Publications
Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery
Vojtěch Ullmann, Marián Koláček, Hana Materová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzikální terapie a balneologie 2
Jana Vyskotová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziológia a patofyziológia pre farmaceutov
Zita Faixová, Elena Piešová, Zuzana Maková, Pavol Švorc, Štefan Faix, Soňa Grešová, Agnesa Ništiarová, Judita Štimmelová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gastroenterologie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2012
Petr Dítě, Bohumil Seifert
Year: 2012, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
odborná kniha

Genetické aspekty Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Omar Šerý, Petr Ambroz, Michal Bar, Hana Tomášková, V. Pavuková, Vladimír Janout
Year: 2012
stať ve sborníku

Genetické poradenství u mužů nosičů mutací v genech BRCA1 a BRCA2
Pavlína Plevová, A. Hladíková
Year: 2012, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Genetika úzkostných poruch
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Genetika ve vztahu k úzkostným poruchám
Ladislav Hosák
Year: 2012
stať ve sborníku

Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Acta Medica
článek v odborném periodiku

Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku

Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek
Year: 2012, J CHEMOTHERAPY
článek v odborném periodiku

Geriatrická sestra - speciální příprava ano či ne?
Darja Jarošová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerontopsychiatrie
Jan Lužný
Year: 2012, Triton
odborná kniha

Giant-post-traumatic cyst after motorcycle injury: a case report with revies of the pathogenesis.
Leopold Pleva
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková, Alena Štvrtňová
Year: 2012
uspořádání konference, workshopu

Great humanist g.l. wied MD, DSC, F.I.A.C.
J. Kobilková, J.E. Jirásek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
stať ve sborníku

Guidlines a právní aspekty - zkušenosti ze zahraničí
Pavel Zonča, M. Čambal, CA Jacobi
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HBO in EM and Intensive Care for Pediatric Patients.
Michal Hájek
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Heart rate variability in unemployed men and women
Vera Kristýna Jandačková, Karel Paulík, A. Steptoe
Year: 2012, Psychophysiology
článek v odborném periodiku

HELLP syndrom
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
kapitola v odborné knize

Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská
Year: 2012, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Hepatorenal syndrome
Jan Lata
Year: 2012, WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
článek v odborném periodiku

Hereditární leiomyomatóza a renální karcinom - HLRCC / Mnohočetná kožní a děložní leiomyomatóza - MCUL
Pavlína Plevová, A. Hladíková, M. Tesařová
Year: 2012, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Hevylite - první zkušenosti ve FN Ostrava
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histopatologické změny v nekroptickém materiálu pacientů s infekcí HIV
Jaroslav Horáček, R. Tomanová, F. Fakhouri
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie
Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

HLA-G and HLA-E specific mRNAs connote opposite prognostic significance in renal cell carcinoma
L. Kren, Ivo Valkovský, Jan Doležel, Ivo Capak, D. Pacík, Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Martina Redova, P. Fabian, Zdenka Krenova, Ondrej Slaby
Year: 2012, DIAGNOSTIC PATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje
Martina Matějková, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Hodnocení bolesti u dětí. Využití měřících nástrojů v ošetřovatelské praxi.
Ilona Plevová, Regina Slowik, Jarmila Kulhánková, Dana Buchwaldková, Renata Tydlačková
Year: 2012, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová, Hana Materová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení malnutrice hospitalizovaných dětí pomocí škály The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics
Lucie Sikorová, Barbora ZAVŘELOVÁ
Year: 2012, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství
Věra Šrubařová, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Kontakt
článek v odborném periodiku

Hodnocení potřeb terminálně nemocných v domácí péči: pilotní studie
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková
Year: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
stať ve sborníku

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení tepelné zátěže
Zdeněk Jirák
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem
Eva Mrázková, Šárka Baarová, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Vyskotová, Radka Bužgová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotenie definujúcich charakteristík ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2012, Profese online
článek v odborném periodiku

Hojení ran
Kateřina Hašová, Jana MARŠÁLKOVÁ
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hyperbaric Oxygen Therapy of Severe Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents
V. Smolka, E. Klásková, Michal Hájek, M. Rohanová, D. Aleksijevič, J. Zapletalová, J. Wiedermann
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Hypothyroidism and Radioiodine Therapy
Otakar Kraft
Year: 2012, D. Springer
kapitola v odborné knize

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Year: 2012
stať ve sborníku

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
stať ve sborníku

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Year: 2012
stať ve sborníku

Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease
I. Novotný, P. Dítě, J. Trna, Jan Lata, Libuše Husová, Edvard Geryk
Year: 2012, DIGEST DIS
článek v odborném periodiku

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petra Guňková, Igor Guňka, Petr Vávra, P. Zonča
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
článek v odborném periodiku


