Publications
Význam screeningového vyśetŕení z hlediska diagnostiky poruch funkce neutrofilních leukocytú (kazuistika)
Alexandra Lochmanová, V. Novák
Year: 2010, Alergie
článek v odborném periodiku

Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2010, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Darja Jarošová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What do patients expect and what do nurses offer to patients? Results from an international comparative study on care
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Darja Jarošová, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, A. Merkouris
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Which patients with an acute ischemic caused by and acute ICA occlusion would mostly benefit from emergent cea?
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, I. Vlachová, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěž české populace nádory v urologii 1959-2007
Edvard Geryk, Petr Dítě, D. Pacík, J. Kozel, Radim Štampach
Year: 2010, -Urologie pro praxi,
článek v odborném periodiku

Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Radka Lochmanová
Year: 2010
stať ve sborníku

Zdravotní péče u vietnamské minority v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní péče u vietnamské minority v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010, UP Olomouc
kapitola v odborné knize

Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Marian Pažický
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní stav a životní styl studujících zdravotnické obory v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s Thyrogenem ve FN Ostrava
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2010
stať ve sborníku

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zneužívání drog u řidičů 2005-2009
Petr Kurka, Marie Staňková, M. Magnátová, Vladimíra Gebauerová
Year: 2010
stať ve sborníku

Zobrazení kyčelního kloubu megnetickou rezonancí
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, M. Kodaj, P. Hanzlíková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zobrazovací metody ramenního kloubu
Josef Nekula, B. Pauček
Year: 2010
stať ve sborníku

Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Bc., M. Menzlová
Year: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Životní pojistka
Luboš Valerián
Year: 2010
stať ve sborníku

1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

A discordance between P450 2D6 genotype and phenotype
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann, I. Ježíšková, N. Jurčková
Year: 2009
stať ve sborníku

A comparison of high-dose (HD, 500 mg) fulvestrant vs anastrozole (1 mg) as first-line treatments for advanced breast cancer: results from FIRST
David Feltl, A Kol.
Year: 2009, CANCER RES
článek v odborném periodiku

A complex educational programme focused on clinical practice guidelines
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A complex educational programme focused on clinical practice guidelines.
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
stať ve sborníku

A new mutation of the col4a5 gene in a family with alport syndrome (case report)
A. Bosáková, Terezie Šuláková, Pavlína Plevová, Jana Dvořáčková
Year: 2009
stať ve sborníku

A response to infection in patients with severe sepsis - do we need a
R. Kula, P. Szturz, R. Sklienka, J Máca, Jan Neiser
Year: 2009, -
článek v odborném periodiku

Activation of the Fibrinolytic system in Acute Stroke Patients aftter a 1-Hour Sono-thrombolysis using a Diagnostic 1-4 MHz Transcranial Probe
David Školoudík
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Activity of fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg as first-line treatment for advanced breast cancer: results from the FIRST study.
JFR Robertson, A. Llombart-Cussac, J. Rolski, David Feltl, J. Dewar, E. Macpherson, J. Lindemann, MJ Ellis
Year: 2009, J CLIN ONCOL
článek v odborném periodiku

ADEL - Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches.
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová, A Kol.
Year: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydin
Darja Jarošová
Year: 2009
působení v zahraničí

Agresivní pacient v klinické praxi zdravotníků
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Ajou University, Seoul
Darja Jarošová
Year: 2009
působení v zahraničí

Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče
Darja Jarošová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktinomykóza mozku - kazuistiky
L. Petroušová, Luděk Rožnovský, T. Hrbáč, J. Jančová
Year: 2009, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, Jan Jahoda, Stanislav Jelen
Year: 2009
ostatní

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, J. Jahoda
Year: 2009
stať ve sborníku

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, Jan Jahoda
Year: 2009
ostatní

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2009
ostatní

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2009
ostatní

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2009
ostatní

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj
E. Kolářová, Helena Šebáková, Moldrzyk Z., J. Kubina
Year: 2009
stať ve sborníku

Aktivní násilí proti jednotlivci páchané osobami s psychiatrickou zátěží
Luboš Valerián
Year: 2009
stať ve sborníku

Aktivní násilí proti jednotlivci páchané osobami s psychiatrickou zátěží
Luboš Valerián
Year: 2009, -
článek v odborném periodiku

Akutní stavy v geriatrii
Hana Kubešová, P. Weber, P. Ševčík, Michal Mašek, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ
Year: 2009, Praha : Galén
odborná kniha

Alergické dermatitidy jako nemoci z povolání
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková
Year: 2009
stať ve sborníku

Altered cholesterol requirement during the acute phaseof Crohn´s disease
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, T. Karlík, A. Martínek, A. Mendlová
Year: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Alveolární echinokokóza-nově se objevující onemocnění?
L. Hozáková-Lukáčová, L. Kolářová, Luděk Rožnovský, I. Hiemer, L. Denemark, R. Čuřík, Jana Dvořáčková
Year: 2009, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Ambulatory blood Pressure Monitoring (ABPM) in Children - Easy for the computer, no so easy for the Physician
Terezie Šuláková, Et Al.
Year: 2009
stať ve sborníku

An analysis of growth, differentiation and apoptosis genes with risk of renal cancer
Vladimír Janout
Year: 2009, PLoS One
článek v odborném periodiku

An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy
Miroslav Janura, C. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark
Year: 2009, HUM MOVEMENT SCI
článek v odborném periodiku


