Publications
TDM of aminoglycoseide antibiotics and vancomycin as an indicator of the quality of medical care in University Hoispital Ostrava:results of the 3-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Pavel Šištík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze
Jana Ďuricová, Nadežda Petejová, Doc.MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tělesné složení a stravovací návyky pacientů s intragastrickým balónem
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Evžen Machytka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TeleSurgery IRCAD Strasbourg
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teoretické předpoklady pro léčbu kanabinoidy u neurodegenerativních chorob
Jan Lužný, Jana Povová
Year: 2013, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Teorie ergoterapie 1
Jolana Kondziolková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu se zaměřením na kombinaci s bortezomibem
Roman Hájek, Jaromír Gumulec
Year: 2013, Klinická onkologie
journal article

Thanatoforická dysplazie
M. Pokrývková, Renáta Poláčková
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The evaluation of quality of life of patients with oncological disease
Radka Bužgová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The evaluation of quality of life of patients with oncological disease
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Erika Hajnová, David Feltl
Year: 2013
abstract in proceedings

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2013, European Geriatric Medicine
journal article

The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The prevalence of alcohol dependence syndrome among seniors hospitalised in the psychogeriatric wards of the kromeriz psychiatric hospital - Comparison of the years 2001 and 2011
Jan Lužný, V. Bičan, F. Honzák, O. Výrostková, M. Blažková, I. Pospíšilová, A. Indráková, M. Dedek
Year: 2013, Adiktologie
journal article

The quality of life of family members who take care of oncological patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Year: 2013
abstract in proceedings

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of selected risk factors for development of oesopageal cancer
Helena Kollárová, Kateřina Azeem-Skřejpková, S. Magnusková, Hana Tomášková, Jindřiška Ševčíková, Dagmar Horáková, Vojtěch Kamarád, Vladimír Janout
Year: 2013, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC MEDICINE
journal article

The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer
Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Silvie Magnusková, Hana Tomášková, Jarmila Ševčíková, Dagmar Horáková, Vojtěch Kamarád, Vladimír Janout
Year: 2013, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE
journal article

The Stapled Line in Sleeve Gastrectomy
Pavel Zonča, Marek Bužga, Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline
Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Radim Líčeník
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The use of gum chewing in postoperative care of patients with abdominal surgery: developing an evidence-based clinical protocol - part I
Renáta Zeleníková, Anthony Chao, Gloria Enright, Mary Rogers Schubert, Kaitlin Shotsberger, Cecelia Wise, Elizabeth A. Schlenk
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

The use of gum chewing in postoperative care of patients with abdominal surgery: developing an evidence-based clinical protocol - part II
Renáta Zeleníková, Anthony Chao, Gloria Enright, Mary Rogers Schubert, Kaitlin Shotsberger, Cecelia Wise, Elizabeth A. Schlenk
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Therapeutic monitoring of psychoactive drugs - antidepressants: A review
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Thoracoscopic Surgery
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Timing cycles PM/ICD
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tkáňové odběry prováděné ve FN Ostrava
Petr Handlos, J. Karkoška, Igor Dvořáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tonsilla palatina: přehled studia problematiky.
Eva Výborná, M. Kutal
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tonutí na Oddělení pediatrické resuscitační péče
Eva Lapčíková, M Koutná, Jana Vavrošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxikologie pro studenty lékařské fakulty
Petr Kurka, V gabauerová, Marie Staňková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Transkraniální duplexní sonografie v akutní medicíně
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transplacentární přenos cytmegalovirové infekce sdružený s mnohočetnými vývojovými vrozenými vadami
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Transplantace ledvin od dárců zemřelých na intoxikaci metanolem
Igor Guňka, Jiří Samlík, Miloslav Mazur, E Pokorná, M Kuman, M Kubisová
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Traumatologický plán ZZS OK, krizová připravenost, HN
Petr Matouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Traumatologický plán ZZS OK, krizová připravenost, HN
Petr Matouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Treating Pharmacoresistant Schizophrenia in Elderly With Clozapine - Safety Profile Experience from Mental Hospital Kromeriz, Czech Republic
Jan Lužný
Year: 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
journal article

Týmová spolupráce v procesu analýzy medikačního pochybení
Ilona Plevová, Dana Dolanová, Katarína Adamicová
Year: 2013, Paliatívna medicína a liečba bolesti
journal article

Úloha Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v kauze metanol
Helena Šebáková, Roman Letošník, Ladislava Michálková
Year: 2013, Hygiena
journal article

Universitat de les Illes Ballears
Darja Jarošová
Year: 2013
work experience abroad

Universitat de Valencia
Jana Vyskotová
Year: 2013
work experience abroad

University of West London: Comprehensive Systematic Review Training
Renáta Zeleníková
Year: 2013
work experience abroad

Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis
Petr Dítě, Jan Trna, Zdeněk Kinkor, Ivo Novotný, Jan Lata, Bohuslav Kianička, Markéta Hermanová
Year: 2013, Gut and Liver
journal article

Úroveň znalostí respondentů ve věkové kategorii od 10 do 17 let o termických úrazech s důrazem na zábavní pyrotechniku
Rostislav Plašťák, Pavlína Blahutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úroveň znalostí v oblasti laické první pomoci u studentů středních škol
N Kolodějová, Pavlína Blahutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí kvantifikace IgM v likvoru. První zkušenosti s novou soupravou IgM LC firmy Beckman Coulter
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Zdeněk Švagera, František Všianský
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu
Hana Sochorová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do obecné a vývojové kineziologie
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


