Publications
Didactics of physical education for physioterapy students. Basic text (for study in abroad)-
Petra Dobešová
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů
Jaromír Gumulec, R. Kula, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka
Year: 2010, Vnitřní Lékařství
článek v odborném periodiku

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2010, BRIT J OPHTHALMOL
článek v odborném periodiku

Distribution of NADPH-diaphorase and AChE activity in the anterior leaflet of rat mitral valve
Květuše Lovásová, D. Kluchová, A. Boleková, František Dorko, Tatiana Špakovská
Year: 2010, EUR J HISTOCHEM
článek v odborném periodiku

Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika
Barbora Zavřelová, Lucie Sikorová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Does the Length of Intubation Affect the Success of Treatment for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek
Year: 2010, OPHTHAL PLAST RECONS
článek v odborném periodiku

Does the middle turbinate resection affect the success rate of endonasal dacryocystorhinostomy?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
článek v odborném periodiku

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen
M Lubušký, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Doporučeny postup při diagnostice profesionalniho astmatu v ČR
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, D. Pelclová, V. Machartová, H. Bejčková, K. Boušová, P. Brhel, A. Hejlek, E. Hrnčíř
Year: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Dostupnost a význam endiskopie u pacientů s akutním krvácením do horního trávicího traktu
Milan Konečný, P. Svoboda, V. Procházka, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dotazník VHI-jeho aplikace v pracovním lékařství
Kristýna Richterová, Bc., Eva Mrázková, Petra Sachová
Year: 2010
stať ve sborníku

Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

EKOS - rekanalizace akutního uzávěru intrakraniální tepny pomocí intravskulárního ultrazvuku
M. Roubec, David Školoudík, M. Kuliha, Michal Bar, V. Procházka, T. Jonszta, D. Czerny, J. Krajča
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emoční změny u žen v období šestinedělí
Bohdana Dušová, Nikola Moniaková
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence, recenzovaný vědecký časopis
článek v odborném periodiku

Endokrinná funkcia týmusu
J Mihálik, František Dorko
Year: 2010
stať ve sborníku

Endoscopic ultrasound- guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Čegan, P. Fojtík, P. Faltl, Jana Dvořáčková, Martin Loveček, Martin Straka, František Jalůvka
Year: 2010, SCAND J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients
Jana Dvořáčková
Year: 2010, SCAND J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Endoskopické řešení hepatikojejunoanastomozy pomocí jednobalonkového enteroskopu zavedení do Roux kličky
I. Novotný, Petr Dítě
Year: 2010, Československá gastroenterologie
článek v odborném periodiku

Endovacular approaches to acute ischemic stroke
Michal Bar, David Školoudík, V. Procházka
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

enlargement of distal part of the optic nerve sheath in hyperacute stage of intracerebral hemorrhage
R. Herzig, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2010, Florence
článek v odborném periodiku

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu
I. Kajzrlíková, P. Vítek, J. Štěrba, Vladimír Hořava,ml., J. Chalupa
Year: 2010, -Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Year: 2010
stať ve sborníku

Epidemiologie Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Year: 2010
stať ve sborníku

Experimental hyperbaric chamber - a part of research project InterMediTech Ostrava
Dittmar Chmelař, M. Hájek
Year: 2010
stať ve sborníku

Experimentální hyperbarická komora jako součást vědeckovýzkumného projektu InterMediTech Ostrava.
Dittmar Chmelař
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exprese HLA-DR a CD86 na monocytech u kriticky nemocných pacientů
Alexandra Lochmanová, I. Popelková, Ivo Lochman, R. Kula
Year: 2010, -
článek v odborném periodiku

FABPS, PAI-I and others Biomarkers in Serum in Individuals with Diabetic Type 2 and Nondiabetic pilot Study
Marek Bužga, Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, V. Krčová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory ovlivňující výběr prvního pracoviště u všeobecných sester
M. Koutná, Darja Jarošová
Year: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Family history and lung cancer risk: international multicentre case-control study in Eastern and Central Europe and meta-analyses.
J. Lissowska, L. Foretová, J. Drábek, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, Vladimír Janout, R.J. Hung, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2010, CANCER CAUSE CONTROL
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv II
Petra Halvová, Milan Grundmann
Year: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Febrilie u kriticky nemocných na pracovištích ICU
Renáta Zoubková
Year: 2010
stať ve sborníku

Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy
Lucie Sikorová
Year: 2010, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Forenzní rizika při poskytování léčebně-preventivní péče
Michal Hladík
Year: 2010, -Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

From Chronic Inflammation to Cancer
Petr Dítě, G. Krejs, P. Malfertheiner, Z. Tulassay
Year: 2010, S. Karger AG
odborná kniha

Gas cooking is associated with small reductions in lung function in children..
H. Moshammer, T. Fletcher, J. Heinrich, J. Hoek, F. Hruba, S. Pattenden, P. Rudnai, Hana Šlachtová, FE Speizer, R. Zlotkowska, M. Neuberger
Year: 2010, EUR RESPIR J
článek v odborném periodiku

Gastroenerologie
Jan Lata
Year: 2010, Galén
odborná kniha

Gastroenterologie
Milan Lukáš, Jan Lata, Tomáš Vaňásek, Dana Ďuricová, Petr Dítě
Year: 2010, Stanislav Juhaňák - Triton
kapitola v odborné knize

Genetic detection of Dobrava/Belgrade virus in Czech Patient with Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome
A. Papa, H. Zelená, Dagmar Barnetová, Lenka Petroušová
Year: 2010, CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
článek v odborném periodiku

Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior.
J. Mckay, E. Fabianova, L. Foretová, Vladimír Janout, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, D. Zaridze, P. Lagiou, V. Bencko, I. Holcatova
Year: 2010, NAT GENET
článek v odborném periodiku

GIN Kindergarten: A comprehensive educational program for undergraduate medical students.
Radim Líčeník, Kateřina Ivanová, Martin Faix, Pavel Kurfurst, Darja Jarošová, Tomáš Kuhn, Jan Přeček, Denisa Osinová, Eva Dorazilová, Jarmila Potomková, Adéla Michalcová
Year: 2010, Otolaryngology - Head and Neck Surgery
článek v odborném periodiku

GIN Kindergarten. A comprehensive educational programme for undergraduate medical students
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

GLOBE STEREOTHERMOMETER - A NEW INSTRUMENT FOR MEASUREMENT AND EVALUATION OF IRREGULAR RADIANT - CONVECTIVE LOAD
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globus Pharyngeus and Extraesophageal Reflux: Simultaneous pH < 4.0 and pH < 5.0 Analysis
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Ondřej Urban, P. Schwarz, I. Stárek, Pavel Komínek
Year: 2010, LARYNGOSCOPE
článek v odborném periodiku

HELLP syndrome
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, M Lubušký
Year: 2010, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Hodnocení a porovnání dymaniky úpravy parézy a somatosenzorických funkcí u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rehabilitaci (kazuistická šetření)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, E. Skřivánková, Darja Jarošová
Year: 2010, Praktický lékař
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200