Publications
SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních nemocnic kraje Vysočina
Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
journal article

spolupráce při organizaci konference
Lubomír Martínek
Year: 2013
organizing conference, workshop

spoluřešitel SGS projektu - Chirurgicko-patologická studie resekátů kolorektrálního karcinomu
Peter Ihnát
Year: 2013
others

Stačí před IV trombolýzou pouze vyšetření glykemie? Kontroverze
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Staging? u neurodegenerativních demencí
Jan Lužný
Year: 2013, Geriatrie a Gerontologie
journal article

Stanovení proteinů a vybraných imunologických parametrů v likvoru
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy
Pavlína Kušnierová, František Všianský, Pavlína Plevová, Leoš Pleva, Zdeněk Švagera
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Staplerová linie u sleeve resekce žaludku
Pavel Zonča, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Aleš Foltys, Marek Bužga, Ca Jacobi
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v České republice
Miloslav Duda, J. Žaloudík, M. Ryska, L. Dušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stavanger - Simulační a vzdělávací centrum SAFER, Záchranná služba Stavanger
Petr Matouch
Year: 2013
work experience abroad

Stevensův-Johnsonův syndrom - kazuistika
L. Čabalová, Karol Zeleník, P. Komínek
Year: 2013, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením
Patricie Delongová, H. Kováčová, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, David Matura
Year: 2013
abstract in proceedings

Subanalýzy studie ARISTOTLE
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SUBJEKTIVNÍ POHODA A KVALITA ŽIVOTA SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVÍM - VZTAH OBOU KONSTRUKTŮ U PACIENTŮ S BRONCHIÁLNÍM ASTMATEM
Patrice POPELKOVÁ, E. Gurková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Suicidium propanbutanem
Petr Handlos, Marie Staňková, Igor Dvořáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Světla a stíny minigastrického bypassu
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, M Hanousek, J Krištof, L Havrlentová, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syfilis
Renáta Poláčková
Year: 2013, Mladá Fronta a.s.
specialist book chapter

Syndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleních
Pavla Prokelová, Darja Jarošová
Year: 2013, Kontakt
journal article

Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků
RNDr. Jan Pekárek, Vojtěch Ullmann, Bc. Jarmila Schejbalová, Hana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Štúdium vývinu sleziny v embryonálnom období klasickými histologickými metódami
Katarína Jurková, Ivan Varga, Štefan Polák, Martina Furjelová, Mária Kovalská, Jaroslava Chyliková, Marian Adamkov
Year: 2013, Revue medicíny v praxi
journal article

Takayasu arteritis in a 10-month-old boy
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, Jana Čermáková, Katarína Miklošová
Year: 2013, VASA-J VASCULAR DIS
journal article

Tamoxifen and risk of contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers.
KA Phillips , RL Milne, MA Rookus, MB Daly, Lenka Foretová
Year: 2013, J Clin Oncol
journal article

TDM of aminoglycoseide antibiotics and vancomycin as an indicator of the quality of medical care in University Hoispital Ostrava:results of the 3-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Pavel Šištík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze
Jana Ďuricová, Nadežda Petejová, Doc.MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tělesné složení a stravovací návyky pacientů s intragastrickým balónem
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Adéla Chroboková, Evžen Machytka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TeleSurgery IRCAD Strasbourg
Stanislav Czudek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teoretické předpoklady pro léčbu kanabinoidy u neurodegenerativních chorob
Jan Lužný, Jana Povová
Year: 2013, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Teorie ergoterapie 1
Jolana Kondziolková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu se zaměřením na kombinaci s bortezomibem
Roman Hájek, Jaromír Gumulec
Year: 2013, Klinická onkologie
journal article

Thanatoforická dysplazie
M. Pokrývková, Renáta Poláčková
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Marek Bužga
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The evaluation of quality of life of patients with oncological disease
Radka Bužgová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The evaluation of quality of life of patients with oncological disease
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Erika Hajnová, David Feltl
Year: 2013
abstract in proceedings

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Year: 2013, European Geriatric Medicine
journal article

The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The prevalence of alcohol dependence syndrome among seniors hospitalised in the psychogeriatric wards of the kromeriz psychiatric hospital - Comparison of the years 2001 and 2011
Jan Lužný, V. Bičan, F. Honzák, O. Výrostková, M. Blažková, I. Pospíšilová, A. Indráková, M. Dedek
Year: 2013, Adiktologie
journal article

The quality of life of family members who take care of oncological patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Year: 2013
abstract in proceedings

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of selected risk factors for development of oesopageal cancer
Helena Kollárová, Kateřina Azeem-Skřejpková, S. Magnusková, Hana Tomášková, Jindřiška Ševčíková, Dagmar Horáková, Vojtěch Kamarád, Vladimír Janout
Year: 2013, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC MEDICINE
journal article

The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer
Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Silvie Magnusková, Hana Tomášková, Jarmila Ševčíková, Dagmar Horáková, Vojtěch Kamarád, Vladimír Janout
Year: 2013, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE
journal article

The Stapled Line in Sleeve Gastrectomy
Pavel Zonča, Marek Bužga, Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline
Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Radim Líčeník
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The use of gum chewing in postoperative care of patients with abdominal surgery: developing an evidence-based clinical protocol - part I
Renáta Zeleníková, Anthony Chao, Gloria Enright, Mary Rogers Schubert, Kaitlin Shotsberger, Cecelia Wise, Elizabeth A. Schlenk
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

The use of gum chewing in postoperative care of patients with abdominal surgery: developing an evidence-based clinical protocol - part II
Renáta Zeleníková, Anthony Chao, Gloria Enright, Mary Rogers Schubert, Kaitlin Shotsberger, Cecelia Wise, Elizabeth A. Schlenk
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article


