Publications
Nezahojené rány
Ivana Fialová
Year: 2011
stať ve sborníku

Nezvyklá malformace plodu
P. Delongová, R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, L. Rudinská, J. Šach
Year: 2011
stať ve sborníku

Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů - otok dolních končetin
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2011
stať ve sborníku

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
M. Janečka, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, J. Rojíček, R. Klučka, M. Sivera
Year: 2011
stať ve sborníku

Nutritional support in renal disease
W. Druml, N. Cano, Vladimír Teplan
Year: 2011, Galén
kapitola v odborné knize

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
stať ve sborníku

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

OBRAZOVÝ ATLAS NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH U NÁHLÝCH ÚMRTÍ II.
M. Smatanová, Igor Dvořáček, Petr Handlos
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, Lucia Ihnát Rudinská
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí III.
M. Smatanová, Marie Staňková, Vladimíra Gebauerová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ochrana a podpora zdraví
L. Komárek, Kamil Provazník
Year: 2011, Nadace CINDI
odborná kniha

Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti
Josef Tvrdík, L. Kabieszová, I. Orságová, L. Hozáková, Ivo Lochman, Alena Kloudová, P. Letocha, S. Schwarzová, Luděk Rožnovský, Ivo Valkovský, Lenka Petroušová, Michal Hladík
Year: 2011, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Od poruch chování k renálnímu selhání
Michal Hladík, I. Láryšová
Year: 2011, Pediatria pre prax
článek v odborném periodiku

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011, Hygiena
článek v odborném periodiku

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011
stať ve sborníku

Odhad vlivu smogových situací na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2011
stať ve sborníku

Odolnost rodiny s handicapovaným dítětem
Lucie Sikorová, Zuzana Birteková
Year: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Ohledání místa činu I.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
ostatní

Ohledání místa činu II.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
ostatní

Ohledání požáru I.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
ostatní

Ohledání požáru II.
Jan Aufart, Vladimír Čoček
Year: 2011
ostatní

Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Year: 2011, Kontakt
článek v odborném periodiku

Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu
Zuzana Čermáková, P. Kovářová, Alena Malušková, M. Paulišková, D. Fizková
Year: 2011, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Ostrava v urgentní péči 2011
Sabina Psennerová
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

Ostravské dny forensních věd 2011
Igor Dvořáček, M. Smatanová
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

OŠETŘENÍ CIZINCE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI V ČR
Ivana Veselá, Jana Vavrošová
Year: 2011
stať ve sborníku

Ošetřovatelská diagnostika v oblasti sexuálních potřeb pacientů s hypertenzí
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Distanční texty
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Radka Kozáková
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelská péče v pediatrii
Lucie Sikorová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Otrava směsí chemikálií aneb Na kolik si ceníme svého zdraví
Eva Lapčíková
Year: 2011
stať ve sborníku

Our first experience with SPECT/CT in oncology
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
stať ve sborníku

Oxid uhelnatý
Michal Hájek
Year: 2011, Grada Publishung
kapitola v odborné knize

Oxygen Toxicity During Hyperbaric Oxygen Treatment.
Michal Hájek
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní péče v geriatrii
Radka Bužgová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Papillomatosis of the extrahepatic bile ducts and gallbladder diagnosed by endoscopic ultrasound (EUS) and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
M. Kliment, Ondřej Urban, M. Straka, L. Kudelka, P. Fojtík, P. Faltl
Year: 2011, ENDOSCOPY
článek v odborném periodiku

Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care
R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, G. Efstathiou, H. Tsangari, Darja Jarošová, E. Patiraki, Zoltán Balogh, E. Papastavrou
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patients and nurses perceptions on individualised care: an international comparative study
E. Papastavrou, H. Tsangari, Darja Jarošová, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, G. Efstathiou, A. Merkouris, H. Leino-Kilpi
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patologie na území Ostravy v proměnách času
Jana Dvořáčková
Year: 2011, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Patomorfologie žilních štěpů
Jaroslav Horáček, R. Brát
Year: 2011
stať ve sborníku

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Michal Bar, Irina Chmelová
Year: 2011, -Posgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Pediatrický den Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě
Michal Hladík
Year: 2011, -Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Penologie
Jiří Popelka
Year: 2011, UP v Olomouc
odborná kniha

Perforace pravé komory srdeční úlomkem žebra po tupém úrazu hrudníku
Leopold Pleva, M. Šir, Jana Chmelová, J. Pometlová
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Peroperační měření průtoku likvoru pomocí ultrazvuku při dekompresi cervikokraniálního přechodu u Chiariho malformace typu I
M. Filip, P. Linzer, F. Šámal, Radim Lipina, David Školoudík
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Pitevný nález při intoxikácií medikamenty
Lucia Ihnát Rudinská, Martina Švancerová, Igor Dvořáček
Year: 2011
stať ve sborníku


