Publications
Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Výukový program Základy záchrany tonoucích
Petr Urbánek
Year: 2012
abstract in proceedings

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Psychiatrie
journal article

Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy
Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
abstract in proceedings

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Využití Snoezelenového prostředí v pediatrické intenzivní péči
Eva Lapčíková, M Koutná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012, -
journal article

Vývoj kostní denzity u pacientek užívající gestagenní antikoncepci
Vít ŠMAJSTRLA, Marek Bužga, L. Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj kostní denzity u pacientek užívajících gestagenní antikoncepci
Marek Bužga, Vít Šmajstrla, Ladislav Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Year: 2012, Osteologický bulletin
journal article

Výzkum v Porodní asistenci
Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Význam edukace v prevenci termických úrazů u dětí
Pavlína Blahutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické praxi.
Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam indikátorů kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam psychologie ve vzdělávacím procesu zdravotnockých pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyzrávání prebioptických metod cytologie a kolposkopie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, M. Strunová, Jaroslav Horáček, M. Janoušek
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Vzdělávání sester v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Year: 2012
abstract in proceedings

VZDĚLÁVÁNÍ VŠEOBECNÝCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK
Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2012
abstract in proceedings

Vztah koncentrací PM10 a specifických úmrtností a hospitalizací v Ostravě za rok 2007 a 2009
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Ivan Tomášek, D. Skýbová, Helena Šebáková
Year: 2012
abstract in proceedings

White adipose tissue morphology in morbid obesity
Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková
Year: 2012
abstract in proceedings

White adipose tissue morphology in morbid obesity.
Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.
Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková
Year: 2012
abstract in proceedings

White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.
Jaroslava Chyliková, Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Jana Dvořáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XI. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Year: 2012
organizing conference, workshop

Yonsei medical journal (IF) / externí reviewer
Pavel Zonča
Year: 2012
editorial work

Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Zajištění vstupu do krevního oběhu
Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy UPV - ošetřovatelská problematika
Dana Streitová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zdravotnická psychologie v intenzivní péči
Pavlína Blahutová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zentrum für Viszeral und Minimal Invasive Chirurgie, Wesseling
Pavel Zonča
Year: 2012
work experience abroad

Zjišťování potřeb terminálně nemocných v hospicové péči
Radka Bužgová, Kateřina Havelková
Year: 2012, Časopis lékařů českých
journal article

Zlomeniny
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Změny kostní minerální denzity u pacientů po tubulizaci žaludku
Marek Bužga
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny kostrní denzity u pacientů po bariatrickém výkonu (Sleeve gastrektomii)
Marek Bužga, Vít ŠMAJSTRLA, Pavol Holéczy, L. Bortlík, Adéla Chroboková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Pavol Holéczy, Roman Végh
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Změny v tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku
Marek Bužga
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny v tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku
Marek Bužga
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozík
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zobrazovací metody pro radiologické asistenty
J. Vomáčka, Josef Nekula, J. Kozák
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zpráva o novém externím fixátoru pro léčbu zlomenin pánve a acetabula
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Year: 2012
abstract in proceedings

Zpráva o nových externích fixátorech pro léčbu komplikovaných zlomenin končetin
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Year: 2012
abstract in proceedings

Zpráva z konference Mezinárodní workshop potápěčské medicíny
Michal Hájek
Year: 2012, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
journal article


