Publications
Trestní právo procesní I.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trestní právo procesní II.
Luboš Valerián
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ultrasonographic and perioperative macroscopic findings in acute carotid artery occlusion.
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, .. A Kol.
Year: 2011, J NEUROIMAGING
journal article

Ultrasonographic and Perioperative Macroscopic Findings in Acute Carotid Artery Occlusion
Jana Dvořáčková, R. Herzig
Year: 2011, JOURNAL OF NEUROIMAGING
journal article

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2011
abstract in proceedings

Úmrtnost u černouhelných horníků
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová
Year: 2011
abstract in proceedings

Urgentní medicína - Zdravotnická záchranná služba
Sabina Psennerová
Year: 2011
others

Use of passive extension bias to facilitate finger movement for repetitive task practice after stroke
Kateřina Macháčková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory
Hana Sochorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Cor et Vasa
journal article

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa.
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Medicína po promoci
journal article

Validace stanovení AFP v plodové vodě soupravou AFP Access
F. Štumr, Vladimír Bartoš
Year: 2011, FONS bulletin
journal article

Validizácia ošetrovatelskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Year: 2011
abstract in proceedings

Vancomycin dosage in patients with sepsis undergoing continual renal replacement therapy
V. Vojtová, J. Strojil, J. Zahálková, Nadežda Petejová, K. Urbánek
Year: 2011, INT J CLIN PHARM
journal article

Violation of ethical principles in institutional care for older people
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2011, NURS ETHICS
journal article

Vitamín A v biologickom systéme
Peter Patlevič, František Dorko
Year: 2011
abstract in proceedings

Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou
Darja Perůtková, Ilona Plevová
Year: 2011, Dermatologie pro praxi
journal article

Vliv infrainguinálních bypassů na dlouhodobou průchodnost pánevních intervencí - význam hybridních výkonů
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vliv kyslíku na růst anaerobních patogenních bakterií
Ondřej Holý, Dittmar Chmelař, H. Kollárová, Jana Vlčková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv preventivních strategií na vznik infekce močových cest při katetrizaci močového měchýře
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Výběr problémů v komunikaci
Renáta Zeleníková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výskyt arteriální hypertenze v registru renálních biopsií u dětí, 15 let zkušeností
A. Kolský, E. Jančová, J. Dušek, Michal Hladík, A Kol.
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Koutníková, D. Růžičková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysoké dávky vitamínu A počas embryogenézy a postnatálny antioxidačný status v pečeni potkana
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, Juraj Guzy, D. Kluchová
Year: 2011, CHEM LISTY
journal article

Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu
L. Dubská, M. Vyskočilová, R. Nenutil, D. Valík, D. Knoflíčková, P. Fabian, I. Kocáková, R. Demlová, M. Beránek, M. Drastíková, H. Vošmiková, Arpád Bóday, K. Horká, Jarmila Šimová, J. Drábek, J. Ehrmann, M. Hajdúch, M. Matějčková, R. Šíma, D. Tvrdík, C. Povýšil, A. Ryška
Year: 2011, Casopis Lekaru Ceskych
journal article

Využití hyperbarické oxygenoterapie v chirurgii a traumatologii.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití klasifikace NIC v domácí péči
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kauzistiky.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kazuistiky
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývin a inervácia týmusu (týmus z pohľadu anatómie, histológie a embryológie)
František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios, Bratislava
specialist book

Výzkum v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a Slovenská farmacie
journal article

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
journal article

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
journal article

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
journal article

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání seniorů na LF Ostravské univerzity
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
abstract in proceedings

Wroclaw
Radka Kozáková
Year: 2011
work experience abroad

XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
Michal Hájek, David Zub
Year: 2011, Hojení ran
journal article

XIX .Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
David Zub, Michal Hájek
Year: 2011, Pracovní lékařství
journal article

Záchytný systém Flexi- Seal
Kateřina Hašová, Andrea Vilímková
Year: 2011
abstract in proceedings

Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO
Radka Bužgová, Eva Janíková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy boje proti terorismu
Marek Smetana, Radomír Ščurek
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychologie pro zdravotnické obory
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Závrať (vertigo)-multiobrový příznak
Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová, Eva Mrázková
Year: 2011
abstract in proceedings


