Publications
Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intravesical instillation of botulinum toxin A: an in vivo murine study and pilot clinical trial
Jan Krhut, P Zvara
Year: 2011, INT UROL NEPHROL
článek v odborném periodiku

Isolation and characterization of Clostridium difficile from shellfish and marine environments
V. Pasquale, V. J. Romano, M. Rupnik, S. Dumontet, Ivan Čižnár, F. Aliberti, F. Mauri, V. Saggiomo, K. Krovacek
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from Nostrils of Healthy Stable Horse.
Ondřej Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Year: 2011, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.
článek v odborném periodiku

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from nostrils of healthy stable horse--short communication.
O. Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Year: 2011, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
článek v odborném periodiku

Ist das Alter ein Risikofaktor für laparoskopische kolorektale Operationen?
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petra Guňková, P. Zonča
Year: 2011, ZBL CHIR
článek v odborném periodiku

I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst
Otakar Kraft, Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2011, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta?
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Chalupa, Antonín Hájek, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

K životnímu výročí profesora Lásló Kovácse
Michal Hladík
Year: 2011, -Pediatria pre prax
článek v odborném periodiku

Kazuistika - násilí na pracovišti
Renata Tydlačková, Ilona Plevová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistiky náhlých úmrtí
Lucia Ihnát Rudinská
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou
Jan Lata, Helena Mrlianová, Oldřich Stibůrek, Jan Nožička, Z. Čermáková, Jana Gottwaldová, Pavel Drozd
Year: 2011, Vniřní lékařství
článek v odborném periodiku

Kinezioterapie v kardiologické indikační oblasti. Vybrané kapitoly
Zdeňka Krhutová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý, Karel Kabele, Hana Tomášková
Year: 2011, Topenářství, instalace
článek v odborném periodiku

Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi
Lucie Sikorová, Monika Czudková
Year: 2011, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Komunitní ošetřovatelská péče o seniory
Radka Kozáková
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunitní péče v porodní asistenci
Bohdana Dušová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kontrola horečky u pacientů se sepsí - projekt Coversep
Dana Streitová, Renáta Zoubková
Year: 2011
stať ve sborníku

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů.
Vladimír Teplan, O. Schuck, J. Malý, M. Horáčková, J. Zadražil, J. Hajný, S. Šurel, I. Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, V. Hanzal, A. Wiecek, G. Zakar, P. Dlhopolček, M. Štollová, D. Sasaková
Year: 2011, -Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa
článek v odborném periodiku

Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry
Ivo Valkovský, Arnošt Martínek, R. Olšanská, J. Skibová, J. Dědochová, Nadežda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera
Year: 2011, Aktuality v Nefrologii
článek v odborném periodiku

Kouření-rizikový faktor v neurootologické ambulanci?
Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc., Eva Mrázková
Year: 2011
stať ve sborníku

Krční páteře - zánětlivá a nádorová onemocnění
Josef Nekula
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kriminalistická metodika
Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kriminalistická taktika
Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kriminalistická technika
Jan Aufart, Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kriminalistika
Jan Aufart, Luboš Valerián
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kriminologie
Luboš Valerián, Jan Aufart
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krizová komunikace
Sabina Psennerová
Year: 2011
ostatní

Krvácení
Sabina Psennerová, Petr MATOUCH
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvalita života dětí s astmatem
Jana CHROMÁ, Jaroslav Slaný
Year: 2011, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Kvalita života pacientů s demencí z pohledu rodinných příslušníků
Taťána Kršíková, Radka Bužgová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Kvalita života pacientů s duševní poruchou
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2011
stať ve sborníku

Kvalita života pacientů s duševní poruchou
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života žen se stresovou močovou inkontinencí.
Yvetta Vrublová, Anna Holišová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence.
článek v odborném periodiku

Kvalita života žen v těhotenství po spontánním a umělém oplodnění.
Bohdana Dušová
Year: 2011, -
článek v odborném periodiku

Laboratorní diagnostika alergie
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová
Year: 2011, Alergie
článek v odborném periodiku

Laktační poradenství
Bohdana Dušová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Laparoskopická plikace žaludku - nová naděje v léčbě závažné obezity
Pavol Holéczy, M. Bolek, P. Fojtík, Júlia Chripková, J. Krištof, Jindřiška Ševčíková
Year: 2011, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Laparoskopická technika při řešení parastomální kýly
Petra Guňková, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2011, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Laparoskopická totální gastrektomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petra Guňková
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze a její vliv na sexuální potřeby pacientů
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba hypertenze a její vliv na sexuální potřeby pacientů
Bohdana Břegová, Yvetta Vrublová
Year: 2011
stať ve sborníku

Lékárnička
Sabina Psennerová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Logbook - Odborná praxe NMgr. Intenzivní péče
Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Renáta Zoubková
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lyme borreliosis-analysis of the trends in Slovakia, 1999-2008
V. Svihrová, Henrieta Hudečková, M. Jesenák, K. Schwarzová, Z. Kostanová, Ivan Čižnár
Year: 2011, FOLIA MICROBIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Malígne neepitelové nádory tráviacej rúry
E. Boroš, T. Borošová, František Dorko
Year: 2011
stať ve sborníku

MANAGEMENT BOLESTI
Jitka Zemanová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

MANUÁL SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ I
M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


