Publications
Projekt Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny FV30348
Jiří Voves, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Pavla Segarová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První zkušenosti s kranioplastikou pomocí implantátu z polyetereterketonu (PEEK) - retrospektivní studie při pětiletém sledování
F. Šámal, M. Ouzký, J. Strnad, P. Haninec, P. Linzer, Michal FILIP
Year: 2019, Acta Chir Orthop Traumatol Cech
článek v odborném periodiku

První zkušenosti s využitím klasifikace MKF pro hodnocení pacientů s progresivním neurologickým onemocněním ve výzkumu
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předoperační plánování
Leopold Pleva
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Přidělovaná ošetřovatelská péče - indikátor výskytu nozokomiálních nákaz - výsledky ohniskových skupin
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - závěry focus group
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení
Ilona Plevová, Darja Jarošová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos hysteroskopie při diagnostice a léčbě chronické pánevní bolesti
Petr Kovář
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychiatrická indikace
Jiří Borovička
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quality of life of Czech patients with diabetic foot ulcers
Radka Vymětalová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, KONTAKT - Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Racionální přístup k očkování proti meningokokům
Rastislav Maďar
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Randomized evaluation of fibrinogen versus placebo in complex cardiovascular surgery: post hoc analysis and interpretation of phase III results
R. Niels, L. Jerrold, M. David, A. Schramko, A. Klein, Radim Brát, O. Yukata, U. Yuichi, D. Schmidt, R. Gill
Year: 2019, INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY
článek v odborném periodiku

Rationed nursing care - conclusions from focus groups
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová
Year: 2019, Pielegniarstwo XXI Wieku
článek v odborném periodiku

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationing-missed nursing care in the Czech Republic - national research project
Darja Jarošová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Residual vestibular function after vestibular schwannoma surgery
Rudolf Černý, Zuzana Balatková, Silvie Hrubá, Michaela Danková, Petr Volf, Patrik Kutílek, Jan Plzák, Veronika Bandurová, Vladimír Koucký, Eva Mrázková, Zdeněk Čada
Year: 2019, NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

RISK ASSOCIATED WITH FOREIGN BODIES IN FOOD IN THE CZECH REPUBLIC
Hana Tomášková, Pavla Svrčinová, Vladimír Janout
Year: 2019, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences
článek v odborném periodiku

Roztroušená skleróza - mateřství a kojení
Olga Zapletalová
Year: 2019, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

ŘÍZENÁ HYPOTERMIE V LÉČBĚ HYPOXICKO - ISCHEMICKÉ ENCEFALOPATIE
Renáta Poláčková, J. Malý, P. Pokorná, Z. Straňák
Year: 2019, Neonatologické listy
článek v odborném periodiku

Sborník - XXIII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Š. Novotný
Year: 2019
ediční a redakční práce

Screening asymptomatické aterosklerózy karotid u diabetických pa cientů a její vztah k indexu kotník-paže
Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Martin Porzer, M. Kozák, Jiří Plášek, David Šipula
Year: 2019, Kardiochirurgické revue
článek v odborném periodiku

Screening sluchu u dětí
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Jitka Fluksová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Screeningové metody pro detekci obstrukčního syndromu spánkové apnoe
J. Betka, Šárka Solecka
Year: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Secondary plasma cell leukemia: a multicenter retrospective study of 101 patients
Roman Hájek, A. Jurczyszyn, J.J. Castillo, I. Avivi, J. Czepiel, J. Davila, R. Vij, M.A. Fiala, A. Gozzetti, N. Grzaśko, V. Milunovic, I. Hus, K. Madry, A. Waszcuk-Gajda, L. Usnarska-Zubkiewicz, J. Debski, E. Atilla, M. Beksac, G. Mele, W. Sawicki, D. Jaybalan, G. Charliński, A.G. Szabo, M. Delforge, A. Kopacz, D. Fantl, A. Waage, E. Crusoe, V. Hungria, P. Richardson, J. Laubach, T. Guerrero-Garcia, J. Liu, D.H. Vesole
Year: 2019, Leukemia & Lymphoma
článek v odborném periodiku

Secondary plasma cell leukemia: a multicenter retrospective study of 101 patients
Artur Jurczyszyn, Jorge J. Castillo, Irit Avivi, Jacek Czepiel, Julio Davila, Ravi Vij, Mark A. Fiala, Alessandro Gozzetti, Norbert Grzasko, Roman Hájek
Year: 2019, LEUKEMIA LYMPHOMA
článek v odborném periodiku

