Publications
Neurazové stavy
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Year: 2012
abstract in proceedings

NEW DESIGNS OF EXTERNAL FIXATORS FOR TREATMENT IN TRAUMATOLOGY
K. Frydrýšek, O. Učeň, T. Kubín, Leopold Pleva, L. Žilka, V. Sládeček
Year: 2012
abstract in proceedings

New European Initiatives in Colorectal Cancer Screening: Budapest Declaration
Tibor Wittmann, Reinhold Stockbrugger, László Herszényi, Daisy Jonkers, Béla Molnár, Jean-Christophe Saurin, Jaroslaw Regula, Alberto Malesci, Luigi Laghi, Támas Pintér, Béla Teleky, Petr Dítě, Zsolt Tulassay
Year: 2012, DIGEST DIS
journal article

Normální a patologické nálezy na MR kloubů, výukové CD
Josef Nekula
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii
Jan Dostalík, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Igor Guňka, Vladimír Richter, L. Tulinský
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nové obzory onkologické léčby - cílená bioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2012, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
journal article

NOVÉ TRENDY ROZVOJE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
Eva Češková, Ladislav Hosák, Roman Jirák, Tomáš Kašpárek, Michal Maršálek, Radovan Přikryl
Year: 2012, Psychiatrie pro praxi
journal article

Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Hana Tomášková, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, J. Nový, Josef Tvrdík
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

NS/14417
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obecné zásady terapeutického minitorování hladin psychofarmak
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská
Year: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Objektivní vyšetření závrati
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrovský gastrointestilnální stromální tumor - kazuistika
L. Tulinský, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová
Year: 2012
others

Obsahová validácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit objemu telových tekutín
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Obsahová validizácia ošetrovateľskej diagnózy Strach
Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2012, Kontakt
journal article

Odborná angličtina 1
Markéta Wolfová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná angličtina 2
Markéta Wolfová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná němčina 1,2
Markéta Wolfová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná stáž doktorandky LF UK v Hradci Králové
Tomáš Adamus
Year: 2012
others

Odhad vlivu krátkodobých koncentrací PM10 na zdraví obyvatel Ostravy podle topných sezón v období 2001-2010
Hana Šlachtová, Ivan Tomášek, Hana Tomášková, D. Skýbová, Helena Šebáková
Year: 2012
abstract in proceedings

Odkaz ladzianskeho pre budúce generácie III.
Ján Tokarčík, František Dorko, Peter Patlevič
Year: 2012
abstract in proceedings

Oesophageal cancer and risk factors by histological type
S. Magnusková, Kateřina Azeem-Skřejpková, Vojtěch Kamarád, Hana Tomášková, Vladimír Janout, Helena Kollárová
Year: 2012, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Operační řízení
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2012
organizing conference, workshop

Optimalizace registru polytraumatizovaných v Traumacentru FN Brno
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Ostrava v urgentní péči 2012
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2012
organizing conference, workshop

Ostravské dny forensních věd 2012
Igor Dvořáček, Margita Smatanová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Ošetření zlomenin horního konce stehenní kosti na I. chirurgické klinice VFN
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Ošetřovatelské intervence NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelské intervence v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelské teorie a modely
Darja Jarošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský výzkum v kardiologii
Ludmila Klemsová, Katarína Žiaková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelský výzkum v kardiologii
Ludmila Klemsová, Katarína Žiaková
Year: 2012
abstract in proceedings

Ošetřovatelství
Eva Janíková, Ilona Plevová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Otázky související se zaváděním plošného screeningu sluchu v Moravskoslezském kraji
Karol Zeleník, Eva Havlíková, Renáta Poláčková, P. Komínek
Year: 2012, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Ověření benefitů metody klokánkování - pilotní studie
Lucie Sikorová, Monika Suszková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Ověření míry úpravy somatosenzorických funkcí na paretické horní končetině u pacientů po cévní mozkové příhodě v postakutním stádiu - výsledky klinické studie
Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ověřování ošetřovatelských intervencí NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Ověřování souboru ošetřovatelských diagnóz a intervencí pro domácí péči
Darja Jarošová, Darja Jarošová
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Oxygen tolerance in anaerobic pathogenic bacteria.
Ondřej Holý, Dittmar Chmelař
Year: 2012, FOLIA MICROBIOL
journal article

Paliativní a hospicová péče
Radka Bužgová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Partnerství univerzit zemí Visegrádské skupiny v ošetřovatelském výzkumu
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Jana Nemcová
Year: 2012, Florence
journal article

Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care
Riita Suhonen, Evridiki Papastavrou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, E. Patiraki, Chryssoula Karlou, Z. Balogh, Anastasios Merkouris
Year: 2012, SCAND J CARING SCI
journal article

Patients' and nurses' perceptions of respect and human presence through caring behaviours: A comparative study
Evridiki Papastavrou, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Riita Suhonen, Helena Leino-Kilpi, E. Patiraki, Chryssoula Karlou, Zotan Balogh, Alvisa Palese, Marco Tomietto, Darja Jarošová, Anastasios Merkouris
Year: 2012, NURS ETHICS
journal article

Patients´and nurses´perceptions of individualised care: an international comparative study
Riita Suhonen, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Darja Jarošová, Helena Leino-Kilpi, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Zotan Balogh, Evridiki Papastavrou
Year: 2012, Journal of Clinical Nursing
journal article

Patologie, 2. doplněné vydání
Jirka Mačák, Jana Mačáková, Jana Dvořáčková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pečovatelské chování chirurgických sester nemocnic Kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pečovatelské chování chirurgických sester nemocnic Kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2012
abstract in proceedings


