Publications
Vakuumextrakce
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
specialist book chapter

Validita onkologické cytodiagnostiky a kolposkopie versus biopsie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Validity of the oncological cytodiagnostics and colposcopy examination vs. biopsy in cervical carcinoma prevention
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
abstract in proceedings

Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, J. Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, Vladimír Janout
Year: 2012
abstract in proceedings

Vaskulární diagnostika a intervenční výkony
Václav Procházka, V. Čížek
Year: 2012, Maxdorf Jesenius
specialist book

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Petr Vávra
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Peter Ihnát
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2012
editorial work

Vliv bariatrické léčby obezity na složení těla a metabolismus morbidně obézních pacientů
Marek Bužga
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vliv kognitivní výkonnosti na soběstačnost seniorů s demencí
Radka Kozáková, Lucie Bártová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Jiří Plášek, Ivo Valkovský, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Vladislava Zavadilová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte
Lucie Sikorová, Veronika PETRÁŠOVÁ
Year: 2012, Bolest
journal article

Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním porodu
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Evridiki Papastavrou
Year: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
journal article

Vnímání rizika pandemické chřipky studenty LF v roce 2009
Hana Tomášková, Sylva Boháčová, Hana Šlachtová
Year: 2012
abstract in proceedings

Vodní záchrana 2012
Petr Urbánek, Sabina Psennerová, Nikola Adamczyková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Vybrané kapitoly z léčby bolesti
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z pracovního lékařství
Zdeněk Jirák
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova k reprodukčnímu zdraví
Yvetta Vrublová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vyšetření extraezofageálního refluxu pomoci systému Restech - první zkušenosti
Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Year: 2012
abstract in proceedings

Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP)
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Výukový program Základy záchrany tonoucích
Petr Urbánek
Year: 2012
abstract in proceedings

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Psychiatrie
journal article

Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy
Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
abstract in proceedings

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Snoezelenového prostředí v pediatrické intenzivní péči
Eva Lapčíková, M Koutná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012, -
journal article

Vývoj kostní denzity u pacientek užívající gestagenní antikoncepci
Vít ŠMAJSTRLA, Marek Bužga, L. Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj kostní denzity u pacientek užívajících gestagenní antikoncepci
Marek Bužga, Vít Šmajstrla, Ladislav Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Year: 2012, Osteologický bulletin
journal article

Výzkum v Porodní asistenci
Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Význam edukace v prevenci termických úrazů u dětí
Pavlína Blahutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické praxi.
Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam indikátorů kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam psychologie ve vzdělávacím procesu zdravotnockých pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyzrávání prebioptických metod cytologie a kolposkopie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, M. Strunová, Jaroslav Horáček, M. Janoušek
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Vzdělávání sester v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Year: 2012
abstract in proceedings

VZDĚLÁVÁNÍ VŠEOBECNÝCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK
Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2012
abstract in proceedings

Vztah koncentrací PM10 a specifických úmrtností a hospitalizací v Ostravě za rok 2007 a 2009
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Ivan Tomášek, D. Skýbová, Helena Šebáková
Year: 2012
abstract in proceedings


