Publications
Nezahojené rány
Ivana Fialová
Year: 2011
abstract in proceedings

Nezvyklá malformace plodu
P. Delongová, R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, L. Rudinská, J. Šach
Year: 2011
abstract in proceedings

Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů - otok dolních končetin
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2011
abstract in proceedings

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
M. Janečka, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, J. Rojíček, R. Klučka, M. Sivera
Year: 2011
abstract in proceedings

Nutritional support in renal disease
W. Druml, N. Cano, Vladimír Teplan
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

OBRAZOVÝ ATLAS NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH U NÁHLÝCH ÚMRTÍ II.
M. Smatanová, Igor Dvořáček, Petr Handlos
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, Lucia Ihnát Rudinská
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí III.
M. Smatanová, Marie Staňková, Vladimíra Gebauerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ochrana a podpora zdraví
L. Komárek, Kamil Provazník
Year: 2011, Nadace CINDI
specialist book

Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti
Josef Tvrdík, L. Kabieszová, I. Orságová, L. Hozáková, Ivo Lochman, Alena Kloudová, P. Letocha, S. Schwarzová, Luděk Rožnovský, Ivo Valkovský, Lenka Petroušová, Michal Hladík
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article

Od poruch chování k renálnímu selhání
Michal Hladík, I. Láryšová
Year: 2011, Pediatria pre prax
journal article

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011, Hygiena
journal article

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011
abstract in proceedings

Odhad vlivu smogových situací na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011
abstract in proceedings

Odolnost rodiny s handicapovaným dítětem
Lucie Sikorová, Zuzana Birteková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Ohledání místa činu I.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Ohledání místa činu II.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Ohledání požáru I.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Ohledání požáru II.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Year: 2011, Kontakt
journal article

Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu
Zuzana Čermáková, P. Kovářová, Alena Malušková, M. Paulišková, D. Fizková
Year: 2011, Česká gynekologie
journal article

Ostrava v urgentní péči 2011
Sabina Psennerová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Ostravské dny forensních věd 2011
Igor Dvořáček, M. Smatanová
Year: 2011
organizing conference, workshop

OŠETŘENÍ CIZINCE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI V ČR
Ivana Veselá, Jana Vavrošová
Year: 2011
abstract in proceedings

Ošetřovatelská diagnostika v oblasti sexuálních potřeb pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Distanční texty
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Radka Kozáková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelská péče v pediatrii
Lucie Sikorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Otrava směsí chemikálií aneb Na kolik si ceníme svého zdraví
Eva Lapčíková
Year: 2011
abstract in proceedings

Our first experience with SPECT/CT in oncology
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Oxid uhelnatý
Michal Hájek
Year: 2011, Grada Publishung
specialist book chapter

Oxygen Toxicity During Hyperbaric Oxygen Treatment.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paliativní péče v geriatrii
Radka Bužgová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Papillomatosis of the extrahepatic bile ducts and gallbladder diagnosed by endoscopic ultrasound (EUS) and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
M. Kliment, Ondřej Urban, M. Straka, L. Kudelka, P. Fojtík, P. Faltl
Year: 2011, ENDOSCOPY
journal article

Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care
R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, G. Efstathiou, H. Tsangari, Darja Jarošová, E. Patiraki, Zoltán Balogh, E. Papastavrou
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patients and nurses perceptions on individualised care: an international comparative study
E. Papastavrou, H. Tsangari, Darja Jarošová, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, G. Efstathiou, A. Merkouris, H. Leino-Kilpi
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patologie na území Ostravy v proměnách času
Jana Dvořáčková
Year: 2011, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
journal article

Patomorfologie žilních štěpů
Jaroslav Horáček, R. Brát
Year: 2011
abstract in proceedings

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Michal Bar, Irina Chmelová
Year: 2011, -Posgraduální medicína
journal article

Pediatrický den Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě
Michal Hladík
Year: 2011, -Časopis lékařů českých
journal article

Penologie
Jiří Popelka
Year: 2011, UP v Olomouc
specialist book

Perforace pravé komory srdeční úlomkem žebra po tupém úrazu hrudníku
Leopold Pleva, M. Šir, Jana Chmelová, J. Pometlová
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Peroperační měření průtoku likvoru pomocí ultrazvuku při dekompresi cervikokraniálního přechodu u Chiariho malformace typu I
M. Filip, P. Linzer, F. Šámal, Radim Lipina, David Školoudík
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Pitevný nález při intoxikácií medikamenty
Lucia Ihnát Rudinská, Martina Švancerová, Igor Dvořáček
Year: 2011
abstract in proceedings


