Publications
Metabolic Syndrome in Older Patients
Hana Kubešová, J. Matějovský, H. Meluzínová
Year: 2011,
journal article

Metastázovanie karcinomu žalúdka do lymfatických uzlín v l´avej axile
T. Borošová, E. Boroš, R. Tóth, František Dorko, P. Bohuš
Year: 2011
abstract in proceedings

Mikrobi a člověk (soužití člověka a mikroorganismů).
Dittmar Chmelař
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modernizácia výučby anatómie na Lekárskej fakulte UPJŠ
František Dorko
Year: 2011
abstract in proceedings

Molecular evidence of Plesiomonas shigelloides as a possible zoonotic agent
C. González-Rey, A. Siitonen, A. Pavlova, Ivan Čižnár, S. B. Svenson, K. Krovacek
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
journal article

Molekulárně genetická vyšetření u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
Jarmila Šimová, David Konvalinka, Barbora Kubová, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, Iveta Žebráková, Jana Dvořáčková
Year: 2011
abstract in proceedings

Molekulární markery v diagnostice karcinomu prostaty a jejich využití v praxi
M. Dvořáková, R. Soumarová, M. Štursa, S. Tavandzis, A. Tovaryšová, I. Ferák, V. Drimlova, K. Horká, Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction
P. Komínek, S. Červenka, T. Pniak, K. Zeleník, Hana Tomášková, P. Matoušek
Year: 2011, GRAEF ARCH CLIN EXP
journal article

Možnosti diagnostiky závratí v neurootologické ambulanci
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová
Year: 2011
abstract in proceedings

Možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková
Year: 2011
abstract in proceedings

Mykózy
Jaroslav Horáček, C. Povýšil, Ivo Šteiner
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Nádory hlavy a krku z pohledu NOR - Národního onkologického registru
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2011, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
journal article

Nakládání s tělem zemřelého
Igor Dvořáček
Year: 2011
others

Nález tumoru v dutině břišní - kazuistika
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Soňa Bocková
Year: 2011, Hygiena
journal article

Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO.
Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Radoslava Tomanová
Year: 2011
abstract in proceedings

Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba
Jan Lata, V. Příbramská
Year: 2011, Medicína pro praxi
journal article

Nedostatečný screening a malá informovanost o rizikových faktorech u příbuzných I. stupně nemocných s kolorektálním karcinomem
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Bureš, J. Chalupa
Year: 2011, -Vnitřní lékařství
journal article

Některé aspekty detekce sentinelové uzliny - planární a SPECT/CT vyšetření
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

NĚKTERÉ ASPEKTY SENTINELOVÉ UZLINY Z POHLEDU NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Neobvyklá příčina chronického selhání ledvin u 16letého chlapce
T. Zaoral, Michal Hladík
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neodkladná resuscitace
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Neúrazové stavy
Sabina Psennerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Ivana Olecká, Darja Jarošová
Year: 2011, Profese online
journal article

Nezahojené rány
Ivana Fialová
Year: 2011
abstract in proceedings

Nezvyklá malformace plodu
P. Delongová, R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, L. Rudinská, J. Šach
Year: 2011
abstract in proceedings

Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů - otok dolních končetin
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2011
abstract in proceedings

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
M. Janečka, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, J. Rojíček, R. Klučka, M. Sivera
Year: 2011
abstract in proceedings

Nutritional support in renal disease
W. Druml, N. Cano, Vladimír Teplan
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

OBRAZOVÝ ATLAS NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH U NÁHLÝCH ÚMRTÍ II.
M. Smatanová, Igor Dvořáček, Petr Handlos
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, Lucia Ihnát Rudinská
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí III.
M. Smatanová, Marie Staňková, Vladimíra Gebauerová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ochrana a podpora zdraví
L. Komárek, Kamil Provazník
Year: 2011, Nadace CINDI
specialist book

Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti
Josef Tvrdík, L. Kabieszová, I. Orságová, L. Hozáková, Ivo Lochman, Alena Kloudová, P. Letocha, S. Schwarzová, Luděk Rožnovský, Ivo Valkovský, Lenka Petroušová, Michal Hladík
Year: 2011, Vnitřní lékařství
journal article

Od poruch chování k renálnímu selhání
Michal Hladík, I. Láryšová
Year: 2011, Pediatria pre prax
journal article

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011, Hygiena
journal article

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011
abstract in proceedings

Odhad vlivu smogových situací na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011
abstract in proceedings

Odolnost rodiny s handicapovaným dítětem
Lucie Sikorová, Zuzana Birteková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

Ohledání místa činu I.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Ohledání místa činu II.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Ohledání požáru I.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Ohledání požáru II.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
others

Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Year: 2011, Kontakt
journal article

Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu
Zuzana Čermáková, P. Kovářová, Alena Malušková, M. Paulišková, D. Fizková
Year: 2011, Česká gynekologie
journal article

Ostrava v urgentní péči 2011
Sabina Psennerová
Year: 2011
organizing conference, workshop


