Publications
Occupational exposure to immunologically active agents and risk for lymphoma: The European Epilymph case-control study
A. Espinoza, JP Zock, Y. Benavente, Lenka Foretová
Year: 2013, CANCER EPIDEMIOL.
journal article

Occupational exposure to trichloroethylene and risk of non-Hodgkin lymphoma and its major subtypes: A pooled IinterLlymph analysis
P. Cocco, R. Vermulen, V. Flore, Lenka Foretová, Vladimír Janout, A. Kol.
Year: 2013, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Occurence of Sexual Dysfuncion Among Men and Woman with chronical disease
Yvetta Vrublová, Bohdana Břegová, Hana Tomášková
Year: 2013
abstract in proceedings

Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?
Michal Hladík
Year: 2013
abstract in proceedings

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 1
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná angličtina pro studenty se spec. potřebami při studiu 2
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborná němčina pro studenty se spec. potřebami při studiu
Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
others

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí hyperbarické a letecké medicíny 2013 v Praze.
Michal Hájek, M. Sázel, B. Oniščenko
Year: 2013, Hojení ran
journal article

Ohlédnutí za trilaterálním sympoziem miniinvazivní chirurgie v Ostravě 2012
Pavel Zonča
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Ivana Woznicová , Olga Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
abstract in proceedings

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkoplastické operace prsu pro karcinom
J Krištof, J Heroková, Pavol Holéczy, A Humeňanská, E Sadílková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Operace varixů - efekt tkáňových lepidel při uzávěru ran (studie)
Miloslav Mazur
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace léčby akutní CMP v České republice
Michal Bar
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2013
abstract in proceedings

Ošetřovatelská péče o pacienta s mimojícnovými projevy refluxní choroby
Renáta Zeleníková, Karol Zeleník, Jana Škvrňáková, Arnošt Pellant
Year: 2013, Tobiáš
specialist book chapter

Ošetřovatelská péče v chirurgii
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Grada
specialist book

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Hemodialýza.
Ilona Plevová, Bc. Emílie Chrenšťová, Melánie Ossová, Bc. Jiří Štěrba
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelské výkony a intervence 1
Renáta Zeleníková, Eva Janíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelské výkony a intervence 2
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský proces a dokumentování
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2013
editorial work

Ošetřovatelství klinických oborech intenzivní péče
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Pavlína Blahutová, Bohdana Břegová, Kateřina Cvernová, Ivana Nytra, Andrea Vilímková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Our experience with laparoscopic greater curvature plication
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Krištof, J Ševčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence
Jan Krhut, Roman Zachoval, Phillip P. Smith, Peter F.W.M. Rosier, Ladislav Valanský, Alois Martan, Peter Zvara
Year: 2013, NEUROUROL URODYNAM
journal article

Patrová mandle: Vývoj morfologického studia lymfatické tkáně malt v přehledu
Eva Výborná, M. Kutal
Year: 2013
abstract in proceedings

Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Darja Jarošová
Year: 2013
work experience abroad

PCA u pacientů v pooperační péči
Renáta Zoubková
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče o pacienty na PACU - kritéria pro propuštění
Renáta Zoubková, H Zamastilová
Year: 2013
abstract in proceedings

Péče všeobecných sester o své zdraví
Silvie Madziová, Eva Janíková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Pedagog a školní prostředí
Petra Sachová, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings

Pediatrie dnes 2
Michal Hladík, Tomáš Kuhn
Year: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
specialist book

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pitva
Jana Dvořáčková, Igor Dvořáček
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Plasma cell leukemia: consensus statement on diagnostic requirements, response criteria and treatment recommendations by the International Myeloma Working Group
C. Fernández de Larrea, R A. Kyle, B G M. Durie, H. Ludwig, S. Usmani, D H. Vesole, Roman Hájek, J F. San Miguel, O. Sezer, P. Sonneveld, S K. Kumar, A. Mahindra, R. Comenzo, A. Palumbo, A. Mazumber, K C. Anderson, P G. Richardson, A Z. Badros, J. Caers, M. Cavo, X. LeLeu, M A. Dimopoulos, C S. Chim, R. Schots, A. Noeul, D. Fantl, U-H. Mellqvist, O. Landgren, A. Chanan-Khan, P. Moreau, R. Fonseca, G. Merlini, J J. Lahuerta, J. Blade, R Z. Orlowski, J J. Shah
Year: 2013, LEUKEMIA
journal article

Podobnost čistě náhodná?
Luboš Valerián, Antonín Řezníček
Year: 2013
abstract in proceedings

Pohybové aktivity a rehabilitace
Zdeňka Krhutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Václav Procházka, Pavlína Kušnierová, Jana Zapletalová, Šárka Hilscherová, Leoš Pleva
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektomie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
abstract in proceedings

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektromie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání čtyř nástrojů pro hodnocení výživy u hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Year: 2013, Lekársky obzor
journal article

Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2013, Praktický lékař
journal article


