Publications
Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu
L. Dubská, M. Vyskočilová, R. Nenutil, D. Valík, D. Knoflíčková, P. Fabian, I. Kocáková, R. Demlová, M. Beránek, M. Drastíková, H. Vošmiková, Arpád Bóday, K. Horká, Jarmila Šimová, J. Drábek, J. Ehrmann, M. Hajdúch, M. Matějčková, R. Šíma, D. Tvrdík, C. Povýšil, A. Ryška
Year: 2011, Casopis Lekaru Ceskych
článek v odborném periodiku

Využití hyperbarické oxygenoterapie v chirurgii a traumatologii.
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití klasifikace NIC v domácí péči
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kauzistiky.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kazuistiky
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Year: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a Slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání seniorů na LF Ostravské univerzity
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání sester v intenzivní péči - na akademické a nemocniční půdě
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2011
stať ve sborníku

Wroclaw
Radka Kozáková
Year: 2011
působení v zahraničí

XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
Michal Hájek, David Zub
Year: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

XIX .Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
David Zub, Michal Hájek
Year: 2011, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Záchytný systém Flexi- Seal
Kateřina Hašová, Andrea Vilímková
Year: 2011
stať ve sborníku

Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO
Radka Bužgová, Eva Janíková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy boje proti terorismu
Marek Smetana, Radomír Ščurek
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy psychologie pro zdravotnické obory
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Závrať (vertigo)-multiobrový příznak
Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová, Eva Mrázková
Year: 2011
stať ve sborníku

Zbytečné dětské úrazy
Eva Lapčíková, Zuzana Říhová, Michaela Hlávková
Year: 2011
stať ve sborníku

Zbytečné dětské úrazy
Eva Lapčíková, Michaela Hlávková, Zuzana Říhová
Year: 2011
stať ve sborníku

Zlomeniny a poranění kloubů
Sabina Psennerová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ZM krční páteře - indikace, anomalie
Josef Nekula
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny somatosenzorických funkcí horní končetiny pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě v průběhu léčebné rehabilitace
Kateřina Macháčková
Year: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zobrazovací metody
Josef Nekula
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní styl dárců krve
Jarmila Winklerová, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

1000 laparoskopických operací na kolorektu
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Miloslav Mazur, Petra Guňková, Igor Guňka
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

3. Trilaterální sympozium
Leopold Pleva, Igor Dvořáček
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

49 Novel mutations of Marfan syndrome in Czech population
E. Prusova, R. Měch, H. Slavíková, Arpád Bóday
Year: 2011
stať ve sborníku

49 Novel mutations of Marfan syndrome in Czech population
E. Prusova, R. Měch, H. Slavíková, Arpád Bóday
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A left-sided asymptomatic supraclavicular cystic mass in a 14-year-old girl
Pavel Komínek, R Zachař, Petr Matoušek, Karol Zeleník
Year: 2010, EUR J PEDIATR
článek v odborném periodiku

A nationwide study on topography and efficacy of the stroke treatment network in the Czech republic.
R. Mikulík, D Václavík, D. Šaňák, Michal Bar, P. Ševčík, Z. Kalita, N. Wahlgren
Year: 2010, J NEUROL
článek v odborném periodiku

AASI (ambulatory arterial stiffness index) a pulzní tlak u dětí s diabetes mellitus 1.typu (DMT1)
Terezie Šuláková, J. Janda, J. Černá, V. Janštová, J. Feber
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ACTIVATION OF BRAIN STRUCTURES DURING MICTURITION IN WOMEN - A FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE STUDY
Jan Krhut, P Holy, J Tintera, R Zachoval, Ondřej Havránek, P Zvara
Year: 2010, EUR UROL SUPPL
článek v odborném periodiku

Acute stroke study of optimized TPA dosing in correlation with artery status.
J. Brichta, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, M. Reif, R. Mikulík
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktivita cholinesteráz a ich význam v medicíne
František Dorko, Alžběta Holibková, Eva Výborná
Year: 2010
stať ve sborníku

Akute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: factors predicting better clinicaloutcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: factors predicting better clinicaloutcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

akutní ischemický iktus na podkladě akutní okluze vnitřní krkavice - faktory podmiňující lepší výsledný klinický stav pacientů podstupující akutní karotickou dezobliteraci
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní selhání ledvin
Michal Hladík
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní záněty hltanu
Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2010, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Alergenní riziko v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Petra Klimková
Year: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Ameloblastom maxilárního sinu s propagací do etmoidálních sklípků a do nosní dutiny.
Jirka Mačák
Year: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

An international study of patient satisfaction as an outcome of nursing care
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová, A. Merkouris
Year: 2010
stať ve sborníku

An intraoperative examination of sentinel lymph node in breast cancer: our experience
Jana Dvořáčková
Year: 2010, HISTOPATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Analytické metody pro stanovení vybraných psychofarmak
Romana Uřinovská, Miroslav Turjap, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2010, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200