Publications
Ošetřovatelské výkony a intervence 2
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský proces a dokumentování
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
editorial work

Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Pavlína Blahutová, Bohdana Břegová, Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Andrea Vilímková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Our experience with laparoscopic greater curvature plication
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Krištof, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence
Jan Krhut, Roman Zachoval, Phillip P. Smith, Peter F.W.M. Rosier, Ladislav Valanský, Alois Martan, Peter Zvara
Year: 2013, NEUROUROL URODYNAM
journal article

Patrová mandle: Vývoj morfologického studia lymfatické tkáně malt v přehledu
Eva Výborná, M. Kutal
Year: 2013
abstract in proceedings

Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Darja Jarošová
Year: 2013
work experience abroad

PCA u pacientů v pooperační péči
Renáta Zoubková
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, H Zamastilová
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče všeobecných sester o své zdraví
Silvie Madziová, Eva Janíková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Pedagog a školní prostředí
Petra Sachová, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings

Pediatrie dnes 2
Michal Hladík, Tomáš Kuhn
Year: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
specialist book

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pitva
Jana Dvořáčková, Igor Dvořáček
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Plasma cell leukemia: consensus statement on diagnostic requirements, response criteria and treatment recommendations by the International Myeloma Working Group
C. Fernández de Larrea, R A. Kyle, B G M. Durie, H. Ludwig, S. Usmani, D H. Vesole, Roman Hájek, J F. San Miguel, O. Sezer, P. Sonneveld, S K. Kumar, A. Mahindra, R. Comenzo, A. Palumbo, A. Mazumber, K C. Anderson, P G. Richardson, A Z. Badros, J. Caers, M. Cavo, X. LeLeu, M A. Dimopoulos, C S. Chim, R. Schots, A. Noeul, D. Fantl, U-H. Mellqvist, O. Landgren, A. Chanan-Khan, P. Moreau, R. Fonseca, G. Merlini, J J. Lahuerta, J. Blade, R Z. Orlowski, J J. Shah
Year: 2013, LEUKEMIA
journal article

Podobnost čistě náhodná?
Luboš Valerián, Antonín Řezníček
Year: 2013
abstract in proceedings

Pohybové aktivity a rehabilitace
Zdeňka Krhutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Václav Procházka, Pavlína Kušnierová, Jana Zapletalová, Šárka Hilscherová, Leoš Pleva
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektomie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
abstract in proceedings

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektromie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání čtyř nástrojů pro hodnocení výživy u hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Lekársky obzor
journal article

Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013, Praktický lékař
journal article

Porovnání kvality života pacientů na dialýze a po transplantaci ledviny
Radka Bužgová, Štěpánka Šmotková
Year: 2013, Časopis lékařů českých
journal article

Poruchy rytmu - antikoagulační léčba
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poruchy rytmu - indikace antikoagulační léčby
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poruchy rytmu - mám se jich bát? Kdy?
Jiří Plášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poskytování první pomoci při popáleninách pracovníky Integrovaného záchranného systému
R Salomon, Pavlína Blahutová
Year: 2013
abstract in proceedings

Possible role of nano-sized particles in chronic tonsillitis and tonsillar carcinoma: a pilot study
Karol Zeleník, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Pavlína Peikertová, Lenka Čábalová, Pavel Komínek
Year: 2013, EUR ARCH OTO-RHINO-L
journal article

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
abstract in proceedings

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom
Ondřej Šimetka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

posudky na doktorské práce pro VŠB - TU
Lubomír Martínek
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Potřeby rodičů onkologicky nemocných dětí očima rodičů a sester
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Year: 2013, Onkologie
journal article

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
abstract in proceedings

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Práce sestry ve velké Británii - zkušenosti z Yeovil District Hospital
Renáta Zoubková
Year: 2013
abstract in proceedings

PRACOVNÍ SPOKOJENOST JAKO PREDIKTOR SETRVÁNÍ SESTER NA PRACOVIŠTI - LITERÁRNÍ PŘEHLED
Silvie Haroková, Elena Gurková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní spokojenost porodních asistentek v ČR
Daniela Nedvědová, Darja Jarošová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z fyziologie I.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z fyziologie II.
Pavol Švorc, Marek Bužga, Šimon Vaculín
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Preclinical data and early clinical experience supporting the use of histone deacetylase inhibitors in multiple myeloma
Paul G. Richardson, Constantine S. Mitsiades, Jacob P. Laubach, Roman Hájek, Ivan Spicka, Meletios A. Dimopoulos, Philippe Moreau, David S. Siegel, Sundar Jagannath, Kenneth C. Anderson
Year: 2013, LEUKEMIA RES
journal article

Predictors of Symptomatic Intracerebral Hemorhage after Thrombolysis in Nation wide Sample
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


