Publications
Prevention of esophageal strictures after circumferential endoscopic submucosal dissection
Jan Martínek, S. Juhas, R. Dolezel, B. Walterova, J. Juhasova, J. Klima, Z. Rabekova, Z. Vackova
Year: 2018, MINERVA CHIRURGICA
článek v odborném periodiku

Prideľovaná/chýbajúca/nedokončená starostlivosť a bezpečnosť pacienta na Slovensku - pilotná štúdia
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém obezity v dětském věku
Zdeněk Švagera
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prognostic indicators in primary plasma cell leukaemia: a multicentre retrospective study of 117 patients
A. Jurczyszyn, J. Radocha, J. Davila, M.A. Fiala, A. Gozzetti, N. Grzasko, P. Robak, I. Hus, A. Waszczuk-Gajda, R. Guzicka-Kazimierczak, E. Atilla, G. Mele, W. Sawicki, D.S. Jayabalan, G. Charlinski, A.G. Szabo, Roman Hájek
Year: 2018, BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2018
stať ve sborníku

Předmluva k článkům na témata hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Year: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Předoperační vyšetření před resekcí jater
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, J Roman, Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled dotazníků a škál hodnotících kvalitu života a non-motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2018, Prakticky Lekar
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2018, Casopis Lekaru Ceskych
článek v odborném periodiku

Přetěžování dětí ve sportu - společenské a zdravotní aspekty
Jiří Demel, Martin Mohyla
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná - chybějící ošetřovatelská péče a výsledky sester a pacientů
Darja Jarošová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Eva Janíková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Eva Janíková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Year: 2018
stať ve sborníku

Přínos hysteroskopie při řešení retinované těhotenské tkáně
J Daňková Kučerová, Petr Kovář, J Dvořáčková, D Žiak
Year: 2018, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příspěvek k problematice hepatorenálního poškození a selhání
Vladimír Teplan
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Psammomatózní tělíska a jiné kalcifikace endometria a endocervixu
Petr Kovář, J Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, Dušan Žiak
Year: 2018, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Pseudohyperkalemia - Potassium released from cells due to clotting and centrifugation - a case report
Tomáš Šálek
Year: 2018, Biochemia Medica
článek v odborném periodiku

Radiofrequency ablation for Barrett's esophagus-related neoplasia
J. Krajciova, Z. Vackova, J. Spicak, Jan Martínek
Year: 2018, MINERVA CHIRURGICA
článek v odborném periodiku

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?
Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?
Peter Ihnát, Petr Vávra, I Slívová, Lubomír Tulinský, Igor Penka
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Rational Design of a New Class of Toll-Like Receptor 4 (TLR4) Tryptamine Related Agonists by Means of the Structure- and Ligand-Based Virtual Screening for Vaccine Adjuvant Discovery
Jan Honegr, R. Dolezal, D. Malinak, M. Benkova, O. Soukup, J. S. F. D. de Almeida, T. C. C. Franca, Kamil Kuča, R. Prymula
Year: 2018, Molecules
článek v odborném periodiku

Reactivation Potential of Novel More Lipophilic Pralidoxime Analogs
M. Hrabinova, J. Misik, D. Jun, Kamil Kuča
Year: 2018, Letters in Drug Design & Discovery
článek v odborném periodiku

Real-world Outcomes of Multiple Myeloma: Retrospective Analysis of the Czech Registry of Monoclonal Gammopathies
Roman Hájek, J. Jarkovsky, V. Maisnar, L. Pour, I. Spicka, J. Minarik, E. Gregora, P. Kessler, M. Sykora, H. Frankova, M. Campion, L. DeCosta, M. Treur, S. Gonzales-McQuire, W. Bouwmeester
Year: 2018, Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia
článek v odborném periodiku

