Publications
Také používáte krátkou verzi dotazníku kvality života astmatiků? Možnosti hodnocení kvality života pacientů s bronchiálním astmatem
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
journal article

Také používáte krátkou verzi Dotazníku kvality života astmatiků? Možnosti hodnocení kvality života pacientů s bronchiálním astmatem
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test Amputee mobility Predictor jako nástroj objektivního hodnocení funkční kapacity pacientů po amputaci dolní končetiny
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test kontroly astmatu v klinické praxi - aneb dotazník není vše
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
journal article

The clinical importance of a genetic analysis of moderate-risk cancer susceptibility genes in breast and other cancer patients from the Czech Republic
P. Pohlerich, Z. Kleibl, P. Kleiblová, Lenka Foretová, a. Kol.
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article

The Effect of Exercise on Bone Mineral Density, Bone Markers and Postural Stability in Subjects with Osteoporosis
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Z. Svoboda, Pavel Novosad
Year: 2012, InTech Design Team
specialist book chapter

The impact of unemployment on heart rate variability: The evidence from the Czech Republic
Vera Kristýna Jandačková, Karel Paulík, Andrew Steptoe
Year: 2012, Biological Psychology
journal article

The needs of mothers to newborns hospitalised in intensive care units
Lucie Sikorová, Jana Kučová
Year: 2012, Biomedical Papers
journal article

The Role of Chronic Inflammation: Chronic Pancreatitis as a Risk Factor of Pancreatic Cancer
Petr Dítě, M. Hermanová, J. Trna, I. Novotný, M. Růžička, M. Liberda, A. Bartkova
Year: 2012, DIGEST DIS
journal article

The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tolerability and safety of perampanel: Two randomized dose-escalation studies
GL. Krauss, Michal Bar, V. Biton, JA. Klapper, N. Vaiciene-Magistris, D. Squillacote, D. Kumar, I. Rektor
Year: 2012, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Tonutí z pohledu Oddělení pediatrické resuscitační péče
Eva Lapčíková, Martina KOUTNÁ, Lucie Sikorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Totální laparoskoppická radikální hysterektomie: PUNE technika
J Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Š. Blahutová, Jana Dvořáčková, Radim Brát, Ivo Valkovský, Radka Hrdličková
Year: 2012, Prague Medical Report
journal article

Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice
Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Komínek, Pavel Šmehlík, Tomáš Krejčí, J. Syrovátka, Karol Zeleník
Year: 2012, Česká a slovenská oftalmologie
journal article

Trendy operačních vaginálních porodů v Moravskoslezském regionu v letech 2002-2011
Ondřej Šimetka, P Velebil
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení
Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová
Year: 2012, Lekarsky obzor
journal article

TU levé srdeční síně
Jaroslav Horáček
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2012
others

Týmová spolupráce v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Zdeňka Krhutová
Year: 2012
editorial work

Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
abstract in proceedings

Úloha komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Valencia
Darja Jarošová
Year: 2012
work experience abroad

Úsek analýzy likvoru OKB ÚLD FN Ostrava: skutečnost a perspektivy
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí selfmonitoringu v kontrole bronchiálního astmatu
Patrice POPELKOVÁ, E. Gurková, K. Žiaková
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
journal article

V čem spočívá specifikum týmové spolupráce v léčebné rehabilitaci
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
abstract in proceedings

Vakuumextrakce
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
specialist book chapter

Validita onkologické cytodiagnostiky a kolposkopie versus biopsie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Validity of the oncological cytodiagnostics and colposcopy examination vs. biopsy in cervical carcinoma prevention
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
abstract in proceedings

Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, J. Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, Vladimír Janout
Year: 2012
abstract in proceedings

Vaskulární diagnostika a intervenční výkony
Václav Procházka, V. Čížek
Year: 2012, Maxdorf Jesenius
specialist book

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Petr Vávra
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Peter Ihnát
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2012
editorial work

Vliv bariatrické léčby obezity na složení těla a metabolismus morbidně obézních pacientů
Marek Bužga
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vliv kognitivní výkonnosti na soběstačnost seniorů s demencí
Radka Kozáková, Lucie Bártová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Jiří Plášek, Ivo Valkovský, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Vladislava Zavadilová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte
Lucie Sikorová, Veronika PETRÁŠOVÁ
Year: 2012, Bolest
journal article

Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním porodu
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Evridiki Papastavrou
Year: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
journal article

Vnímání rizika pandemické chřipky studenty LF v roce 2009
Hana Tomášková, Sylva Boháčová, Hana Šlachtová
Year: 2012
abstract in proceedings

Vodní záchrana 2012
Petr Urbánek, Sabina Psennerová, Nikola Adamczyková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Vybrané kapitoly z léčby bolesti
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z pracovního lékařství
Zdeněk Jirák
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova k reprodukčnímu zdraví
Yvetta Vrublová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vyšetření extraezofageálního refluxu pomoci systému Restech - první zkušenosti
Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Year: 2012
abstract in proceedings

Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP)
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article


