Publications
Pracovní spokojenost sester - význam jejího sledování
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktický dopad systému kategorizace prací v ochraně zdraví při práci
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Year: 2011
abstract in proceedings

Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN).
Darja Jarošová, Ilona Plevová
Year: 2011, Grada
specialist book chapter

Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu - závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin
K. Šťastný, V. Červinka, J. Siller, K. Havlíček, J. Gatek, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Narsanská, B. Sůvová, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Prenatálna aplikacia atRA zapríčiňuje perinatálnu úmrtnost´ u potkanov
Tatiana Špakovská, František Dorko, Květuše Lovásová, D. Kluchová
Year: 2011
abstract in proceedings

Preťaženie opatrovateľa - obsahová validizácia ošetrovateľskej diagnózy v Slovenskej a Českej republike
Mária Tabaková, Renáta Zeleníková, Věra Kolegarová
Year: 2011, Profese on-line
journal article

Primární jaterní karcinoid
Jiří Plášek, M. Vybíralová, Jana Dvořáčková, A. Petrušková, J. Sagan, M. Golián, Vladimír Hrabovský, Nadežda Petejová, Arnošt Martínek
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article

Pro a proti hyperbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled.
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, Ivo Němec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pro a proti hyperbarické oxygentoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, Ivo Němec
Year: 2011, Kazuistiky v diabetologii.Suplementum 2
journal article

Probiotics in hepatology
Jan Lata, M. Kopáčová, Petr Vítek
Year: 2011, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Problematika ošetrovateľskej diagnostiky - teoretická východiská a aplikácia v ošetrovateľskom procese
Darja Jarošová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Profesní Sebeobrana pro složky IZS
Karel Doležal, Tomáš Lapka
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Profit pacientů ze stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, Otakar Kraft, Jiří Hrbáč, V. Kosek
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Průchodnost pánevních intervencí - je ovlivněna infrainguinálním bypassem?
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Jaroslav Mayzlík
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

První rok výuky anatomie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
František Dorko, Eva Výborná, Alžběta Holibková
Year: 2011
abstract in proceedings

První zásah na místě trestného činu I.
Vladimír Čoček
Year: 2011
others

První zásah na místě trestného činu II.
Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Přehled poznatků o hodnocení ošetřovatelské péče klasifikací NOC
Soňa Bocková, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled poznatků o hodnocení ošetřovatelské péče klasifikací NOC
Soňa Bocková, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2011
abstract in proceedings

Přetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péče
Renáta Zeleníková, Věra Kolegarová, Radka Kozáková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Year: 2011
abstract in proceedings

Přínos a využití scintigrafického vyšetření myokardu metodou SPECT u pacientů po transplantaci ledviny
Otakar Kraft, D. Nováková, A. Petrušková, Radoslava Drozdková
Year: 2011
abstract in proceedings

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychická zátěž sester pečujících o onkologicky nemocné
Jana Zálešáková, Radka Bužgová
Year: 2011, Pracovní lékařství
journal article

Psychologické problémy chirurgického ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2011, Odborný časopis Zdravotnícke štúdie
journal article

Psychologie zdravotnické profese
Lucie Sikorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychosociální aspekty při ošetřování onkologického pacienta
Eva Zacharová
Year: 2011, Sestra
journal article

Psychosociální přístup k pacientům na JIP
Eva Zacharová
Year: 2011, Sestra
journal article

Pulmonary Barotraumas with Bilateral Pneumothorax Related to HBO.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RADIAČNĚ-BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PŘI VNITŘNÍ APLIKACI RADIOFARMAK; NOVÉ RADIOBIOLOGICKÉ POZNATKY
Vojtěch Ullmann
Year: 2011
abstract in proceedings

Radiofrekvenční ablace v gastrointestinálním traktu - aktuální stav ve světě a v ČR
J. Martínek, P. Falt, J. Gregar, Š. Suchánek, Ondřej Urban, V. Procházka, M. Zavoral
Year: 2011, Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek, Z. Arelýová
Year: 2011
abstract in proceedings

Regionálna anestézia
J Mihálik, František Dorko, L´. Poliak
Year: 2011
abstract in proceedings

Rehabilitace v geriatrii
Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rektovaginálna fistula
E. Boroš, T. Borošová, František Dorko
Year: 2011
abstract in proceedings

Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky
Martin Fabišovský, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, Jan Krhut
Year: 2011, Klinická urológia
journal article

Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů
Martin Fabišovský, Jan Krhut, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková
Year: 2011, Česká urologie
journal article

Reverzní mapování lymfatik v axile jako možnost prevence lymfedému u pacientek s karcinomem prsu
D. Pavlišta, Peter Koliba, O. Eliška
Year: 2011, Česká gynekologie
journal article

Revison endonasal dacryocystorhinostomies: Analysis of 44 procedures
P. Komínek, S. Červenka, Tomáš Pniak, K. Zeleník, Hana Tomášková, Petr Matoušek
Year: 2011, RHINOLOGY
journal article

Rizikové faktory dlouhodobé průchodnosti pánevních intervencí
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na dlouhodobou umělou plícní ventilaci
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na neodkladnou péči
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Role sestry se zaměřením na očišťovací metody krve
Renáta Zoubková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Rozdíly v pooperačním průběhu u seniorů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii
Ilona Plevová, Ivanka Otteová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Rutinní molekulární onkologie kolorektálních nádorů
Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Savonia University of Applied Sciences
Darja Jarošová
Year: 2011
work experience abroad

Screening celiakie u pacientů s osteoporózou a osteopenií
P. Fojtík, P. Novosad, M. Kliment, P. Hrdý, Ondřej Urban, Radmila Richterová, Arpád Bóday
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article

Sekundárne nádory prsníka
T. Borošová, E. Boroš, R. Tóth, František Dorko, P. Bohuš
Year: 2011
abstract in proceedings


