Publications
The effect of psychological intervention on perceived pain in children undergoing venipuncture
Lucie Sikorová, Petra Hrazdilová
Year: 2011, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

The Health Care financing and expenditure.
Ilona Plevová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Year: 2011, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study
V. Doupal, J. Fürstová, T. Furst, A. Krnáčová, Nadežda Petejová, Z. Hrabovská, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek, Kristian Šafarčík
Year: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

The system of the Health Care in the Czech Republic.
Ilona Plevová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tísňové volání
Petr MATOUCH
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

TOXIKOLOGICKÁ PŘÍRUČKA
Petr Kurka, Marie Staňková, Vladimíra Gebauerová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trestní právo hmotné I.
Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trestní právo hmotné II.
Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trestní právo procesní I.
Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trestní právo procesní II.
Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ultrasonographic and perioperative macroscopic findings in acute carotid artery occlusion.
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, .. A Kol.
Year: 2011, J NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku

Ultrasonographic and Perioperative Macroscopic Findings in Acute Carotid Artery Occlusion
Jana Dvořáčková, R. Herzig
Year: 2011, JOURNAL OF NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2011
stať ve sborníku

Úmrtnost u černouhelných horníků
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová
Year: 2011
stať ve sborníku

Urgentní medicína - Zdravotnická záchranná služba
Sabina Psennerová
Year: 2011
ostatní

Use of passive extension bias to facilitate finger movement for repetitive task practice after stroke
Kateřina Macháčková
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory
Hana Sochorová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa.
Vladimír Teplan
Year: 2011, -Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Validace stanovení AFP v plodové vodě soupravou AFP Access
F. Štumr, Vladimír Bartoš
Year: 2011, FONS bulletin
článek v odborném periodiku

Validizácia ošetrovatelskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Year: 2011
stať ve sborníku

Vancomycin dosage in patients with sepsis undergoing continual renal replacement therapy
V. Vojtová, J. Strojil, J. Zahálková, Nadežda Petejová, K. Urbánek
Year: 2011, INT J CLIN PHARM
článek v odborném periodiku

Violation of ethical principles in institutional care for older people
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2011, NURS ETHICS
článek v odborném periodiku

Vitamín A v biologickom systéme
Peter Patlevič, František Dorko
Year: 2011
stať ve sborníku

Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou
Darja Perůtková, Ilona Plevová
Year: 2011, Dermatologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Vliv infrainguinálních bypassů na dlouhodobou průchodnost pánevních intervencí - význam hybridních výkonů
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Vliv kyslíku na růst anaerobních patogenních bakterií
Ondřej Holý, Dittmar Chmelař, H. Kollárová, Jana Vlčková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv preventivních strategií na vznik infekce močových cest při katetrizaci močového měchýře
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Výběr problémů v komunikaci
Renáta Zeleníková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt arteriální hypertenze v registru renálních biopsií u dětí, 15 let zkušeností
A. Kolský, E. Jančová, J. Dušek, Michal Hladík, A Kol.
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Koutníková, D. Růžičková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysoké dávky vitamínu A počas embryogenézy a postnatálny antioxidačný status v pečeni potkana
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, Juraj Guzy, D. Kluchová
Year: 2011, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu
L. Dubská, M. Vyskočilová, R. Nenutil, D. Valík, D. Knoflíčková, P. Fabian, I. Kocáková, R. Demlová, M. Beránek, M. Drastíková, H. Vošmiková, Arpád Bóday, K. Horká, Jarmila Šimová, J. Drábek, J. Ehrmann, M. Hajdúch, M. Matějčková, R. Šíma, D. Tvrdík, C. Povýšil, A. Ryška
Year: 2011, Casopis Lekaru Ceskych
článek v odborném periodiku

Využití hyperbarické oxygenoterapie v chirurgii a traumatologii.
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití klasifikace NIC v domácí péči
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kauzistiky.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kazuistiky
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Year: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a Slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání seniorů na LF Ostravské univerzity
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
stať ve sborníku


