Publications
Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní
Petr Dítě, I. Novotný, Z. Kala, M. Hermanová, H. Nechutová, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, J. Trna
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Elena Gurková, Katarína Žiaková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Radka Šerfelová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní prostředí a trendy ve výskytu nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji
J. Urbanec, Helena Šebáková
Year: 2012, Bezpečnost a hygiena práce
journal article

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost českých sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae. Universitatis Catholicae in Ružomberok.
journal article

Pracovní spokojenost sester
Silvie HAROKOVÁ, Elena Gurková
Year: 2012, Sestra
journal article

Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková, I. Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Prevence při užívání hormonální antikoncepce
Yvetta Vrublová
Year: 2012
abstract in proceedings

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings

Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP
Jana Bizoňová, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Príčinné súvislosti smrteľných lavínových nehôd vo vzťahu k charakteru lavín
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primárně extradurální meningeom prezentující se Garcinovým syndromem - kazuistika
T. Krejčí, T. Hrbáč, Radim Lipina, T. Paleček
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Primární neuroendokrinní karcinom jater
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, F. Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jiří Plášek
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, P Buzrla, Radoslava Tomanová, Jiří Dokulil
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzivní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Lázničková, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
abstract in proceedings

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče.
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika ošetřovatelské diagnostiky
Eva Mynaříková, Katarína Žiaková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Tomáš Papajík, Dana Galuszková, Jaromír Hubáček, Martina Sommerová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article

Profesionalita v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Projektová výuka EBP
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projektová výuka praxe založené na důkazech
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings

Projevy refluxní nemoci v ORL oblasti
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2012, Practicus
journal article

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Protetika a ortotika
Petr Krawczyk
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Průvodce lékařskou mikrobiologií.
Dittmar Chmelař
Year: 2012, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
specialist book

První zkušenosti jednoho centra s použitím přípravku Octaplas? v léčbě pacientky s vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Martin Kořístka, Radka Hrdličková
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Zdeněk Švagera, Ivona Závacká, Pavol Holéczy
Year: 2012, Osteologický bulletin
journal article

Přínos centralizace péče o pacienty s akutním krvácením do horního trávícího traktu
Pavel Svoboda, M. Konečný, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek, J. Ehrmann, V. Procházka
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence
Radka Kozáková, Soňa Bocková, Bohdana Dušová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Romana Karczmarczyk
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístup romských a neromských matek k péči o novorozence
Lucie Sikorová, Jana Závěšická
Year: 2012, Pediatrie pro praxi
journal article

Psychometrické vlastnosti české verze nástroje pracovní spokojenosti - McCloskey/Mueller satisfaction scale
Elena Gurková, Silvie Haroková, Katarína Žiaková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Psychosociální přístup k pacientům na JIP
Eva Zacharová
Year: 2012, Sestra
journal article

Radiofarmaka
Otakar Kraft, J. Pekárek
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radiofrekvenční energie - nejrozšířenejší miniinvazivní technologie v medicíně
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiotherapy in the treatment of epididymal adenocarcinoma - case report
Renata Soumarová, V. Manasek, H. Perková, I. Ferák
Year: 2012, ONKOLOGIE
journal article

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

REFLUX FINDING SCORE HODNOCENÍ LARYNGOSKOPICKÉHO NÁLEZU VE VZTAHU K EXTRAEZOFAGEÁLNÍMU REFLUXU
Hana Kopřivová, Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Year: 2012, Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku
journal article

Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship?
Karol Zeleník, I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Pavel Komínek
Year: 2012
abstract in proceedings

Rehabilitační ošetřovatelství
Jarmila Kristiníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Retroperitoneoskopická adrenalektomie
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, CA Jacobi
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RIDC z pohledu otorinolaryngologa
Pavel Komínek, Zuzana Rennerová, Karol Zeleník, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin
Year: 2012, Mladá fronta
specialist book chapter

Role sestry se zaměřením na anesteziologii
Renáta Zoubková
Year: 2012
organizing conference, workshop


