Publications
Geriatrická sestra - speciální příprava ano či ne?
Darja Jarošová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gerontopsychiatrie
Jan Lužný
Year: 2012, Triton
specialist book

Giant-post-traumatic cyst after motorcycle injury: a case report with revies of the pathogenesis.
Leopold Pleva
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková, Alena Štvrtňová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Great humanist g.l. wied MD, DSC, F.I.A.C.
J. Kobilková, J.E. Jirásek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
abstract in proceedings

Guidlines a právní aspekty - zkušenosti ze zahraničí
Pavel Zonča, M. Čambal, CA Jacobi
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HBO in EM and Intensive Care for Pediatric Patients.
Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Heart rate variability in unemployed men and women
Vera Kristýna Jandačková, Karel Paulík, A. Steptoe
Year: 2012, Psychophysiology
journal article

HELLP syndrom
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
specialist book chapter

Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská
Year: 2012, Nukleární medicína
journal article

Hepatorenal syndrome
Jan Lata
Year: 2012, WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
journal article

Hereditární leiomyomatóza a renální karcinom - HLRCC / Mnohočetná kožní a děložní leiomyomatóza - MCUL
Pavlína Plevová, A. Hladíková, M. Tesařová
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article

Hevylite - první zkušenosti ve FN Ostrava
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histopatologické změny v nekroptickém materiálu pacientů s infekcí HIV
Jaroslav Horáček, R. Tomanová, F. Fakhouri
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie
Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
journal article

HLA-G and HLA-E specific mRNAs connote opposite prognostic significance in renal cell carcinoma
L. Kren, Ivo Valkovský, Jan Doležel, Ivo Capak, D. Pacík, Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Martina Redova, P. Fabian, Zdenka Krenova, Ondrej Slaby
Year: 2012, DIAGNOSTIC PATHOLOGY
journal article

Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje
Martina Matějková, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

Hodnocení bolesti u dětí. Využití měřících nástrojů v ošetřovatelské praxi.
Ilona Plevová, Regina Slowik, Jarmila Kulhánková, Dana Buchwaldková, Renata Tydlačková
Year: 2012, Pediatrie pro praxi
journal article

Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení malnutrice hospitalizovaných dětí pomocí škály The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics
Lucie Sikorová, Barbora ZAVŘELOVÁ
Year: 2012, Časopis lékařů českých
journal article

Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství
Věra Šrubařová, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Kontakt
journal article

Hodnocení potřeb terminálně nemocných v domácí péči: pilotní studie
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení tepelné zátěže
Zdeněk Jirák
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem
Eva Mrázková, Šárka Baarová, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Vyskotová, Radka Bužgová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnotenie definujúcich charakteristík ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2012, Profese online
journal article

Hodnotící nástroje a škály k ošetřovatelskému hodnocení sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hojení ran
Kateřina Hašová, Jana MARŠÁLKOVÁ
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hyperbaric Oxygen Therapy of Severe Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents
V. Smolka, E. Klásková, Michal Hájek, M. Rohanová, D. Aleksijevič, J. Zapletalová, J. Wiedermann
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Hypothyroidism and Radioiodine Therapy
Otakar Kraft
Year: 2012, D. Springer
specialist book chapter

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Year: 2012
abstract in proceedings

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
abstract in proceedings

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
abstract in proceedings

Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease
I. Novotný, P. Dítě, J. Trna, Jan Lata, Libuše Husová, Edvard Geryk
Year: 2012, DIGEST DIS
journal article

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petra Guňková, Igor Guňka, Petr Vávra, P. Zonča
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2012
abstract in proceedings

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementace praxe založené na důkazech do výuky
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
editorial work

Implementace praxe založené na důkazech do výuky
Darja Jarošová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012
Ondřej Zela, Petr Vítek
Year: 2012, Medicína pro praxi
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, R Végh, Zdeněk Švagera
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


