Publications
Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Koutníková, D. Růžičková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysoké dávky vitamínu A počas embryogenézy a postnatálny antioxidačný status v pečeni potkana
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, Juraj Guzy, D. Kluchová
Year: 2011, CHEM LISTY
journal article

Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu
L. Dubská, M. Vyskočilová, R. Nenutil, D. Valík, D. Knoflíčková, P. Fabian, I. Kocáková, R. Demlová, M. Beránek, M. Drastíková, H. Vošmiková, Arpád Bóday, K. Horká, Jarmila Šimová, J. Drábek, J. Ehrmann, M. Hajdúch, M. Matějčková, R. Šíma, D. Tvrdík, C. Povýšil, A. Ryška
Year: 2011, Casopis Lekaru Ceskych
journal article

Využití hyperbarické oxygenoterapie v chirurgii a traumatologii.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití klasifikace NIC v domácí péči
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kauzistiky.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kazuistiky
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývin a inervácia týmusu (týmus z pohľadu anatómie, histológie a embryológie)
František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios, Bratislava
specialist book

Výzkum v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a Slovenská farmacie
journal article

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
journal article

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
journal article

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
journal article

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání seniorů na LF Ostravské univerzity
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
abstract in proceedings

Wroclaw
Radka Kozáková
Year: 2011
work experience abroad

XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
Michal Hájek, David Zub
Year: 2011, Hojení ran
journal article

XIX .Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
David Zub, Michal Hájek
Year: 2011, Pracovní lékařství
journal article

Záchytný systém Flexi- Seal
Kateřina Hašová, Andrea Vilímková
Year: 2011
abstract in proceedings

Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO
Radka Bužgová, Eva Janíková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy boje proti terorismu
Marek Smetana, Radomír Ščurek
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychologie pro zdravotnické obory
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Závrať (vertigo)-multiobrový příznak
Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová, Eva Mrázková
Year: 2011
abstract in proceedings

Zbytečné dětské úrazy
Eva Lapčíková, Michaela Hlávková, Zuzana Říhová
Year: 2011
abstract in proceedings

Zbytečné dětské úrazy
Eva Lapčíková, Zuzana Říhová, Michaela Hlávková
Year: 2011
abstract in proceedings

Zlomeniny a poranění kloubů
Sabina Psennerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ZM krční páteře - indikace, anomalie
Josef Nekula
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny somatosenzorických funkcí horní končetiny pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě v průběhu léčebné rehabilitace
Kateřina Macháčková
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zobrazovací metody
Josef Nekula
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní styl dárců krve
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

1000 laparoskopických operací na kolorektu
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Miloslav Mazur, Petra Guňková, Igor Guňka
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

3. Trilaterální sympozium
Leopold Pleva, Igor Dvořáček
Year: 2011
organizing conference, workshop

49 Novel mutations of Marfan syndrome in Czech population
E. Prusova, R. Měch, H. Slavíková, Arpád Bóday
Year: 2011
abstract in proceedings

49 Novel mutations of Marfan syndrome in Czech population
E. Prusova, R. Měch, H. Slavíková, Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A left-sided asymptomatic supraclavicular cystic mass in a 14-year-old girl
Pavel Komínek, R Zachař, Petr Matoušek, Karol Zeleník
Year: 2010, EUR J PEDIATR
journal article

A nationwide study on topography and efficacy of the stroke treatment network in the Czech republic.
R. Mikulík, D Václavík, D. Šaňák, Michal Bar, P. Ševčík, Z. Kalita, N. Wahlgren
Year: 2010, J NEUROL
journal article

AASI (ambulatory arterial stiffness index) a pulzní tlak u dětí s diabetes mellitus 1.typu (DMT1)
Terezie Šuláková, J. Janda, J. Černá, V. Janštová, J. Feber
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ACTIVATION OF BRAIN STRUCTURES DURING MICTURITION IN WOMEN - A FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE STUDY
Jan Krhut, P Holy, J Tintera, R Zachoval, Ondřej Havránek, P Zvara
Year: 2010, EUR UROL SUPPL
journal article

Acute stroke study of optimized TPA dosing in correlation with artery status.
J. Brichta, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, M. Reif, R. Mikulík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktivita cholinesteráz a ich význam v medicíne
František Dorko, Alžběta Holibková, Eva Výborná
Year: 2010
abstract in proceedings

Akute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: factors predicting better clinicaloutcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: factors predicting better clinicaloutcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

akutní ischemický iktus na podkladě akutní okluze vnitřní krkavice - faktory podmiňující lepší výsledný klinický stav pacientů podstupující akutní karotickou dezobliteraci
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akutní selhání ledvin
Michal Hladík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akutní záněty hltanu
Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2010, Medicína po promoci
journal article

Alergenní riziko v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Petra Klimková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Ameloblastom maxilárního sinu s propagací do etmoidálních sklípků a do nosní dutiny.
Jirka Mačák
Year: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
journal article


