Publications
Apolipoprotein E/C1 Locus Variants Modify Renal Cell Carcinoma Risk
Vladimír Janout
Year: 2009, CANCER RES
článek v odborném periodiku

Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arterial HTN in children with T1DM-frequent and not easy to diagnose
Terezie Šuláková, Jan Janda, Astrid Šuláková, Jaroslav Slaný
Year: 2009, PEDIATR DIABETES
článek v odborném periodiku

Arterial hypertension in children with diabetes mellitus type 1 - frequent and not easy to diagnose
Terezie Šuláková, Jan Janda, Astrid Šuláková, Jaroslav Slaný, Et Al.
Year: 2009
stať ve sborníku

Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use.
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, M. Elfmark, I. Nedvědová
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

Association between a 15q25 gene variant, smoking quantity and tobacco-related cancers among 17 000 individuals
Vladimír Janout, A Kol.
Year: 2009, Int J Epidemiol
článek v odborném periodiku

Association between Socio-economic Deprivation Index and Mortality in Two Spatial Scale Studies
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, I. Tomášek, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku

Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Makhoul, R. Hromádková
Year: 2009, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Beta-blokátory
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2009, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Bezpečnost odbavení cestujících v letecké dopravě s ohledem na kapacitu
Radomír Ščurek
Year: 2009, SPBI Spektrum
článek v odborném periodiku

Biologie člověka
Jaroslav Horáček
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologie člověka
Jaroslav Horáček
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
stať ve sborníku

Boží právo první noci; Boží zvůle; Memento mori; Odpusť nám, bože, odpusť noci dlouhých nožů; Kokainové nebe; Čepobití nebytí; Markytánky; Smrt umění
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2009, ALISA
kapitola v odborné knize

Budapešť
Radka Kozáková
Year: 2009
působení v zahraničí

Care: How it is expressed and how it is perceived
E. Papastavrou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Darja Jarošová, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, A. Merkouris
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carotid body tumors: Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carotid body tumors: Surgical Treatment.
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2009
stať ve sborníku

Celoživotní vzdělávání sester - potřeba současnosti
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka
Year: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
článek v odborném periodiku

Cholesterol metabolism in active Crohn's disease
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Blaha, R. Hyspler, T. Karlík, Arnošt Martínek, A. Mendlová
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
článek v odborném periodiku

Cholesterol metabolism in active Crohn's disease
Arnošt Martínek
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
článek v odborném periodiku

Chyby a omyly v komunikaci mezi sestrami a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CISP Investigators: Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: základní analýza souboru
V. Džupa, Jana Chmelová, T. Pavelka, P. Obruba, P. Wendsche, P. Šimko
Year: 2009, Acta Chir. Orthop. Traum. Čech.
článek v odborném periodiku

Clinical quiz: acute renal failure and hepatopathy
Terezie Šuláková, D. Barnetová, Pavel Širůček, A. Bosáková, Jaroslav Slaný, Et Al.
Year: 2009
stať ve sborníku

Clinicopathological Correlations of Cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 Expressions in Surgically Resectable Pancreatic Invasive Ductal Adenocarcinoma
M. Hermanová, P. Karásek, R. Nenutil, M. Kyr, J. Tomášek, I. Baltasová, Petr Dítě
Year: 2009, PANCREAS
článek v odborném periodiku

Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis.
P. Hradílek, P. Šťourač, Michal Bar, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2009, ACTA OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku

Comparison of CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Year: 2009
stať ve sborníku

Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: two cyclin D1-negativa cases detected.
L. Stefancikova, M. Moulis, P. Fabian, I. Falkova, I. Vasova, L. Kren, Jirka Mačák
Year: 2009, Journal of Clinical Pathology
článek v odborném periodiku

Cultural Influence on the Development of Navajo Indian Children
Lucie Sikorová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cyklosporin A: farmakokinetiky, monitorování a jeho použití v revmatologii
David Suchý, Milan Grundmann
Year: 2009, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech socio-economic deprivation index and its use for analysis of mortality data
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová, P. Fejtková
Year: 2009, International Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Datová bezpečnost
Karol Korhelík
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Decapitation on medieval Hospital Cemetery from Znojmo, Czech Republic
Markéta Pechníková, E. Drozdová, Z. Čižmář
Year: 2009, Anthropologie - International Journal of the Science of Man
článek v odborném periodiku

Denzitometrické nálezy u žen uží vajících gestagenní hormonální antikoncepci
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, E. Eberová, M. Rozbroj, C. Dvořáček, M. Ledvinková, J. Měch, R. Pomahač, H. Fousková, O. Kempný
Year: 2009, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma
Otakar Kraft, L. Petráš, Jana Dvořáčková, O. Kubala, J. Heroková, Pavel Širůček
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detoxifikace dětí a mladistvých závislých na nealkoholových drogách
Jitka Svobodová
Year: 2009, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Diagnostic accuracy of postnatal ultrasound screening for urinary tract abnormalities
J. Hálek, H. Flogelová, K. Michálková, O. Smakal, L. Dubrava, J. Zapletalová, Vladimír Janout
Year: 2009, PEDIATR NEPHROL
článek v odborném periodiku

Diagnostika a léčba závratí
Eva Mrázková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula
Jana Chmelová, V. Džupa, T. Pavelka, M. Ryšavý, V. Báča, J. Vavrečka, M. Otčenášek, R. Grill
Year: 2009, Galén
odborná kniha

Diferenciální diagnostika DDD
Josef Nekula
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differential diagnostics of idiopathic recurrent acute pancreatitis
J. Trna, V. Příbramská, Petr Dítě
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Dignified old age for vulnerable seniors
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Distribution of NOS positive structures in the dorsal horn of spinal cord during postnatal development
Peter Patlevič, A. Boleková
Year: 2009
stať ve sborníku

Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery
Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, V. Richter
Year: 2009, WORLD J SURG
článek v odborném periodiku


