Publications
Fingolimod
Olga Zapletalová
Year: 2011, -Remedia
journal article

First ESTRO/IAEA course for radiotherapy technologists (RTT)
Andrea Binarová, David Feltl, Jakub Cvek
Year: 2011
organizing conference, workshop

Fyzikální terapie a balneologie 1
Jana Vyskotová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2011
organizing conference, workshop

HBO in emergency medicine and intensive care.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information
Eva Mrázková, Hana Tomášková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Povová, Vladimír Janout, Petr Ambroz
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hemeroidy - konzervativní, či chirurgický přístup?
Pavol Holéczy, J. Örhalmi, Karel Klos, Stanislav Jackanin, M. Lerch
Year: 2011, Interní medicína pro praxi
journal article

Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.
P. Bártová, Sylwia Walczysková, Pavlína Plevová, L. Ratajová, J. Havelka, Eva Šilhánová, P Ressner, David Školoudík
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
journal article

High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management
Ondřej Urban, M. Kliment, P. Fojtík, P. Faltl, J. Örhalmi, Petr Vítek, Pavol Holéczy
Year: 2011, SURG ENDOSC
journal article

Historie vzdělávání zdravotnických pracovníků
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hluk-rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení
Petra Sachová, Vladimír Janout, Eva Mrázková
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele
Věra Kolegarová, Renáta Zeleníková
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

HODNOCENÍ EXPOZIC ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI SLEDU ÚKONŮ PŘI PŘÍPRAVĚ RADIOFARMAK
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajerová, Z. Puchálková
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom)
Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Hana Bielniková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Year: 2011, Endoskopie
journal article

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Year: 2011
abstract in proceedings

Hodnocení psychosociálních potřeb terminálně nemocných
Radka Bužgová
Year: 2011, Kontakt
journal article

Hodnocení stavu výživy pacientů v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnocení stavu výživy v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Year: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011, Pediatria
journal article

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
abstract in proceedings

Hospicová starostlivosť v Ostrave
Erika Hajnová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaric Oxygen in Pediatric Oncology.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2011.Sborník z XIX. Kongresu ČSHLM
Michal Hájek
Year: 2011
editorial work

Hyperbarická oxygenoterapie - moderní trendy v léčbě , efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, Štěfan Kis Pisti, Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.
Michal Hájek, Štefan Kis Pisti , Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči .
Michal Hájek, Š. Kis Pisti, Dittmar Chmelař, I. Němec
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran.
Michal Hájek
Year: 2011, Geum
specialist book chapter

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011, Interní medicína pro praxi
journal article

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
abstract in proceedings

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů.
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentních stavech
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbarická oxygenoterapie-moderní trendy v léčbě, efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí.
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaroxie - současný stav, indikace, výsledky.
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunity to cytomegalovirus
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman
Year: 2011, Journal of Antivirals and Antiretrovirals
journal article

Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inervácia a neurotransmitery týmusu
František Dorko, František Dorko, Ivan Varga
Year: 2011, Asklepios
specialist book chapter

Infekce močových cest u dívek
Michal Hladík
Year: 2011, Pediatria pre prax
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011, Hojení ran
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of surgical and chemical orchidectomy on weight and distribution of AChE-nerve fibres in thymuses of adult rats
František Dorko, D. Kluchová, A. Boleková, Tatiana Špakovská, T. Borošová, K. Lovásová
Year: 2011, EUR J HISTOCHEM
journal article

Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty
Lucie Sikorová, Zuzana Tvarůžková
Year: 2011, Praktický lékař
journal article

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Marek Smetana
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