Rekonstrukce durálních defektů xenogenním implantátem
Zdeněk Večeřa, Ondřej KREJČÍ, Michael Houdek, Radim Lipina, M Kanta
Year: 2018, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Respiratory-induced hemodynamic changes measured by whole-body multichannel impedance plethysmography
Peter Langer, Pavel Jurák, Vlastimil Vondra, Josef Halamek, Michal Mestanik, Ingrid Tonhajzerova, Ivo Viščor, Ladislav Soukup, Magdalena Matejkova, Eva Závodná, Pavel Leinveber
Year: 2018, Physiological research
článek v odborném periodiku

Results of voice evaluation using voice analysis with teachers
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kristýna Vojkovská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Risk Factors Associated with Development of Extramedullary Disease in Multiple Myeloma
Tomáš Jelínek
Year: 2018
stať ve sborníku

Robotická rehabilitace pacientů s parézou horní končetiny po cévní mozkové příhodě
Šárka Daňková, Dalibor Pastucha
Year: 2018, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Role of confocal laser endomicroscopy in patients with early esophageal neoplasia
M. Kollar, J. Spicak, E. Honsova, J. Krajciova, Z. Vackova, Jan Martínek
Year: 2018, MINERVA CHIRURGICA
článek v odborném periodiku

RTLS TECHNOLOGIE PRO TRAUMATOLOGII
Jaromír Konečný, Tomáš Urbanczyk, Pavlína ŠTĚPÁNOVÁ
Year: 2018
stať ve sborníku

Safe storage of household substances to prevent child poisoning
Ilona Plevová, Markéta Nedělová
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients
Renata Soumarová
Year: 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE
článek v odborném periodiku

See and Treat Hysteroscopy
Petr Kovář
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Serological survey of measles immunity in the Czech Republic, 2013
Hana Tomášková, H. Zelená, A. Kloudová, I. Tomášek
Year: 2018, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Shoda v hodnocení čerstvých ischemických změn pomocí ASPECT skóre mezi neurologem a intervenčním neuroradiologem u pacientů s akutní mozkovou ischemií
Jiří Král, T. Jonszta, Václav Marcián, Hana Tomášková, Michal Bar
Year: 2018, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Spánková endoskopie - nový požadavek na anesteziologa v diagnostice a léčbě syndromu obstrukční spánkové apnoe
Ondřej Jor, J. Kubíčková, Jan Máca, V. Šeděnková, Michal Frelich, Pavel Ševčík, Pavel Komínek
Year: 2018, Anesteziologie a intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2018, Creative Education
článek v odborném periodiku

Srovnání ankle brachial indexu s ultrasonografickým vyšetřením tepen dolních končetin u diabetiků
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, Jana Janoutová, Anna Zatloukalová, Vladimír Janout
Year: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Stab wounds of the chest caused by penetration of duralumin rods
K. Marecova, M. Uvira, Marek Dokoupil, Petr Handlos
Year: 2018, Forensic Science Medicine and Pathology
článek v odborném periodiku

Standardy a doporučení pro provádění hysteroskopie v ambulantním režimu
Petr Kovář, D Kužel, M Charvát, M Mára
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plžů (Achatina reticulata, Helix aspersa maxima).
Dittmar Chmelař, Radmila Hinštová
Year: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
Pavlína Kušnierová, Vladimír Bartoš, Zdeněk Vavřina, M. Polok Rajska, P. Loučka, F. Všinský, David Zeman, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík
Year: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
článek v odborném periodiku

Steatóza slinivky břišní: klinický význam
Martin Blaho, Petr Dítě, L. Konovský, Arnošt Martínek
Year: 2018, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Stereotactic body radiotherapy using the CyberKnife (R) system in the treatment of patients with liver metastases: state of the art
Peter Ihnát, E. Skacelikova, Milan Tesař, Igor Penka
Year: 2018, ONCOTARGETS AND THERAPY
článek v odborném periodiku

Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení
Peter Ihnát, P Ostruszka, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Stromální mikroprostředí u dobře diferencovaného kolorektálního karcinomu
Mária Gamratová, Patricie Delongová, T. Hulínová, S. Brychtová, J. Dvořáčková
Year: 2018
stať ve sborníku

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci s antibiotiky.
Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Simona Hladíková Hladíková, Jana Kociánová
Year: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199