See and Treat Hysteroscopy
D Kužel, Petr Kovář, L Švábíková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Serotoninový syndrom: vídáme nejznámější nežádoucí účinek antidepresiv v klinické praxi?
Petr Šilhán
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Settled iron-based road dust and its characteristics and possible association with detection in human tissues
Kristina Čabanová, Kamila Hrabovská, Petra Matějková, Kateřina Dědková, Vladimír Tomášek, Jana Dvořáčková, Jana Kukutschová
Year: 2019, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
článek v odborném periodiku

Simplified novel prognostic score for real-life older adults with multiple myelomaregistry-based analysis
Roman Hájek, J. Radocha, L. Brožová, L. Pour, I. Spicka, J. Minařík, E. Gregorová, A. Jungová, Tomáš Jelínek, A. Heindorfer, M. Sykora, V. Maisnar
Year: 2019, ANN HEMATOL
článek v odborném periodiku

Simultánní použití BCI k detekci dynamiky kortikální aktivity během rehabilitace na Armeo Spring a první zkušenosti s Armeo Senso
Šárka Daňková, Tereza Fialová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Single agent daratumumab in advanced multiple myeloma possesses significant efficacy even in an unselected 'real-world' population
Roman Hájek, Jiří Minařík, Luděk Pour, Vladimír Maisnar, Ivan Špička, Alexandra Jungová, Tomáš Jelínek, Lucie Brožová, Petra Krhovská, Vlastimil Scudla
Year: 2019, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Single-agent venetoclax induces MRD-negative response in relapsed primary plasma cell leukemia with t(11;14)
Roman Hájek, Tomáš Jelínek, Jana Fečková Mihályová, Juraj Ďuraš, Tereza Popková, Kateřina Benková, Hana Plonková, Jana Zuchnická, Lucie Broskevičová, Lucie Huvarová, Lucie Černá, Kateřina Growková, Michal Šimíček, Martin Havel, Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Bruno Paiva, Petra Richterová, Milan Navrátil, Michal Kascák
Year: 2019, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Sledování nežádoucích účinků a bezpečnosti antidepresiv
Eva Češková, Kateřina Horská
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Sluchová trubice
Michal Hájek, Martin Formánek, Lukáš Školoudík, Pavel Komínek
Year: 2019, Tobiáš
odborná kniha

Sluchová trubice při změnách tlaku
Michal Hájek, Štěpán Novotný
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smíšený duktální/lobulární karcinom prsní žlázy - vzácný a zajímavý mamární tumor (kazuistika)
R. Ondruššek, Dušan Žiak, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smrtící meningokok
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, Pavel Hurník, Radoslava Tomanová, J. Horáček
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma, M. Klugar
Year: 2019, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Současnost a budoucnost metabolické chirurgie
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Evžen Machytka
Year: 2019, Rozhledy v chirurgii : mesicnik Ceskoslovenske chirurgicke spolecnosti
článek v odborném periodiku

Spánek, bolest - rizikové faktory u pacientů v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Milan Májek, Zuzana Rybárová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie
Renáta Zoubková, Jan Máca, Jan Neiser
Year: 2019, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
Petr Vávra, Roman Vávra, Tereza Ekrtová, Eva Skácelíková, Peter Ihnát, Jakub Cvek, Markéta Papalová, Svatava Řehořková
Year: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapiev kombinaci a s antibiotiky
Jana Kociánová, Simona Havlíková, Miroslav Rozložník, Michal Hájek, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium nutričních terapeutů v Belgie
Hana Holišová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symptomatic cysts of the cavum septi pellucidi, cavum vergae and cavum veli interpositi: A retrospective duocentric study of 10 patients
Tomáš Krejčí, Ondřej Krejčí, Petr Vacek, Martin Chlachula, Silvie Szathmaryová, Radim Lipina
Year: 2019, CLIN NEUROL NEUROSUR
článek v odborném periodiku

T?CELL LYMPHOMA IN THE ELDERLY PATIENTS. WHO IS YOUNG, OLD, AND ELDERLY?
A. Janíková, R. Chaloupková, P. Klener, K. Benešová, V. Campr, D. Belada, A. Sykorová, V. Procházka, N. Kopalová, J. Hamouzová, J. Pirnos, Juraj Ďuraš, H. Mocíková, M. Trněný
Year: 2019
stať ve sborníku

Těhotenství, porod a šestinedělí
Bohdana Dušová
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Těhotenství, porod a šestinedělí
Bohdana Dušová, Marketa Babičová, Mgr. Pavla Dušová
Year: 2019
ediční a redakční práce

Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jakub Kubáč
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie chronického sekretorického středoušního zánětu balónkovou dilatací Eustachovy tuby
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Debora Formánková
Year: 2019, Otorinolaryngologie a foniatrie /
článek v odborném periodiku


