tubular carcinoma - retrograde study. 2014.
Bielniková, H., Mazura, I., Dvořáčková, J., Delongová, P., Tomanová, R., Buzrla, P. a Šímová, J. Jednonukleotidové polymorfismy vybraných genů u astrogliálních tumorů.. In: 10. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto) chemie a 100. olomoucký diagnostický seminář. Olomouc. 2014.
Buzrla, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R. a Fakhouri, F. Neobvyklý nález v oblasti duodena a vaterské papily - kazuistika 2 případů. s. 40-40. ISSN 1210-7875.
Dvořáčková, J., Žiak, D., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O., Dítě, P., Šímová, J. a Kliment, M. Porovnání cytologického a bioptického vyšetření v diagnostice GIST z pohledu patologa. s. 42-42. ISSN 1210-7875.
Ostárková, B., Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Bielniková, H. a Vaculová, J. Proč je pitva důležitá. In: 17. Seminář mladých patologů a 41. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2014.
Dvořáčková, J., Žiak, D., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Šímová, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Kliment, M. a Urban, O. VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU. s. 53-54. ISSN 1210-7875.
Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Urbanovská, I., Cvek, J., Motyka, O. a Bielniková, H. Využití molekulárně cytogenetických metod při analýze vybraných mozkových nádorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu. In: 10. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto) chemie a 100. olomoucký diagnostický seminář. Olomouc. 2014.
Dvořáčková, J., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T. a Drábek, J. AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 60-64. ISBN 978-80-7464-364-4.
Bartusková, J., Dvořáčková, J., Delongová, P., Tomanová, R., Buzrla, P. a Urbanovská, I. Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 122-126. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ostárková, B., Tomanová, R., Delongová, P. a Dvořáčková, J. Metastazující nádor do subarachnoideálního prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 55-59. ISBN 978-80-7464-364-4.
Tomanová, R., Delongová, P., Zuchnická, J., Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Mačák, J. Primární maligní meningeální melanom kazuistika. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 118-121. ISBN 978-80-7464-364-4.
Tomanová, R., Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Ehrmann, J., Brychtová, S., Krhutová, V., Tavandzis, S. a Janíková, M. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012. ISBN 978-80-7471-022-3.
Delongová, P., Kováčová, H., Ostárková, B., Tomanová, R., Dvořáčková, J. a Matura, D. Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 127-131. ISBN 978-80-7464-364-4.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Transplacentární přenos cytmegalovirové infekce sdružený s mnohočetnými vývojovými vrozenými vadami. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 155-158. ISBN 978-80-7464-364-4.
Delongová, P., Bartusková, J., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi. Onkologie. 2012, ISSN 1802-4475.
Tulinský, L., Dostalík, J., Dvořáčková, J. a Tomanová, R. Obrovský gastrointestilnální stromální tumor - kazuistika. 2012.
Tomanová, R. Persistující a recidivující fluidothorax, pachypleura 1.dx. In: Meziregionální seminář patologů. Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba. 2012.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Tomanová, R. a Dokulil, J. Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-4. ISSN 1804-7521.
Paleček, T., Tomanová, R., Hanzlíková, P. a Kacířová, R. Atypické nádory mozkových obalů. In: II.bilaterální NCH-radiodiagnostické sympozium moravskoslezského regionu. Rožnov pdo Radhoštěm. 2011.
Tomanová, R., Buzrla, P. a Bielniková, H. Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom). In: II. bilaterální NCH-radiodiagnostické sympozium moravskoslezského regionu. Rožnov pod Radhoštěm. 2011.
Bielniková, H., Mačák, J., Tomanová, R. a Buzrla, P. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. Onkologie. 2011, ISSN 1802-4475.
Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Tomanová, R. Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO.. ISSN 1802-4475.
Kubala, O., Horáček, J. a Tomanová, R. Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.. s. 48-49. ISBN 978-80-86793-15-3.
Šťastný, K., Horáček, J. a Tomanová, R. Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.. s. 48-48. ISBN 978-80-86793-15-3.


No record found.No record found.

social hub