Publications
Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení tepelné zátěže
Zdeněk Jirák
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem
Eva Mrázková, Šárka Baarová, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Vyskotová, Radka Bužgová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnotenie definujúcich charakteristík ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2012, Profese online
journal article

Hodnotící nástroje a škály k ošetřovatelskému hodnocení sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hojení ran
Kateřina Hašová, Jana MARŠÁLKOVÁ
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hyperbaric Oxygen Therapy of Severe Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents
V. Smolka, E. Klásková, Michal Hájek, M. Rohanová, D. Aleksijevič, J. Zapletalová, J. Wiedermann
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Hypothyroidism and Radioiodine Therapy
Otakar Kraft
Year: 2012, D. Springer
specialist book chapter

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Year: 2012
abstract in proceedings

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
abstract in proceedings

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
abstract in proceedings

Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease
I. Novotný, P. Dítě, J. Trna, Jan Lata, Libuše Husová, Edvard Geryk
Year: 2012, DIGEST DIS
journal article

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petra Guňková, Igor Guňka, Petr Vávra, P. Zonča
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2012
abstract in proceedings

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementace praxe založené na důkazech do výuky
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
editorial work

Implementace praxe založené na důkazech do výuky
Darja Jarošová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012
Ondřej Zela, Petr Vítek
Year: 2012, Medicína pro praxi
journal article

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, R Végh, Zdeněk Švagera
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - zdravotnická dokumentace
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Integrating Evidence Based Practice into nursing education in the Czech Republic
Darja Jarošová, Radim Líčeník, Kateřina Ivanová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) aktualizace 2012
A. Ryška, L. Petruzelka, J. Skříčková, V. Kolek, M. Hajdúch, Radoslav Matěj, Magdalena Uvírová, Miloš Pešek, Jana Dvořáčková, Helena Hornychová
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
journal article

Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace
Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán, Ivana Kacířová
Year: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Jak definovat osoby s vysokým rizikem pankreatického karcinomu
Petr Dítě, E. Geryk, Martina Jelšíková, I. Novotný, J. Trna, Arnošt Martínek, H. Nechutová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
journal article

Job satisfaction and leaving intentions of Slovak and Czech nurses
Elena Gurková, Mária Soósová, Silvie HAROKOVÁ, Katarína Žiaková, Radka Šerfelová, Mária Zamboriová
Year: 2012, International Nursing Review
journal article

Kapecitabin v kombinaci s radioterapií u lokálně pokročilého karcinomu rekta
Renata Soumarová, Adam Wendrinski, Josef Gruna, Matěj Škrovna
Year: 2012, The Lancet Oncology - české vydání
journal article

Kasuistika Stevensova?Johnsonova syndromu
Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Year: 2012, Medical Tribune
journal article

Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kineziologická argumentace výsledků posturografického vyšetření
Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kineziologický deficit po poranění pánve
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KLASIFIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY
Petr Dítě, I. Novotný, Martina Jelšíková, K. Floreánová, J. Trna
Year: 2012, Gastroenterológia pre prax
journal article

Klinická praxe očima mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Kolorektální karcinom - současný stav léčby
Ondřej Urban, Karel Zeman, I. Kajzrlíková
Year: 2012, -
journal article

Kombinovaná léčba nemocných s mnohočetným myelomem - lenalidomid
Roman Hájek, Hana Plonková
Year: 2012, Acta Medicinae
journal article

Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi
Patricie Delongová, J. Bartusková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2012, Onkologie
journal article

Komplexní hodnocení seniorů v zařízeních dlouhodobé péče
Darja Jarošová, Kateřina Šindelová, Eva Topinková
Year: 2012, Praktický lékař
journal article

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné transtibiální amputaci - KINEZIOTERAPUTICKÉ ASPEKTY
Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné TT amputaci ve fázi akutní, postakutní a chronické
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Karel Kabele, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Year: 2012, Topenářství, instalace
journal article

Komunikace s postiženým
Jana Vavrošová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová, Pavla RUCKÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


