Publications
Mezinárodní výzkum problematiky paliativní péče u pacientů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen, Roman Gřegoř
Year: 2012
abstract in proceedings

Mikrodialýza kosterního svalu v průběnu tekutinové resuscitace sepse
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Mild Form of Treacher Collins Syndrome Imitating Juvenile Otosclerosis
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Year: 2012, Case Reports in Pediatrics
journal article

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
Pavel Zonča
Year: 2012
editorial work

Místo kinezioterapie v léčbě osteoporózy
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitorování krevního tlaku u dětí
Alena Petzuchová, Darja Jarošová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphometric study of white adipose tissue regional differences
Tereza Carbolová, Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková
Year: 2012
abstract in proceedings

Možnosti ošetřovatelského hodnocení rizika sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti radioterapie karcinomu prostaty
Renata Soumarová, H. Perková, T. Blažek, L. Homola, S. Machala, H. Richterová
Year: 2012, Urologie pro praxi
journal article

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii
Roman Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.
R. Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů.
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygentoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
abstract in proceedings

Můžeme predikovat riziko zlomeniny v důsleku pádu u pacientů s osteoporózou podle jejich pohybového chování?
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NADPH-d activity in rat thymus after the application of retinoid acid
František Dorko, Tatiana Špakovská, K. Lovásová, Peter Patlevič, D. Kluchová
Year: 2012, EUR J HISTOCHEM
journal article

Nařízení vlády 93 ze dne 29. února 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl
Year: 2012
the results realized by the provider

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku
Jiří Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.
J. Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše zkušenosti se samofixační síťkou Progrip - zkušenosti se 400 pacienty
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, CA Jacobi
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Název Prevalence a typ anémie v době stanovení diagnózy nespecifického zánětu u dětí /
Astrid Šuláková, O. Pozler, L. Nováčková, Dana Šalounová
Year: 2012, Československá pediatrie
journal article

NCCN guideliny pro rektální karcinom
Peter Ihnát
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neurazové stavy
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Year: 2012
abstract in proceedings

NEW DESIGNS OF EXTERNAL FIXATORS FOR TREATMENT IN TRAUMATOLOGY
K. Frydrýšek, O. Učeň, T. Kubín, Leopold Pleva, L. Žilka, V. Sládeček
Year: 2012
abstract in proceedings

New European Initiatives in Colorectal Cancer Screening: Budapest Declaration
Tibor Wittmann, Reinhold Stockbrugger, László Herszényi, Daisy Jonkers, Béla Molnár, Jean-Christophe Saurin, Jaroslaw Regula, Alberto Malesci, Luigi Laghi, Támas Pintér, Béla Teleky, Petr Dítě, Zsolt Tulassay
Year: 2012, DIGEST DIS
journal article

Normální a patologické nálezy na MR kloubů, výukové CD
Josef Nekula
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii
Jan Dostalík, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Igor Guňka, Vladimír Richter, L. Tulinský
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Nové obzory onkologické léčby - cílená bioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2012, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
journal article

NOVÉ TRENDY ROZVOJE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
Eva Češková, Ladislav Hosák, Roman Jirák, Tomáš Kašpárek, Michal Maršálek, Radovan Přikryl
Year: 2012, Psychiatrie pro praxi
journal article

Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Hana Tomášková, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, J. Nový, Josef Tvrdík
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

NS/14417
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obecné zásady terapeutického minitorování hladin psychofarmak
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská
Year: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Objektivní vyšetření závrati
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrovský gastrointestilnální stromální tumor - kazuistika
L. Tulinský, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová
Year: 2012
others

Obsahová validácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit objemu telových tekutín
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Obsahová validizácia ošetrovateľskej diagnózy Strach
Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2012, Kontakt
journal article

Odborná angličtina 1
Markéta Wolfová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná angličtina 2
Markéta Wolfová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná němčina 1,2
Markéta Wolfová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná stáž doktorandky LF UK v Hradci Králové
Tomáš Adamus
Year: 2012
others

Odhad vlivu krátkodobých koncentrací PM10 na zdraví obyvatel Ostravy podle topných sezón v období 2001-2010
Hana Šlachtová, Ivan Tomášek, Hana Tomášková, D. Skýbová, Helena Šebáková
Year: 2012
abstract in proceedings

Odkaz ladzianskeho pre budúce generácie III.
Ján Tokarčík, František Dorko, Peter Patlevič
Year: 2012
abstract in proceedings

Oesophageal cancer and risk factors by histological type
S. Magnusková, Kateřina Azeem-Skřejpková, Vojtěch Kamarád, Hana Tomášková, Vladimír Janout, Helena Kollárová
Year: 2012, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Operační řízení
Sabina Psennerová, Petr Matouch
Year: 2012
organizing conference, workshop

Optimalizace registru polytraumatizovaných v Traumacentru FN Brno
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews


